4 Fruit, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 1 593 7063 246 35314 251 5490,00000,0000
Aktivácia 0,00005 8287 5000,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00001 846 6550,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,130,69470,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 846 6550,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 80,000,00001 1650,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00003 600 3250,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,960,9910-0,09030,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 80,20157,347,580,00000,0000
Celkové tržby 5 204 0413 878 0460,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 574 0793 225 8519 410 2260,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 233 822107 7332 544 8560,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 31335 749112 0520,00000,0000
Čistý cash flow 38 564-20 318112 0520,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 005-19 979237 5120,00000,0000
Čistý zisk -875,00-22 8606 6100,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -22 860-1 197 63718 4530,00000,0000
Cudzie zdroje -19 627-20 502-1 240 9980,00000,0000
Daň z príjmov 2 8802 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880-660,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8800,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 95,47150,51120,920,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 80,96129,3492,230,00000,0000
Doba obratu aktív 111,86319,96435,670,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 95,47150,51120,920,00000,0000
Doba obratu zásob 11,42163,7292,830,00000,0000
Doba splácania záväzkov 90,87265,0596,760,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,86268,6286,980,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 70,97237,130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -19 979-1 116 788225 3710,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 005-19 979237 5120,00000,0000
EBITDA 6 510-7 533924 3580,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 510-7 533924 3580,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 1,44-0,14410,00000,00000,0000
Finančná páka 81,20158,3411,480,00000,0000
Finančné účty 74 31335 749112 0520,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 934-19 481849 1960,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79430,83950,19970,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 308 135143 482810 2530,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 360 2251 527 0593 955 4470,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 265 9352 725 4672 845 3470,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-7 5330,24130,00000,0000
Materiál 0,00000,0000246 1860,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001,0000230 9020,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,000081 509206 9180,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 114 5293 853 09110 725 6210,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 084 9643 753 2088 866 2310,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00007 927 9850,00000,0000
Obežný majetok 1 593 6263 246 3536 322 3990,00000,0000
Obrat aktív 3,261,140,83780,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00001,510,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,261,141,890,00000,0000
Obrat zásob 31,962,233,930,00000,0000
Odpisy 0,00000,0000617 2490,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000617 2490,00000,0000
Osobné náklady 1 120917,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 57612 94875 1620,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 988 7642 438 3560,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -875,00-22 860623 8590,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 76,46-163,330,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 76,46-163,331,970,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 153 4601 312 3443 016 9480,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,91140,54470,44700,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,50891,01-11,080,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-20 3180,48530,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98770,99370,66030,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 80,20157,347,580,00000,0000
Pridaná hodnota 85 630-149 7701 214 2580,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,85721,860,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0446-1,120,00530,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 241,79-428,2310,180,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 241,79-428,2310,180,00000,0000
Služby 29 565105 675841 8150,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 593 7063 246 35314 251 5490,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000036,001 025 0750,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 308 135143 4822 656 9080,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 200 1593 703 82111 939 8790,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000500,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 200 1593 703 3219 980 5630,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 959 3160,00000,0000
Účtovný cash flow 38 564-20 318112 0520,00000,0000
Úročený dlh 308 135143 4822 656 9080,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-19 9791,030,00000,0000
Vlastné imanie 19 62720 5021 240 9980,00000,0000
Všetky záväzky 1 574 0793 225 8519 410 2260,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00003 600 3250,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 510-7 033307 1090,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 510-7 033307 1090,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -875,00-22 8606 6100,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 860-1 197 63718 4530,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 005-19 980-4 7190,00000,0000
Zásoby 159 0881 683 5452 254 9000,00000,0000
Záväzky 1 574 0793 225 8519 410 2260,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 988 7642 438 3560,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 005-19 980-4 7190,00000,0000
Zmena EBIT -0,10040,01791,050,00000,0000