ZFP, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 826 901960 219985 5385 279 3995 290 690
Bežná likvidita III. stupeň 0,04620,39910,49035,095,86
Časové rozlíšenie aktív 244,00357,00211,0023,0048,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07360,01770,80230,0153-0,0214
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4441-0,0974-4,58-0,53330,7834
Celkové tržby 48 03113 6123 607 25325 528114 562
Celkový dlh 117 580147 907146 924147 444140 432
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 188-57 411-71 823-744 615-823 240
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,5935-1,61-0,0122-0,7170-0,0521
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 18857 41171 823744 615823 240
Čistý cash flow -52 223-14 412-672 792-78 625110 016
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 864-20 364-41 130-17 2073 463
Čistý zisk 28 504-21 979-44 010-18 303-5 969
Čistý zisk v minulom roku -21 979-44 010-18 303-5 969989 811
Cudzie zdroje -709 321-812 312-838 614-5 131 955-5 150 258
Daň z príjmov 6 3601 6152 8801 0969 432
Daň z príjmov v minulom roku 1 6152 8801 0969 4326 552
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 3601 6152 8801 0969 432
Dlhodobé pohľadávky 5 031385 603397 9193 653 8403 674 850
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000034,160,000085,490,0000
Doba obratu aktív 29 14725 93121 83675 48516 856
Doba obratu pohľadávok 177,3410 4478 81652 32811 708
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 1453 9943 2552 108447,42
EBIT v minulom roku -20 364-41 130-17 2073 463996 363
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 864-20 364-41 130-17 2073 463
EBITDA 33 883-19 909-30 832-18 836-5 349
EBITDA marža 0,7054-1,46-0,0085-0,7379-0,0467
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 883-19 909-30 832-18 836-5 349
Efektívna daňová sadzba 0,1824-0,0793-0,0700-0,06372,72
Finančná páka 1,171,181,181,031,03
Finančné účty 5 18857 41171 823744 615823 240
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8578-0,8460-0,8509-0,9721-0,9735
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85780,84600,85090,97210,9735
Hrubá marža -0,0554-1,42-0,0083-0,7144-0,0044
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 925-20 681-31 736-19 904-7 113
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 2650,00005 9790,0000
Krátkodobé záväzky 117 580147 907146 924147 444140 432
Náklady na predaný tovar 13 01732 89746 23643 764115 067
Neobežný majetok 816 438515 583515 585874 942792 552
Obežný majetok 10 219444 279469 7424 404 4344 498 090
Obrat obežného majetku 1,010,03040,03510,00580,0255
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00003 658
Ostatné náklady na finančnú činnosť 958,00772,00904,001 2281 764
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000160,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 111 941147 747146 402147 444136 781
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 504-21 979-44 010-18 303-5 969
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,0000-7,24
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,09-1,06-0,1865-3,080,9603
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -5,04-1,07-40,84-3,080,9603
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04620,39910,49035,095,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,5856,361,2565,27-46,81
Pridaná hodnota -2 662-19 381-29 762-18 236-505,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04410,38820,48885,055,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,47-7,43-4,77-7,83-26,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,47-7,43-4,77-7,83-26,25
Služby 13 01732 89746 23643 764115 061
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 826 901960 219985 5385 279 3995 290 690
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00006,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 35513 51616 47425 528124 562
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000010 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 35513 51616 47425 528114 562
Účtovný cash flow -52 223-14 412-672 792-78 625110 016
Vlastné imanie 709 321812 312838 6145 131 9555 150 258
Všetky záväzky 117 580147 907146 924147 444140 432
Výsledok hospodárenia 33 883-19 909-30 832-18 836-5 349
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 883-19 909-30 832-18 836-5 349
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 504-21 979-44 010-18 303-5 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 979-44 010-18 303-5 969989 811
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 864-20 364-41 130-17 2073 463
Záväzky 117 580147 907146 924147 444140 432
Záväzky z obchodného styku 111 941147 747146 402147 444136 781
Zisk pred zdanením 34 864-20 364-41 130-17 2073 463
Zmena EBIT -1,710,49512,39-4,970,0035