A & V s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 187 70160 55664 58360 90735 768
Bežná likvidita III. stupeň 6,1445,2938,9046,273,95
Časové rozlíšenie aktív 996,00887,00893,00995,00363,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8403-0,0856-0,17070,4868-0,6582
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,544,959,85-42,902,74
Celkové tržby 247 530139 366151 732143 7970,0000
Celkový dlh 29 6191 4051 4771 0707 902
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -176 412-43 582-38 516-27 741-18 342
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,60910,37200,36780,36530,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 176 41243 58238 51627 74118 342
Čistý cash flow 132 8305 06610 775-29 13118 342
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 191 06365 71771 63967 75220 563
Čistý zisk 150 77851 84755 80252 53320 563
Čistý zisk v minulom roku 51 84755 80252 53357 42927 769
Cudzie zdroje -158 082-59 151-63 106-59 837-27 866
Daň z príjmov 40 28513 87015 83715 2190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 87015 83715 21916 2490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 40 28513 87015 83715 2190,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,304,897,656,8022,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,41020,74382,230,72855,47
Doba obratu aktív 276,95158,60156,71154,60105,05
Doba obratu pohľadávok 3,304,897,656,8022,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000035,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,142,682,651,7219,67
EBIT v minulom roku 65 71771 63967 75273 67827 769
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 191 06365 71771 63967 75220 563
EBITDA 203 51981 42987 35482 54527 212
EBITDA marža 0,82220,58430,57570,57400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 203 51981 42987 35482 54527 212
Finančná páka 1,191,021,021,021,28
Finančné účty 176 41243 58238 51627 74118 342
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8422-0,9768-0,9771-0,9824-0,7791
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84220,97680,97710,98240,7791
Hrubá marža 0,80270,54280,52730,53310,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 203 39181 32187 24182 42627 061
Krátkodobé pohľadávky 2 2361 8663 1512 6797 763
Krátkodobé záväzky 29 2371 0231 094679,006 698
Náklady na predaný tovar 48 68163 71970 40967 14169 008
Neobežný majetok 8 05714 22122 02329 4929 300
Obežný majetok 178 64845 44841 66730 42026 105
Obrat aktív 1,322,302,332,363,47
Obrat neobežného majetku 30,709,806,834,8813,36
Obrat obežného majetku 1,383,073,614,734,76
Odpisy 12 32815 60415 60414 678541,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 1647 8027 8027 339541,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 1647 8027 8027 3390,0000
Osobné náklady 120,00754,00455,00309,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,00108,00113,00119,00151,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 989,00886,00598,00544,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 163 10667 45171 40667 21121 104
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,95380,87650,88430,87790,7379
Podiel EBIT k aktívam 1,021,091,111,110,5749
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,021,091,111,110,5749
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,211,101,131,120,7074
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93990,71970,59640,45550,5128
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53660,03640,0710-0,20260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8009
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1 656100,33175,85248,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 15,964,624,985,11102,16
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53690,03640,0716-0,20260,1476
Pohľadávky z obchodného styku 278,00284,00918,00287,001 863
Pohotová likvidita II. stupeň 6,1445,2938,9046,273,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,19-11,68-5,862,05-1,52
Pridaná hodnota 198 69975 64780 01076 65655 269
Primárna platobná neschopnosť 3,563,120,65141,900,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,80330,85620,86400,86250,5749
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,95380,87650,88430,87790,7379
Rýchla likvidita I. stupeň 6,0342,6035,2140,862,74
Služby 47 15656 66762 97064 09759 513
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 187 70160 55664 58360 90735 768
Spotreba materiálu… 1 5257 0527 4393 0449 495
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 247 380139 366150 419143 797124 277
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 247 380139 366150 419143 797124 277
Účtovný cash flow 132 8305 06610 775-29 13118 342
Vlastné imanie 158 08259 15163 10659 83727 866
Všetky záväzky 29 6191 4051 4771 0707 902
Výsledok hospodárenia 191 19165 82571 75067 86726 671
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 191 19165 82571 75067 86726 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 150 77851 84755 80252 53320 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51 84755 80252 53357 42927 769
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 191 06365 71771 63967 75226 525
Záväzky 29 6191 4051 4771 0707 902
Záväzky z obchodného styku 989,00886,00598,00544,000,0000
Zisk pred zdanením 191 06365 71771 63967 75226 525
Zmena EBIT 2,910,91731,060,91960,7405