A.T.Servis, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 404 685351 292292 544266 809227 551
Bankové úvery 0,00000,00000,000040 2840,0000
Bežná likvidita III. stupeň 17,118,334,862,442,73
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000040 2840,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 415
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,881,390,68900,97140,5762
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04890,08460,17980,33000,5351
Celkové tržby 527 665442 027485 571419 3350,0000
Celkový dlh 18 85727 40344 58666 20379 316
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 811-28 411-22 45620 429-28 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 81128 41122 45619 85528 656
Čistý cash flow 49 81128 41122 45619 85528 656
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82 39795 47363 41135 69321 791
Čistý zisk 61 93975 93147 35226 05616 635
Čistý zisk v minulom roku 75 93147 35226 05626 31517 673
Cudzie zdroje -385 828-323 889-247 958-200 606-148 235
Daň z príjmov 19 31719 24615 1437 9760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 19 24615 1437 9767 7630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 31719 24615 1437 9760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 101,86116,80101,5970,0572,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,15116,80101,5960,3172,08
Doba obratu aktív 279,93290,16220,50234,98204,40
Doba obratu pohľadávok 101,86116,80101,5970,0572,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000065,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,8816,8424,5618,0044,67
EBIT v minulom roku 95 47363 41135 69336 18923 241
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82 39795 47363 41135 69321 791
EBITDA 99 900111 11971 74256 33791 032
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 99 900111 11971 74256 33791 032
Finančná páka 1,051,081,181,331,54
Finančné účty 49 81128 41122 45619 85528 656
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9534-0,9220-0,8476-0,7519-0,6514
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95340,92200,84760,75190,6514
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 97 092109 91872 91154 97189 587
Krátkodobé pohľadávky 147 251141 413134 78279 54280 246
Krátkodobé záväzky 12 83620 38932 59120 43949 731
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 0418 26510 14115 4880,0000
Krytie dlhovej služby 87,55375,4078,3233,9217,66
Materiál 0,00000,00000,00000,000025 412
Nákladové úroky 1 141296,00916,001 6615 156
Nákladové úroky v minulom roku 296,00916,001 6612 1115 568
Náklady na predaný tovar 325 263234 839331 443281 770275 784
Neobežný majetok 185 081181 412134 056118 85291 822
Obežný majetok 219 604169 880158 488147 957134 314
Obrat aktív 1,301,261,661,551,79
Obrat neobežného majetku 2,852,443,613,494,43
Obrat obežného majetku 2,402,603,062,803,03
Odpisy 14 69514 3208 25019 29915 496
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 69514 3208 25019 29915 496
Osobné náklady 96 44590 01376 40476 0160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8081 4511 3311 3661 445
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 76 63490 25155 60245 35532 131
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47650,43470,50000,57300,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,102,302,001,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,821,981,811,398,43
Pohľadávky z obchodného styku 144 785141 413134 78268 47780 246
Pohotová likvidita II. stupeň 15,358,334,821,642,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,75-11,40-11,04-10,10-5,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 43,6695,9824,5211,955,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04890,08460,17980,33000,5351
Pridaná hodnota 202 402207 063152 812132 667130 561
Rýchla likvidita I. stupeň 3,881,390,68900,32700,5762
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18880,24660,62151,180,8713
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18880,24660,62151,180,8713
Služby 96 39290 22873 83177 70654 624
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 404 685351 292292 544266 809227 551
Spotreba materiálu… 228 871144 611257 612204 064221 160
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000040 2840,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 527 665442 027485 505414 437406 345
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000125,001 2500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 527 665441 902484 255414 437406 345
Účtovný cash flow 49 81128 41122 45619 85528 656
Úročený dlh 0,00000,00000,000040 2840,0000
Úrokové krytie 72,21322,5469,2321,494,23
Vlastné imanie 385 828323 889247 958200 606148 235
Všetky záväzky 18 85727 40344 58666 20379 316
Výsledok hospodárenia 85 20596 92464 74237 03828 728
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 85 20596 92464 74237 03828 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 93975 93147 35226 05616 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 93147 35226 05626 31517 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 81 25695 17762 49534 03222 127
Zásoby 22 54256,001 25048 56025 412
Záväzky 18 85727 40344 58666 20379 316
Záväzky z obchodného styku 6 0418 26510 14115 4880,0000
Zisk pred zdanením 81 25695 17762 49534 03222 127
Zmena EBIT 0,86301,511,780,98630,9376
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000046 808