ANEO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 215 956227 034251 494269 928309 481
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000017 375
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000017 375
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003 613
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000065 220
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0325-0,0604-2,10-1,38-2,19
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,96940,789422,9111,3211,22
Celkové tržby 22 72941 15592 972116 9470,0000
Celkový dlh 106 298100 157240 977248 014224 269
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 561-7 659-22 077-30 216-26 352
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,49-0,4261-0,1226-0,01710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 5617 65922 07730 21643 727
Čistý cash flow 3 5617 65922 07730 21643 727
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 769-16 576-10 436-281,007 637
Čistý zisk -33 769-17 536-11 396-2 0007 635
Čistý zisk v minulom roku -17 536-11 396-2 0003 9492 680
Cudzie zdroje -109 658-126 877-10 517-21 914-19 992
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 7190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 7191 8400,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 7190,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 143,8664,8128,9613,1250,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,4231,1024,197,3644,41
Doba obratu aktív 5 2363 2531 121983,76671,17
Doba obratu pohľadávok 143,8664,8128,9613,1250,07
Doba splácania záväzkov 141 60132 352105 464224 072970,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 5771 4351 074903,90448,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11 090766,182 5263 2620,0000
EBIT v minulom roku -16 576-10 436-281,005 7892 883
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 769-16 576-10 436-281,007 637
EBITDA -25 229-20 2863 61115 04340 170
EBITDA marža -1,11-0,49290,03880,12860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -25 229-20 2863 61115 04340 170
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0579-0,0920-6,120,0000
Finančná páka 1,971,7923,9112,3215,48
Finančné účty 3 5617 65922 07730 21643 727
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5078-0,5588-0,0418-0,0812-0,0646
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50780,55880,04180,08120,0646
Hrubá marža -1,18-0,21490,32300,31550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -25 2773 9733 56221 59340 118
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49220,44120,95820,91880,6685
Krátkodobé pohľadávky 5 9334 5246 4973 60023 087
Krátkodobé záväzky 106 298100 157240 977248 014206 885
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 3252 3725 7723 6100,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00000,6159
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00002,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000203,00
Náklady na predaný tovar 41 87034 32451 84763 25877 826
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 274,001 130834,00404,001 157
Neobežný majetok 206 462214 851222 920236 112239 054
Obežný majetok 9 49412 18328 57433 81666 814
Obrat aktív 0,06970,11220,32560,37100,5438
Obrat neobežného majetku 0,07290,11860,36730,42420,7040
Obrat obežného majetku 1,592,092,872,962,52
Odpisy 8 3898 38913 99218 57529 232
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3898 38913 99218 57529 232
Osobné náklady 2 92112 83131 50724 5990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 48,0063,0049,0050,0052,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 380-9 1472 59616 57536 867
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3079-0,1382-1,08-0,09130,2043
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3079-0,1306-0,9923-0,01280,2043
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,1089-1,451,050,66680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -97,87-7,8336,0191,321,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -9,18-0,68940,95321,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,37-0,41690,66010,85453,10
Pohľadávky z obchodného styku 3 5232 1715 4262 02020 476
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -30,79-16,57-0,4764-0,7252-0,4572
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000021 864
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49220,44120,95820,91880,7247
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,96940,789422,9111,3211,22
Pridaná hodnota -26 817-8 84630 03336 89290 477
Primárna platobná neschopnosť 2,361,091,061,790,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3079-0,1382-1,08-0,09130,3819
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,21-4,9466,7316,495,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,21-4,9466,7316,495,58
Služby 21 27615 21025 92037 31145 996
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 215 956227 034251 494269 928309 481
Spotreba materiálu… 20 32017 98425 09325 54330 673
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000017 375
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 05337 63981 880103 450168 303
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000012 1610,00003 3000,0000
Tržby z predaja tovaru 337,00460,00984,00947,001 076
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 71625 01880 89699 203167 227
Účtovný cash flow 3 5617 65922 07730 21643 727
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000017 375
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00003 819
Vlastné imanie 109 658126 87710 51721 91419 992
Všetky záväzky 106 298100 157240 977248 014224 269
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000065 220
Výsledok hospodárenia -33 618-16 514-10 381-232,0010 938
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -33 618-16 514-10 381-232,0010 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 769-17 536-11 396-2 0007 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 536-11 396-2 0003 9492 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 769-16 576-10 436-281,0010 885
Záväzky 106 298100 157240 977248 014224 269
Záväzky z obchodného styku 8 3252 3725 7723 6100,0000
Zisk pred zdanením -33 769-16 576-10 436-281,0010 885
Zmena EBIT 2,041,5937,14-0,04852,65