Kožná klinika, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 190 501193 878197 718210 68235 431
Bežná likvidita III. stupeň 3,963,995,293,981,29
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000660,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,24-1,58-1,93-3,67-1,49
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,512,443,481,420,9506
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 15,5124,5427,61150,571,66
Celkové tržby 114 357113 451120 061110 4330,0000
Celkový dlh 178 961186 287190 806209 29222 124
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 343-11 959-13 322-5 101-19 764
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 34311 95913 3225 10119 764
Čistý cash flow 14 34311 95913 3225 10119 764
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 9135 16511 8325 464240,00
Čistý zisk 3 949679,005 522-2 285240,00
Čistý zisk v minulom roku 679,005 522-2 285-9 631795,00
Cudzie zdroje -11 540-7 591-6 912-1 390-13 307
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,6023,8921,3029,6020,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,0120,5321,3029,6020,67
Doba obratu aktív 608,09626,40632,71696,59119,33
Doba obratu pohľadávok 25,6023,8921,3029,6020,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000105,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,2115,8312,2611,8970,03
EBIT v minulom roku 5 16511 8325 464-2 671795,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 9135 16511 8325 464240,00
EBITDA 13 58711 50325 10324 7521 331
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 58711 50325 10324 7521 331
Finančná páka 16,5125,5428,61151,572,66
Finančné účty 14 34311 95913 3225 10119 764
Hrubá marža 0,54370,48910,55300,60010,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 32111 16436 74824 400964,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02990,02530,01940,01710,5868
Krátkodobé pohľadávky 8 0207 3956 6558 9536 145
Krátkodobé záväzky 5 7044 8993 8303 59720 791
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -973,00750,00121,00-50,000,0000
Krytie dlhovej služby 5,472,874,313,410,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000237,00
Nákladové úroky 2 4844 0065 8307 2690,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 0065 8307 2696 4800,0000
Náklady na predaný tovar 52 17257 48647 67244 12371 808
Neobežný majetok 167 933174 341177 439196 3558 625
Obežný majetok 22 56819 53720 27914 32726 146
Obrat aktív 0,60020,58270,57690,52403,06
Obrat neobežného majetku 0,68090,64800,64280,562212,56
Obrat obežného majetku 5,075,785,627,714,14
Odpisy 6 4085 99818 91618 936375,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 4085 99818 91618 936375,00
Osobné náklady 47 68243 63339 07738 9940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 266,00339,00355,00352,00367,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 3576 67724 43816 651615,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,34220,08940,7989-1,640,0180
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07530,06170,06740,02420,5578
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76690,78640,58860,58840,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5092
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,271,701,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,121,141,1497,50
Pohľadávky z obchodného styku 7 5226 3546 6558 9536 138
Pohotová likvidita II. stupeň 3,923,955,223,911,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8046-0,6348-0,5188-0,2725-0,6733
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,772,992,290,70170,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93940,96080,96500,99340,6244
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 15,5124,5427,61150,571,66
Pridaná hodnota 62 17555 48666 38966 27136 563
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34220,08940,7989-1,640,0180
Rýchla likvidita I. stupeň 2,512,443,481,420,9506
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,1716,197,608,4616,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,1716,197,608,4616,62
Služby 9 7305 3195 5246 40136 228
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 190 501193 878197 718210 68235 431
Spotreba materiálu… 42 44252 16742 14837 72235 580
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 347112 972120 061110 394108 371
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 114 347112 972114 061110 394108 371
Účtovný cash flow 14 34311 95913 3225 10119 764
Úrokové krytie 2,781,292,030,75170,0000
Vlastné imanie 11 5407 5916 9121 39013 307
Všetky záväzky 178 961186 287190 806209 29222 124
Výsledok hospodárenia 7 1795 50512 1875 816956,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 1795 50512 1875 816956,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 949679,005 522-2 285240,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 679,005 522-2 285-9 631795,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 4291 1596 002-1 805589,00
Zásoby 205,00183,00302,00273,00237,00
Záväzky 178 961186 287190 806209 29222 124
Záväzky z obchodného styku -973,00750,00121,00-50,000,0000
Zisk pred zdanením 4 4291 1596 002-1 805589,00
Zmena EBIT 1,340,43652,17-2,050,3019