ABATEK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 288 242322 406343 026432 900979 144
Bežná likvidita III. stupeň 0,53930,59160,59650,73640,5891
Časové rozlíšenie aktív 1 6703 2251 3612 6028 729
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000320,0013,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19300,00900,05370,35901,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,15-2,26-2,31-3,36-2,78
Celkové tržby 476 561421 307575 5361 048 2130,0000
Celkový dlh 538 168577 511605 187615 5661 530 546
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -148 870-197 118-194 818-180 751-560 342
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 148 870197 118194 818180 751560 342
Čistý cash flow -48 2482 30014 06765 689560 342
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 1798 016-76 293146 866-217 715
Čistý zisk 5 1797 056-79 175143 979-217 715
Čistý zisk v minulom roku 7 056-79 175143 979233 832-276 278
Cudzie zdroje 249 926255 105262 161182 986551 415
Daň z príjmov 0,0000960,002 8822 8870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8822 8872 8880,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 8822 8870,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00009 382
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,7176,2370,2973,6077,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,2252,6958,4259,4661,74
Doba obratu aktív 235,71290,94229,55155,20277,91
Doba obratu pohľadávok 82,7176,2370,2973,6080,17
Doba obratu zásob 483,17423,46309,13300,02312,65
Doba splácania záväzkov 7 0646 1984 3504 129350,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 437,04491,15383,66209,79432,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 258,09325,10364,54462,790,0000
EBIT v minulom roku 8 016-76 293146 866236 720-276 278
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 1798 016-76 293146 866-217 715
EBITDA 6 2668 646-76 709148 117-397 128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 2668 646-76 709148 117-397 128
Finančná páka -1,15-1,26-1,31-2,37-1,78
Finančné účty 148 870197 118194 818180 751560 342
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,86710,79130,76430,42270,5632
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8671-0,7913-0,7643-0,4227-0,5632
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 47910 348-26 102199 174-397 499
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,851,691,671,351,56
Krátkodobé pohľadávky 101 14884 472105 033205 289273 077
Krátkodobé záväzky 534 448544 270573 315585 1931 524 831
Materiál 14 03711 81711 86012 89216 288
Náklady na predaný tovar 411 179362 798466 025762 1761 587 473
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 61432 05248 10751 73165 592
Neobežný majetok 0,0000405,001 0711 73671 429
Obežný majetok 286 572318 776340 594428 562898 986
Obrat aktív 1,551,251,592,351,31
Obrat neobežného majetku 0,0000998,71509,27586,4818,00
Obrat obežného majetku 1,561,271,602,381,43
Obrat zásob 0,75540,86191,181,221,17
Odpisy 808,001 3321 3321 33235 840
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 404,00666,00666,00666,0035 840
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 404,00666,00666,00666,000,0000
Osobné náklady 60 26459 78367 11780 3790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 323,00298,00243,00309,00371,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 52628 54848 04765 5910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 9878 388-77 843145 311-181 875
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0207-0,02770,3020-0,78680,3948
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0210-0,03610,3313-0,96230,3990
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51650,61140,56790,41750,5723
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,711,430,84530,31400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,271,301,654,95-0,1899
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,58360,69721,183,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,57580,68201,163,13-8,41
Pohľadávky z obchodného styku 56 52058 39387 302165 861217 527
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47090,52330,52540,66380,5523
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,18110,9218,642,790,9841
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,871,791,761,421,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,15-2,26-2,31-3,36-2,78
Pridaná hodnota 35 16841 68179 403255 946-301 489
Primárna platobná neschopnosť 0,34550,48890,55040,39550,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0207-0,02770,3020-0,78680,3948
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 85,8966,80-7,894,16-3,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 85,8966,80-7,894,16-3,85
Služby 223 709211 835305 057479 8841 259 529
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 288 242322 406343 026432 900979 144
Spotreba materiálu… 156 914121 853112 861230 561262 352
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 447 115405 479570 8531 043 8051 285 984
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 768,001 000,0025 42525 6830,0000
Tržby z predaja tovaru 37 68544 41864 28569 38285 672
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 408 662360 061481 143948 7401 200 312
Účtovný cash flow -48 2482 30014 06765 689560 342
Vlastné imanie -249 926-255 105-262 161-182 986-551 415
Všetky záväzky 538 168577 511605 187615 5661 530 546
Výsledok hospodárenia 5 5028 314-76 058147 141-432 968
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 5028 314-76 058147 141-432 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 1797 056-79 175143 979-217 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 056-79 175143 979233 832-276 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 1798 016-76 293146 866-217 702
Zásoby 36 55437 18640 74342 52256 185
Záväzky 538 168577 511605 187615 5661 530 546
Záväzky z obchodného styku 19 52628 54848 04765 5910,0000
Zisk pred zdanením 5 1798 016-76 293146 866-217 702
Zmena EBIT 0,6461-0,1051-0,51950,62040,7880
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -2 9422 9420,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2 9422 9420,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 724,000,000023 44225 3270,0000

Činnosti firmy
Kompletačné a dokončovacie práce stavebnej povahy v rozsahu voľnej živnosti
Opravy motorových vozidiel
Opravy a montáže strojárenských výrobkov
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Kúpa a predaj nových, ojazdených a dovezených (novodovezených) motorových vozidiel,..
Montážne práce v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Zámočnícke a zváracie práce
Výskum a vývoj technológií, konštruovanie a výroba výrobných zariadení,..
Automatizované spracovanie dát
Prevádzkovania obchodu cez internet
Prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia s kapacitou do 10 lôžok
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených..
Upratovacie práce
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
Oprava poľnohospodárskych strojov
Tvárnenie, obrábanie a povrchová úprava materiálov
Servis zváracej techniky
Prenájom strojov, strojných zariadení, dopravných strojov a technológií bez..
Administratívne práce
Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, kultúrno - spoločenských..
Prípravne práce pre stavby
Prenájom motorových vozidiel
Reklamná a propagačná činnosť
Výroba a montáž kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
Faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru