STASYS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 30536 26347 63452 58445 479
Bankové úvery 0,00000,00004 50413 46218 016
Bežná likvidita III. stupeň 1,9612,303,4410,269,13
Časové rozlíšenie aktív 99,000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4396-1,290,31153,211,47
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,140,10060,53200,51460,8982
Celkové tržby 32 96846 80650 00244 50056 077
Celkový dlh 16 1453 31516 54217 86521 520
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 455-27 251-26 209-13 6883 165
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,56990,0602-0,09630,16800,2188
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 45527 25130 71327 15014 851
Čistý cash flow -6 796-3 4623 56312 2994 376
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 7743 341-3 8558 87013 789
Čistý zisk -18 7882 816-4 8157 47412 271
Čistý zisk v minulom roku 2 816-4 8157 47412 271-1 913
Cudzie zdroje -14 160-32 948-31 092-34 719-23 959
Daň z príjmov 0,0000525,00960,001 3961 518
Daň z príjmov v minulom roku 525,00960,001 3961 518960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000525,00960,001 3961 518
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00004 50413 46218 016
Dlhodobý dlh 0,00000,00004 50413 46218 016
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,9244,5463,0399,9781,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,5944,5462,7599,9781,35
Doba obratu aktív 338,50283,40347,71431,83298,52
Doba obratu pohľadávok 108,9244,5463,0399,9781,35
Doba splácania záväzkov 0,00003 0181 352522,42294,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 172,6620,9483,4931,4819,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 5041 206-40,2151,62
EBIT v minulom roku 3 341-3 8558 87013 789-953,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 7743 341-3 8558 87013 789
EBITDA -11 41313 8176 21119 54617 180
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 41313 8176 21119 54617 180
Finančná páka 2,141,101,531,511,90
Finančné účty 20 45527 25130 71327 15014 851
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4673-0,9086-0,6527-0,6603-0,5268
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46730,90860,65270,66030,5268
Hrubá marža -0,17320,39020,19110,57840,3896
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12 14813 2896 10418 81817 522
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51010,07390,24010,07290,0656
Krátkodobé pohľadávky 9 7515 6998 63412 17312 393
Krátkodobé záväzky 15 4582 67911 4373 8332 983
Krytie dlhovej služby -815,210,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 14,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 38 38828 44140 44918 70633 757
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000324,003 0872 6783 691
Neobežný majetok 0,00003 3138 28713 26118 235
Obežný majetok 30 20632 95039 34739 32327 244
Obrat aktív 1,081,291,050,84521,22
Obrat neobežného majetku 0,000014,106,033,353,05
Obrat obežného majetku 1,081,421,271,132,04
Odpisy 6 6269 9489 9489 9483 316
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3134 9744 9744 9741 658
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 3134 9744 9744 9741 658
Osobné náklady 8 9178 4207 44911 0035 984
Ostatné náklady na finančnú činnosť 735,00528,00107,00728,00492,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 2061 33510 203-295,00522,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 16212 7645 13317 42215 587
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,330,0855-0,13530,15510,2923
Podiel EBIT k aktívam -0,61950,0921-0,08090,16870,3032
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,61950,0921-0,08090,16870,3032
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,260,0995-0,10650,18190,3245
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67500,75150,64480,51630,3265
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,560,46100,77980,42750,2739
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000056,373,099,615,92
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,64052,171,282,343,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,36740,99430,54911,232,35
Pohľadávky z obchodného styku 8 7375 6998 59612 17312 393
Pohotová likvidita II. stupeň 1,9612,303,4410,269,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,089,52-8,73-2,82-5,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -485,430,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53280,09140,34730,33970,4732
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,140,10060,53200,51460,8982
Pridaná hodnota -5 71118 2649 55325 74021 850
Primárna platobná neschopnosť 1,510,23431,19-0,02420,0421
Rentabilita aktív, ROA -0,62000,0777-0,10110,14210,2698
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,330,0855-0,15490,21530,5122
Rýchla likvidita I. stupeň 1,3210,172,697,084,98
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,410,23992,660,91401,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,410,23992,660,91401,25
Služby 27 43819 00125 18710 09922 866
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 30536 26347 63452 58445 479
Spotreba materiálu… 10 9509 11612 1755 9297 200
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004 50413 46218 016
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 67746 70550 00244 44656 024
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000417,00
Tržby z predaja tovaru 0,0000387,003 1972 9693 810
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 67746 31846 80541 47751 797
Účtovný cash flow -6 796-3 4623 56312 2994 376
Úročený dlh 0,00000,00004 50413 46218 016
Úrokové krytie -1 3410,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 14 16032 94831 09234 71923 959
Všetky záväzky 16 1453 31516 54217 86521 520
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,330,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -18 0393 869-3 7379 59814 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -18 0393 869-3 7379 59814 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 7882 816-4 8157 47412 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 816-4 8157 47412 271-1 913
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 7883 341-3 8558 87013 789
Záväzky 16 1453 31516 54217 86521 520
Záväzky z obchodného styku 13 2061 33510 203-295,00522,00
Zisk pred zdanením -18 7883 341-3 8558 87013 789
Zmena EBIT -5,62-0,8667-0,43460,6433-14,47