B airlines, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 208 626174 092174 387228 442266 436
Bankové úvery 24 3042 2140,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,57570,23030,06850,06570,0673
Bežné bankové úvery 0,00002 2140,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,694,998,736,9412,81
Celkové tržby 113 69945 377222 23510 19220 868
Celkový dlh 164 190145 021156 466199 660247 138
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 072786,00-2 539-2 656-2 216
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,13510,2457-0,09100,93040,7680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 2321 4282 5392 6562 216
Čistý cash flow 10 2321 4282 5392 6562 216
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 04614 842-12 02510 53317 925
Čistý zisk 15 36611 149-20 2239 48316 026
Čistý zisk v minulom roku 11 148-20 2239 48316 02661 338
Cudzie zdroje -44 436-29 071-17 921-28 782-19 298
Daň z príjmov 4 1303 5517 9091 0501 899
Daň z príjmov v minulom roku 3 5527 9091 0501 8991 023
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 1303 5517 9091 0501 899
Dlhodobé bankové úvery 24 3040,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 65 87852 88458 88271 232105 705
Dlhodobý dlh 24 3040,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112,23213,7217,010,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 112,15207,5012,990,00000,0000
Doba obratu aktív 846,922 495366,370,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 379,67971,69140,720,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 267,11984,95326,250,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 842-12 02510 53317 92562 361
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 04614 842-12 02510 53317 925
EBITDA 20 76416 260-7 4845 63019 136
EBITDA marža 0,18260,3583-0,03370,55240,9170
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 76416 260-7 4845 63019 136
Efektívna daňová sadzba 0,21180,2416-0,64230,09970,1059
Finančná páka 4,695,999,737,9413,81
Finančné účty 10 2321 4282 5392 6562 216
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 37115 829-8 3015 39618 966
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31540,39470,89050,87380,9274
Krátkodobé pohľadávky 27 64714 9118 09810 45714 418
Krátkodobé záväzky 65 79968 720155 292199 602247 080
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 37 83645 186128 527180 624225 839
Krytie dlhovej služby 37,75114,51-25,900,00000,0000
Nákladové úroky 550,00142,00289,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 142,00289,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 92 93427 738174 081880,001 671
Neobežný majetok 104 869104 869104 868144 097144 097
Obežný majetok 103 75769 22369 51984 345122 339
Obrat aktív 0,43100,14630,99630,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,85740,24281,660,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,86660,36792,500,00000,0000
Odpisy 0,00000,00000,00000,000067,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000067,00
Osobné náklady 0,00000,000011 68427,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 393431,00817,00234,00170,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 36611 149-20 2239 48316 093
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22350,3564-1,130,32950,8304
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14040,1409-0,62970,36520,9261
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-33,77-0,03070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-0,0296-32,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,0296-32,59-24,94
Pohľadávky z obchodného styku 27 62714 4776 1844 8378 855
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57570,23030,06850,06570,0673
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,34-20,36-7,06-10,84-8,71
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,6010,068,790,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78700,83300,89720,87400,9276
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,694,998,736,9412,81
Pridaná hodnota -3 022-2 272-346,00-880,00-1 671
Primárna platobná neschopnosť 1,373,1220,7837,3425,50
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34580,3835-1,130,32950,8304
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,918,92-20,9135,4612,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,918,92-20,9135,4612,91
Služby 91 55326 867172 492880,001 671
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 208 626174 092174 387228 442266 436
Spotreba materiálu… 1 381871,001 5890,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 3042 2140,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 89 91225 466173 7350,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 89 91225 466173 7350,00000,0000
Účtovný cash flow 10 2321 4282 5392 6562 216
Úročený dlh 24 3042 2140,00000,00000,0000
Úrokové krytie 36,45104,52-41,610,00000,0000
Vlastné imanie 44 43629 07117 92128 78219 298
Všetky záväzky 164 190145 021156 466199 660247 138
Výsledok hospodárenia 20 76416 260-7 4845 63019 069
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 76416 260-7 4845 63019 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 36611 149-20 2239 48316 026
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 148-20 2239 48316 02661 338
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 49614 700-12 31410 53317 925
Záväzky 164 190145 021156 466199 660247 138
Záväzky z obchodného styku 37 83645 186128 527180 624225 839
Zisk pred zdanením 19 49614 700-12 31410 53317 925
Zmena EBIT 1,35-1,23-1,140,58760,2874