BUGI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 331 165325 582344 475298 563352 383
Bežná likvidita III. stupeň 0,53210,29030,28890,30630,4234
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 669
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7403-0,3873-0,3612-0,1377-0,2924
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,862,211,782,063,01
Celkové tržby 200 951142 354216 751184 9450,0000
Celkový dlh 215 300224 278220 719200 906264 480
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -85 771-39 234-44 696-13 448-25 706
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 85 77139 23444 69613 44825 706
Čistý cash flow 85 77139 23444 69613 44825 706
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 503-21 29927 468-6 481-1 972
Čistý zisk 14 561-22 45223 199-10 503-2 544
Čistý zisk v minulom roku -22 45223 199-10 5034 185-25 451
Cudzie zdroje -115 865-101 304-123 756-97 657-87 903
Daň z príjmov 2 942960,003 0791 1260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,003 0791 126971,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 942960,003 0791 1260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,1054,3023,2337,9857,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,4540,5420,8833,5257,35
Doba obratu aktív 613,05853,78585,22597,14766,32
Doba obratu pohľadávok 49,1054,3023,2337,9857,35
Doba obratu zásob 308,93241,85758,701 5641 322
Doba splácania záväzkov 30 16010 49867 76914 226814,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 398,32588,13357,06330,43507,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 129909,601 3562 2720,0000
EBIT v minulom roku -21 29927 468-6 4817 174-24 669
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 503-21 29927 468-6 481-1 972
EBITDA 72 00744 20181 64539 23932 735
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 72 00744 20181 64539 23932 735
Finančná páka 2,863,212,783,064,01
Finančné účty 85 77139 23444 69613 44825 706
Hrubá marža 0,55630,53290,55550,41300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72 20346 90584 89843 60132 625
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64970,68890,61010,55340,6619
Krátkodobé pohľadávky 26 52420 70513 67618 98826 371
Krátkodobé záväzky 215 170224 278210 176165 212233 238
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 22 32419 4334 20426 3880,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000229,0268,6113,5557,23
Materiál 0,00000,00000,00000,000043 996
Nákladové úroky 0,0000193,001 1902 896572,00
Nákladové úroky v minulom roku 193,001 1902 8962 018782,00
Náklady na predaný tovar 85 38663 33694 440106 110104 578
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 6047 7981 1324 23912 144
Neobežný majetok 216 666260 476283 750247 961253 641
Obežný majetok 114 49965 10660 72550 60296 073
Obrat aktív 0,59540,42750,62370,61120,4763
Obrat neobežného majetku 0,91000,53440,75720,73600,6617
Obrat obežného majetku 1,722,143,543,611,75
Obrat zásob 1,181,510,48110,23330,2760
Odpisy 54 52766 78555 74845 88833 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 52766 78555 74845 88833 120
Osobné náklady 34 58227 43233 43231 4930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 150,00134,00113,00114,00110,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 08844 33378 94735 38530 576
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 42,939,73106,3718,020,6049
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,232,773,602,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,250,80511,350,98711,91
Pohľadávky z obchodného styku 20 77115 46012 28816 76226 371
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52190,26730,27770,19630,2347
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,35-2,58-2,77-7,26-3,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000203,2837,564,6444,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65010,68890,64070,67290,7505
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,862,211,782,063,01
Pridaná hodnota 111 78575 854120 40976 38563 263
Primárna platobná neschopnosť 1,071,260,34211,570,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,995,072,705,128,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,995,072,705,128,08
Služby 16 3207 4768 2603 88737 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 331 165325 582344 475298 563352 383
Spotreba materiálu… 66 46248 06285 04897 98455 411
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 197 344140 609216 532184 733167 841
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 173,001 4191 6832 2380,0000
Tržby z predaja tovaru 3 5527 9021 3584 79315 117
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 193 619131 288213 491177 702152 724
Účtovný cash flow 85 77139 23444 69613 44825 706
Úrokové krytie 0,0000-110,3623,08-2,24-3,45
Vlastné imanie 115 865101 304123 75697 65787 903
Všetky záväzky 215 300224 278220 719200 906264 480
Výsledok hospodárenia 17 653-21 16527 580-6 368-1 863
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 653-21 16527 580-6 368-1 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 561-22 45223 199-10 503-2 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 45223 199-10 5034 185-25 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 503-21 49226 278-9 377-2 544
Zásoby 2 2045 1672 35318 16643 996
Záväzky 215 300224 278220 719200 906264 480
Záväzky z obchodného styku 22 32419 4334 20426 3880,0000
Zisk pred zdanením 17 503-21 49226 278-9 377-2 544
Zmena EBIT -0,8218-0,7754-4,24-0,90340,0799
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 9571 478