MONDO GIOCHI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 289 980304 756244 367271 784206 636
Bežná likvidita III. stupeň 4,493,817,233,182,38
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000828,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,46010,47630,59120,27530,0569
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,36570,43770,15710,44780,6619
Celkové tržby 148 726141 114149 988175 0770,0000
Celkový dlh 77 64492 77533 18284 06482 299
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 959-30 613-17 861-19 671-3 920
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 95930 61317 86119 6713 920
Čistý cash flow 22 95930 61317 86119 6713 920
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6471 9572 482-1 9114 898
Čistý zisk 355,00796,00509,00-4 7491 851
Čistý zisk v minulom roku 796,00509,00-4 749-454,00694,00
Cudzie zdroje -212 336-211 981-211 185-187 720-124 337
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,1153,9713,799,972,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,8141,350,00000,02510,0243
Doba obratu aktív 1 078977,67832,95682,37559,02
Doba obratu pohľadávok 36,1153,9713,799,972,55
Doba obratu zásob 2 26712 7859 1567 4254 278
Doba splácania záväzkov 591,004 1631 4072 608171,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 185,48206,20102,97179,39186,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 187,721 652686,55985,580,0000
EBIT v minulom roku 1 9572 482-1 9112 2652 105
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6471 9572 482-1 9114 898
EBITDA 22 18925 2577 21014 15928 702
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 18925 2577 21014 15928 702
Finančná páka 1,371,441,161,451,66
Finančné účty 22 95930 61317 86119 6713 920
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7322-0,6956-0,8642-0,6907-0,6017
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73220,69560,86420,69070,6017
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 09445 71536 31619 47126 667
Krátkodobé pohľadávky 9 71516 8244 0463 971941,00
Krátkodobé záväzky 49 90064 27630 21071 44968 931
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 85025 50414 74127 0050,0000
Krytie dlhovej služby 17,1737,094,836,009,42
Nákladové úroky 1 292681,001 4932 3583 047
Nákladové úroky v minulom roku 681,001 4932 3582 2391 411
Náklady na predaný tovar 99 57387 653105 930135 824146 620
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 8185 6357 83710 00113 491
Neobežný majetok 65 93459 94525 86744 70242 821
Obežný majetok 224 046244 811218 500227 082162 987
Obrat aktív 0,33860,37330,43820,53490,6529
Obrat neobežného majetku 1,491,904,143,253,15
Obrat obežného majetku 0,43830,46480,49010,64020,8278
Odpisy 25 75716 04418 21418 18221 769
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 75716 04418 21418 18221 769
Osobné náklady 15 22213 10516 53116 4070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0751 022894,001 0882 035
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 11216 84018 72313 43323 620
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -11,080,501714,351,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,04464,640,14700,9552-0,0798
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,09031,990,06970,58230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,03350,89620,03320,2762-0,5376
Pohľadávky z obchodného styku 5 60012 8880,000010,009,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65480,73800,72520,33090,0825
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,25-6,92-11,82-9,54-31,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,7744,9511,968,341,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,36570,43770,15710,44780,6619
Pridaná hodnota -1 37426 1231 1529 553-11 702
Primárna platobná neschopnosť 2,831,980,00002 7010,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,46010,47630,59120,27530,0569
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,503,674,605,942,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,503,674,605,942,87
Služby 64 94072 65386 637102 893118 835
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 289 980304 756244 367271 784206 636
Spotreba materiálu… 3 8159 36511 45622 93014 294
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 105 189124 516122 082148 577134 918
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 99010 74015 0003 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 71 81986 35261 370101 094134 918
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 38027 42445 71244 2830,0000
Účtovný cash flow 22 95930 61317 86119 6713 920
Úrokové krytie 1,272,871,66-0,81041,61
Vlastné imanie 212 336211 981211 185187 720124 337
Všetky záväzky 77 64492 77533 18284 06482 299
Výsledok hospodárenia 2 7222 9793 375-823,006 933
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 7222 9793 375-823,006 933
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 355,00796,00509,00-4 7491 851
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 796,00509,00-4 749-454,00694,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 355,001 276989,00-4 2691 851
Zásoby 191 372197 374196 593203 440158 126
Záväzky 77 64492 77533 18284 06482 299
Záväzky z obchodného styku 15 85025 50414 74127 0050,0000
Zisk pred zdanením 355,001 276989,00-4 2691 851
Zmena EBIT 0,84160,7885-1,30-0,84372,33
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 700,0016 974621,000,00000,0000