MatMar Šamorín s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 67,00124,00209,005 5517 899
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,02380,06122,260,0152
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8507-0,0167-0,07700,42900,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,02-1,07-9,57-1,02
Celkové tržby 0,00000,00005 2060,00000,0000
Celkový dlh 0,00005 2203 4156 199524 739
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -67,00-124,00-209,00-456,00-4,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67,00124,00209,00456,004,00
Čistý cash flow -57,00-85,00-247,00278,004,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -57,00-930,00-1 598-1 457-7,00
Čistý zisk -57,00-1 890-2 558-2 417-7,00
Čistý zisk v minulom roku -1 890-2 558-2 417-2 386-6 208
Cudzie zdroje -67,005 0963 206648,00516 840
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000144 941
EBIT v minulom roku -930,00-1 598-1 457-1 426-6 208
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -57,00-930,00-1 598-1 457-7,00
EBITDA 0,0000-701,00-1 351-1 247223,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-701,00-1 351-1 247223,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,03-0,6008-0,65890,0000
Finančná páka 1,0000-0,0243-0,0652-8,57-0,0153
Finančné účty 67,00124,00209,00456,004,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,000041,1015,340,116765,43
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000-41,10-15,34-0,1167-65,43
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -57,00-930,00-1 598-1 457-7,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,000042,1016,340,442365,96
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00005 0957 895
Krátkodobé záväzky 0,00005 2203 4152 455520 995
Náklady na predaný tovar 0,0000701,00-500,001 2471 312
Obežný majetok 67,00124,00209,005 5517 899
Ostatné náklady na finančnú činnosť 57,00229,00247,00210,00230,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 4951 4950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -57,00-1 890-2 558-2 417-7,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,85070,37090,79793,730,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,8507-7,50-7,65-0,2625-0,0009
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8507-7,50-7,65-0,2625-0,0009
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,85070,18250,4984-0,47060,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,08210,0005
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 800
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,02380,06122,260,0152
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,18-59,95-12,982,33129 210
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,000042,1016,341,1266,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,02-1,07-9,57-1,02
Pridaná hodnota 0,0000-701,00500,00-1 247-1 312
Rentabilita aktív, ROA -0,8507-15,24-12,24-0,4354-0,0009
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,85070,37090,79793,730,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-7,45-2,53-4,972 353
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-7,45-2,53-4,972 353
Služby 0,0000701,00-500,001 2471 312
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67,00124,00209,005 5517 899
Účtovný cash flow -57,00-85,00-247,00278,004,00
Vlastné imanie 67,00-5 096-3 206-648,00-516 840
Všetky záväzky 0,00005 2203 4156 199524 739
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,85070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-701,00-1 351-1 247223,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-701,00-1 351-1 247223,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -57,00-1 890-2 558-2 417-7,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 890-2 558-2 417-2 386-6 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -57,00-930,00-1 598-1 457-7,00
Záväzky 0,00005 2203 4156 199524 739
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 4951 4950,0000
Zisk pred zdanením -57,00-930,00-1 598-1 457-7,00
Zmena EBIT 0,06130,58201,101,020,0011