ZFP, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 960 219985 5385 279 3995 290 6904 397 796
Bežná likvidita III. stupeň 0,39910,49035,095,8611,55
Časové rozlíšenie aktív 357,00211,0023,0048,0046,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01770,80230,0153-0,0214-0,1722
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0974-4,58-0,53330,783410,44
Celkové tržby 13 6123 607 25325 528114 5620,0000
Celkový dlh 147 907146 924147 444140 43271 380
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 411-71 823-744 615-823 240-745 137
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,61-0,0122-0,7170-0,05210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 41171 823744 615823 240745 137
Čistý cash flow -14 412-672 792-78 625110 016745 137
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 364-41 130-17 2073 46393 905
Čistý zisk -21 979-44 010-18 303-5 96993 905
Čistý zisk v minulom roku -44 010-18 303-5 969989 811637 590
Cudzie zdroje -812 312-838 614-5 131 955-5 150 258-4 326 416
Daň z príjmov 1 6152 8801 0969 4320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8801 0969 4326 5520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6152 8801 0969 4320,0000
Dlhodobé pohľadávky 385 603397 9193 653 8403 674 8502 757 304
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,160,000085,490,0000349,88
Doba obratu aktív 25 93121 83675 48516 85619 418
Doba obratu pohľadávok 10 4478 81652 32811 70812 525
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000357,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 9943 2552 108447,42315,17
EBIT v minulom roku -41 130-17 2073 463996 363637 590
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 364-41 130-17 2073 46393 905
EBITDA -19 909-30 832-18 836-5 3497 294
EBITDA marža -1,46-0,0085-0,7379-0,04670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -19 909-30 832-18 836-5 3497 294
Efektívna daňová sadzba -0,0793-0,0700-0,06372,720,0000
Finančná páka 1,181,181,031,031,02
Finančné účty 57 41171 823744 615823 240745 137
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8460-0,8509-0,9721-0,9735-0,9838
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84600,85090,97210,97350,9838
Hrubá marža -1,42-0,0083-0,7144-0,00440,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 681-31 736-19 904-7 1135 833
Krátkodobé pohľadávky 1 2650,00005 9790,000079 240
Krátkodobé záväzky 147 907146 924147 444140 43271 380
Náklady na predaný tovar 32 89746 23643 764115 06772 807
Neobežný majetok 515 583515 585874 942792 552816 069
Obežný majetok 444 279469 7424 404 4344 498 0903 581 681
Osobné náklady 0,00000,00000,00003 6580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 772,00904,001 2281 7641 920
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000160,000,0000459,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 147 747146 402147 444136 7810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21 979-44 010-18 303-5 96993 905
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-7,240,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,06-0,1865-3,080,96030,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,07-40,84-3,080,96039,01
Pohotová likvidita II. stupeň 0,39910,49035,095,8611,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 56,361,2565,27-46,81-5,81
Pridaná hodnota -19 381-29 762-18 236-505,009 858
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38820,48885,055,8610,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,43-4,77-7,83-26,259,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,43-4,77-7,83-26,259,79
Služby 32 89746 23643 764115 06172 766
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 960 219985 5385 279 3995 290 6904 397 796
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00006,0041,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 51616 47425 528124 56282 665
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000010 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 51616 47425 528114 56282 665
Účtovný cash flow -14 412-672 792-78 625110 016745 137
Vlastné imanie 812 312838 6145 131 9555 150 2584 326 416
Všetky záväzky 147 907146 924147 444140 43271 380
Výsledok hospodárenia -19 909-30 832-18 836-5 3497 294
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -19 909-30 832-18 836-5 3497 294
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 979-44 010-18 303-5 96993 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -44 010-18 303-5 969989 811637 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 364-41 130-17 2073 463104 932
Záväzky 147 907146 924147 444140 43271 380
Záväzky z obchodného styku 147 747146 402147 444136 7810,0000
Zisk pred zdanením -20 364-41 130-17 2073 463104 932
Zmena EBIT 0,49512,39-4,970,00350,1473