Automatic Toys Slovakia, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 97510 9866 0668 4888 522
Bežná likvidita III. stupeň 1,341,660,87991,221,28
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,76-1,712,35-2,92-2,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,93711,130,28500,62890,6789
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,941,51-8,254,653,57
Celkové tržby 19 91823 54319 72923 23322 475
Celkový dlh 8 1926 6176 9036 9866 659
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 668-7 481-1 965-4 388-4 515
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 6687 4811 9654 3884 515
Čistý cash flow 7 6687 4811 9654 3884 515
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 5144 385-1 859119,001 813
Čistý zisk -1 5863 905-2 339-361,001 333
Čistý zisk v minulom roku 3 905-2 339-361,001 3331 217
Cudzie zdroje -2 783-4 369837,00-1 502-1 863
Daň z príjmov 72,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 72,00480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,6054,3475,8764,4165,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,8138,7646,2539,2640,60
Doba obratu aktív 201,12170,32112,23133,35138,40
Doba obratu pohľadávok 60,6054,3475,8764,4165,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 149,95102,45127,54109,61108,00
EBIT v minulom roku 4 385-1 859119,001 8131 697
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 5144 385-1 859119,001 813
EBITDA -1 2474 625-1 629229,001 932
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 2474 625-1 629229,001 932
Efektívna daňová sadzba -0,04760,1095-0,25824,030,2648
Finančná páka 3,942,51-7,255,654,57
Finančné účty 7 6687 4811 9654 3884 515
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 5144 385-1 859119,001 813
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74560,60151,140,82200,7803
Krátkodobé pohľadávky 3 3073 5054 1014 1004 007
Krátkodobé záväzky 8 1836 6086 8946 9776 650
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 411428,00713,00797,00470,00
Náklady na predaný tovar 21 16518 91821 35823 00220 449
Obežný majetok 10 97510 9866 0668 4888 522
Obrat aktív 1,812,143,252,742,64
Obrat obežného majetku 1,812,143,252,742,64
Ostatné náklady na finančnú činnosť 267,00240,00230,00110,00119,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 5863 905-2 339-361,001 333
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,56990,89382,79-0,24030,7155
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,54231,002,250,07880,9685
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69870,68100,32390,51700,5298
Pohľadávky z obchodného styku 2 5002 5002 5002 4992 500
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,660,87991,221,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3629-0,58400,4260-0,3423-0,4126
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74640,60231,140,82300,7814
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,941,51-8,254,653,57
Pridaná hodnota -1 2474 625-1 629231,002 026
Primárna platobná neschopnosť 0,96440,17120,28520,31890,1880
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,56990,89382,79-0,24030,7155
Rýchla likvidita I. stupeň 0,93711,130,28500,62890,6789
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,571,43-4,2430,513,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,571,43-4,2430,513,45
Služby 21 16518 91821 35823 00220 449
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 97510 9866 0668 4888 522
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 91823 54319 72923 23322 475
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 91823 54319 72923 23322 475
Účtovný cash flow 7 6687 4811 9654 3884 515
Vlastné imanie 2 7834 369-837,001 5021 863
Všetky záväzky 8 1926 6176 9036 9866 659
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,56990,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 2474 625-1 629229,001 932
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 2474 625-1 629229,001 932
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 5863 905-2 339-361,001 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 905-2 339-361,001 3331 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 5144 385-1 859119,001 813
Záväzky 8 1926 6176 9036 9866 659
Záväzky z obchodného styku 2 411428,00713,00797,00470,00
Zisk pred zdanením -1 5144 385-1 859119,001 813
Zmena EBIT -0,3453-2,36-15,620,06561,07