AJ TRANS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 112 448109 144111 461117 617115 103
Bežná likvidita III. stupeň 3,715,226,489,0921,29
Časové rozlíšenie aktív 150,00192,00223,00475,00287,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8565-1,23-1,06-1,66-5,47
Celkové tržby 103 19899 35289 61988 30271 405
Celkový dlh 27 31220 52616 88612 6605 364
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 400-6 049-31 167-49 039-69 988
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 4006 04931 16749 03969 988
Čistý cash flow 23 351-25 118-17 872-20 949-29 325
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 481-5 958-9 423-2 8613 692
Čistý zisk -3 481-5 958-10 383-3 8213 692
Čistý zisk v minulom roku -5 958-10 383-3 8212 7323 921
Cudzie zdroje -85 136-88 618-94 575-104 957-109 739
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 253,36369,88317,04250,30223,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 96,64100,25113,59110,18154,74
Doba obratu aktív 397,72401,18454,21486,17588,37
Doba obratu pohľadávok 253,36369,88317,04250,30223,96
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00004 4680,0000
Doba splácania záväzkov 2 1700,00000,000011 9083 408
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 96,4275,2868,6552,1927,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 8070,00000,00007 3452 554
EBIT v minulom roku -5 958-9 423-2 8613 6923 921
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 481-5 958-9 423-2 8613 692
EBITDA -2 719-5 289-7 682-2 4594 196
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 719-5 289-7 682-2 4594 196
Finančná páka 1,321,231,181,121,05
Finančné účty 29 4006 04931 16749 03969 988
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7571-0,8119-0,8485-0,8924-0,9534
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75710,81190,84850,89240,9534
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 481-5 958-8 343-2 1413 710
Krátkodobé pohľadávky 71 634100 63177 79960 55443 814
Krátkodobé záväzky 27 26220 48116 84612 6265 360
Materiál 0,00000,00000,00004 7370,0000
Náklady na predaný tovar 104 550102 70290 46183 92265 699
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 5860,00000,0000387,00574,00
Neobežný majetok 11 2642 2722 2722 8121 014
Obežný majetok 101 034106 680108 966114 330113 802
Obrat aktív 0,91770,90980,80360,75080,6204
Obrat neobežného majetku 9,1643,7139,4231,4070,42
Obrat obežného majetku 1,020,93080,82200,77230,6274
Odpisy 0,00000,00001 080720,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000540,00360,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000540,00360,000,0000
Osobné náklady 1 0981 0011 4096 955929,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 762,00669,00711,00468,00486,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000050,00786,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 70114 22611 1627 7884 016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 481-5 958-9 303-3 1013 692
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,26150,05540,27960,41690,6080
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,8115-0,2944-1,581,590,1628
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,29500,00000,000011,329,94
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,23-3,40-0,63310,62986,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,23-3,40-0,35840,57076,14
Pohľadávky z obchodného styku 27 32427 27527 87526 65630 272
Pohotová likvidita II. stupeň 3,715,226,488,7221,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,653,535,295,013,74
Pridaná hodnota -1 353-3 400-892,004 3805 706
Primárna platobná neschopnosť 0,83080,52160,40040,29220,1327
Rýchla likvidita I. stupeň 1,080,29531,853,8813,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,04-3,88-2,20-5,151,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,04-3,88-2,20-5,151,28
Služby 64 94948 67137 57429 95923 069
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 448109 144111 461117 617115 103
Spotreba materiálu… 35 01554 03152 88753 57642 056
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 103 19799 30289 56988 30271 405
Tržby z predaja tovaru 833,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 102 36499 30289 56988 30271 405
Účtovný cash flow 23 351-25 118-17 872-20 949-29 325
Vlastné imanie 85 13688 61894 575104 957109 739
Všetky záväzky 27 31220 52616 88612 6605 364
Výsledok hospodárenia -2 719-5 289-8 762-3 1794 196
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 719-5 289-8 762-3 1794 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 481-5 958-10 383-3 8213 692
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 958-10 383-3 8212 7323 921
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 481-5 958-9 423-2 8613 692
Zásoby 0,00000,00000,00004 7370,0000
Záväzky 27 31220 52616 88612 6605 364
Záväzky z obchodného styku 22 70114 22611 1627 7884 016
Zisk pred zdanením -3 481-5 958-9 423-2 8613 692
Zmena EBIT 0,58430,63233,29-0,77490,9416