ABL Technic Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 438 408441 646482 700633 206661 752
Bežná likvidita III. stupeň 1,232,532,243,296,03
Časové rozlíšenie aktív 11 2028 6194 9522 3166 554
Časové rozlíšenie pasív 164,000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10360,3207-0,0030-0,5718-0,3026
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,410,82810,87770,30530,2730
Celkové tržby 1 412 0311 412 6041 451 8081 271 4621 192 586
Celkový dlh 309 779200 058225 635148 087141 910
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -111 066-86 143-44 632-45 182-99 278
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 111 06686 14344 63245 18299 278
Čistý cash flow 24 92341 511-550,00-54 096-17 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -113 030-14 7773 514-29 651-11 167
Čistý zisk -113 123-15 477-3 054-34 723-13 575
Čistý zisk v minulom roku -15 477-3 054-34 723-13 575-22 312
Cudzie zdroje -128 465-241 588-257 065-485 119-519 842
Daň z príjmov 0,000043,004 9342 881215,00
Daň z príjmov v minulom roku 43,004 9342 881215,00-964,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000043,004 9342 881215,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,0052,9782,3772,6973,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,3950,7582,2372,6573,65
Doba obratu aktív 113,69114,35122,98188,09207,38
Doba obratu pohľadávok 42,0052,9782,3772,6973,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,3833,5146,5528,1018,40
EBIT v minulom roku -14 7773 514-29 651-11 167-21 859
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -113 030-14 7773 514-29 651-11 167
EBITDA -41 23845 15064 66838 02682 922
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -41 23845 15064 66838 02682 922
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,00282,62-0,0905-0,0161
Finančná páka 3,411,831,881,311,27
Finančné účty 111 06686 14344 63245 18299 278
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2930-0,5470-0,5326-0,7661-0,7856
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29300,54700,53260,76610,7856
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -34 72944 65565 143118 767125 978
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54870,29310,37850,14940,0887
Krátkodobé pohľadávky 161 956204 576323 302244 723235 073
Krátkodobé záväzky 240 551129 425182 69294 60158 730
Krytie dlhovej služby -160,4668,7239,5817,3637,81
Materiál 11 32827 93535 59319 00913 529
Nákladové úroky 93,00657,001 6342 1912 193
Nákladové úroky v minulom roku 657,001 6342 1912 1931 417
Náklady na predaný tovar 978 556919 647959 668910 083930 636
Neobežný majetok 142 856114 37374 221321 976307 318
Obežný majetok 284 350318 654403 527308 914347 880
Obrat aktív 3,213,192,971,941,76
Obrat neobežného majetku 9,8512,3319,303,823,79
Obrat obežného majetku 4,954,423,553,983,35
Odpisy 75 28659 75261 15262 48498 930
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 64329 87630 57631 24249 465
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 64329 87630 57631 24249 465
Osobné náklady 480 427461 441446 082292 379188 695
Ostatné náklady na finančnú činnosť 541,00495,00461,001 721278,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 58 66132 95826 67856 37027 913
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -37 83744 27558 09827 76185 355
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8806-0,0641-0,0119-0,0716-0,0261
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5717-0,04730,0117-0,0551-0,0185
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,120,94170,94310,91740,8060
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89281,061,061,091,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77180,94020,93250,89810,8139
Pohľadávky z obchodného styku 159 609195 984322 772244 574235 019
Pohotová likvidita II. stupeň 1,182,312,043,095,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,15-5,82467,398,9729,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 267,9963,18-0,3366-24,69-8,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70660,45300,46740,23390,2144
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,410,82810,87770,30530,2730
Pridaná hodnota 428 920490 024472 976318 715234 103
Primárna platobná neschopnosť 1,240,44730,23920,24800,1418
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8806-0,0641-0,0119-0,0716-0,0261
Rýchla likvidita I. stupeň 0,46140,66560,24430,47761,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,514,433,493,891,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,514,433,493,891,71
Služby 657 516620 798595 918609 825609 093
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 438 408441 646482 700633 206661 752
Spotreba materiálu… 321 040298 849363 750300 258321 543
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 411 0011 409 6711 433 1121 270 0291 186 406
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 5250,0000468,0041 23121 667
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 407 4761 409 6711 432 6441 228 7981 164 739
Účtovný cash flow 24 92341 511-550,00-54 096-17 771
Úrokové krytie -1 215-22,492,15-13,53-5,09
Vlastné imanie 128 465241 588257 065485 119519 842
Všetky záväzky 309 779200 058225 635148 087141 910
Výnosy budúcich období krátkodobé 164,000,00000,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,88060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -112 999-14 6023 516-29 807-12 849
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -112 999-14 6023 516-29 807-12 849
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -113 123-15 477-3 054-34 723-13 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 477-3 054-34 723-13 575-22 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -113 123-15 4341 880-31 842-13 360
Zásoby 11 32827 93535 59319 00913 529
Záväzky 309 779200 058225 635148 087141 910
Záväzky z obchodného styku 198 24187 66777 21260 65133 321
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 139 58054 70950 5344 2815 408
Zisk pred zdanením -113 123-15 4341 880-31 842-13 360
Zmena EBIT 7,65-4,21-0,11852,660,5109
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000468,0046 58018 508