7HELLER, s.r.o. - v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 6396 6396 6396 6396 639
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 639-6 639-6 639-6 639-6 639
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6396 6396 6396 6396 639
Čistý cash flow 6 6396 6396 6396 6396 639
Cudzie zdroje -6 639-6 639-6 639-6 639-6 639
Finančná páka 1,00001,00001,00001,00001,0000
Finančné účty 6 6396 6396 6396 6396 639
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,00001,00001,0000
Obežný majetok 6 6396 6396 6396 6396 639
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6396 6396 6396 6396 639
Účtovný cash flow 6 6396 6396 6396 6396 639
Vlastné imanie 6 6396 6396 6396 6396 639