Bike Mate s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 3 485 274395 863470 067690 347309 792
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,171,131,081,19
Časové rozlíšenie aktív 12 9605 9570,00007,007,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 44,376,097,7013,225,47
Celkové tržby 19 131 0493 580 3652 484 1004 604 4930,0000
Celkový dlh 3 408 453340 040416 008641 801261 919
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 947-1 139-2 707-7 828-1 937
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 9471 1392 7077 8281 937
Čistý cash flow 12 808-1 5681 3195 8911 937
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 9785 0297 7374 1871 191
Čistý zisk 20 9981 7644 513673,001 014
Čistý zisk v minulom roku 1 7644 5131 000,001 0142 025
Cudzie zdroje -76 821-55 823-54 059-48 546-47 873
Daň z príjmov 2 8802 6402 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 6402 8802 880310,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 6402 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,799,0422,3223,868,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,789,0422,3223,868,06
Doba obratu aktív 67,2542,1667,4254,7727,86
Doba obratu pohľadávok 12,799,0422,3223,868,06
Doba obratu zásob 340,660,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 415,350,00000,00000,000023,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,5835,8859,4350,5623,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 410,580,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 0297 7374 4371 5012 474
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 9785 0297 7374 1871 191
EBITDA 97 196-3 53110 88416 54924 581
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 97 196-3 53110 88416 54924 581
Efektívna daňová sadzba 0,12060,59950,38960,81060,0000
Finančná páka 45,377,098,7014,226,47
Finančné účty 13 9471 1392 7077 8281 937
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 103 90874 39446 258110 50323 595
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97520,85120,88150,92310,8353
Krátkodobé pohľadávky 662 83184 881155 593300 72489 664
Krátkodobé záväzky 3 398 831336 946414 385637 276258 774
Krytie dlhovej služby 88,36-5,6531,6426,10138,88
Materiál 2 393 588120 715240 508343 411136 127
Nákladové úroky 1 100625,00344,00634,00177,00
Nákladové úroky v minulom roku 625,00344,00557,00177,00449,00
Náklady na predaný tovar 18 516 9233 303 6752 411 6014 470 9723 946 518
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 986 8000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 7 934761,001 5243 0503 049
Obežný majetok 3 464 380389 145468 543687 290306 736
Obrat aktív 5,438,665,416,6613,10
Obrat neobežného majetku 2 3844 5041 6701 5081 331
Obrat obežného majetku 5,468,815,436,6913,23
Obrat zásob 1,070,00000,00000,00000,0000
Odpisy 3 5941 5261 5260,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 797763,00763,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 797763,00763,000,00000,0000
Osobné náklady 298 845128 296124 517111 9330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9501 019788,001 782986,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 359 822274 682390 623606 8140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 5923 2906 039673,001 014
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74951,040,93400,86550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,330,96461,071,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,320,95331,061,160,0000
Pohľadávky z obchodného styku 506 70284 881155 593300 72489 664
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,0035,60-40,98-8,24-24,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,64-2,513,839,2910,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97800,85900,88500,92970,8455
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 44,376,097,7013,225,47
Pridaná hodnota 398 712123 757133 311129 331111 476
Primárna platobná neschopnosť 6,633,242,512,020,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,07-96,3038,2238,7810,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,07-96,3038,2238,7810,66
Služby 1 057 931176 389105 026263 825228 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 485 274395 863470 067690 347309 792
Spotreba materiálu… 14 681 7683 239 9612 225 7794 163 4663 793 568
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 921 4663 466 9042 562 9934 648 1714 057 994
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 83139 47218 08147 8680,0000
Tržby z predaja tovaru 3 150 1570,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 765 4783 427 4322 544 9124 600 3034 057 994
Účtovný cash flow 12 808-1 5681 3195 8911 937
Úrokové krytie 22,718,0522,496,606,73
Vlastné imanie 76 82155 82354 05948 54647 873
Všetky záväzky 3 408 453340 040416 008641 801261 919
Výsledok hospodárenia 87 392-2 5765 62916 6753 477
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 87 392-2 5765 62916 6753 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 9981 7644 513673,001 014
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7644 5131 000,001 0142 025
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 8784 4047 3933 5531 324
Zásoby 2 787 602303 125310 243378 738215 135
Záväzky 3 408 453340 040416 008641 801261 919
Záväzky z obchodného styku 3 359 822274 682390 623606 8140,0000
Zisk pred zdanením 23 8784 4047 3933 5531 324
Zmena EBIT 4,970,65001,742,790,4814
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 209 576112 675-80 796-43 68175 163
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 209 576112 675-80 796-43 68175 163
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 04136 99121 81047 74221 104