DUO FORM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 411 272869 442858 015813 947528 294
Bankové úvery 539 823175 333194 613158 0070,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,035,744,745,126,29
Bežné bankové úvery 408 40366,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 509776,00-1 90221,00284,00
Časové rozlíšenie pasív 177 093342,00145,0052,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,40820,4430-0,2806-0,1282-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,03-2,351,160,71164,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,510,86921,201,201,20
Celkové tržby 980 155902 048687 393710 4270,0000
Celkový dlh 741 666404 141467 440443 670288 420
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 200 00436 560-150 145-77 180-272 352
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 339 819138 773344 758235 187272 352
Čistý cash flow 201 046-205 985109 57147 454272 352
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 56 375114 22444 475117 97740 983
Čistý zisk 27 55574 52920 20575 99427 895
Čistý zisk v minulom roku 74 52920 20575 99454 35717 282
Cudzie zdroje -492 513-464 959-390 430-370 225-239 874
Daň z príjmov 9 78122 3756 93722 7460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 22 3756 93722 74616 1350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 78122 3756 93722 7460,0000
Dlhodobé bankové úvery 131 420175 267194 613158 0070,0000
Dlhodobý dlh 131 420175 267194 613158 0070,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 137,93148,1655,4554,9066,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,6736,6246,7254,8662,37
Doba obratu aktív 533,39352,18455,60418,63446,63
Doba obratu pohľadávok 137,93148,1655,4554,9066,38
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000016,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000067,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,3535,4950,0734,3047,35
EBIT v minulom roku 114 22444 475117 97790 31718 670
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 56 375114 22444 475117 97740 983
EBITDA 249 092232 275169 935257 359110 319
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 249 092232 275169 935257 359110 319
Finančná páka 2,871,872,202,202,20
Finančné účty 339 819138 773344 758235 187272 352
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3490-0,5348-0,4550-0,4549-0,4541
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34900,53480,45500,45490,4541
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 245 917231 061169 189257 172109 592
Krátkodobé pohľadávky 364 955365 762104 431106 74378 513
Krátkodobé záväzky 98 81787 60894 30066 68856 012
Krytie dlhovej služby 1,2913,419,8013,388,43
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 030
Nákladové úroky 19 03917 32017 33319 23713 088
Nákladové úroky v minulom roku 17 32017 33319 23719 8251 388
Náklady na predaný tovar 547 636489 111382 486444 857300 997
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000022 600
Neobežný majetok 704 989364 131410 728471 996176 115
Obežný majetok 704 774504 535449 189341 930351 895
Obrat aktív 0,68431,040,80110,87190,8172
Obrat neobežného majetku 1,372,471,671,502,45
Obrat obežného majetku 1,371,791,532,081,23
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000021,94
Odpisy 188 040116 424122 534137 38256 092
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 94 02058 21261 26768 69156 092
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 94 02058 21261 26768 6910,0000
Osobné náklady 271 339230 630192 30672 4570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1751 214746,001 687727,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 07854 29474 51149 3850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 215 595190 953142 739213 37683 987
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,24080,15960,40180,28890,5155
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64900,55980,63070,27360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,541,791,593,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91011,190,96851,262,33
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2082-0,22860,15940,06690,6308
Pohľadávky z obchodného styku 78 51590 40787 995106 65873 768
Pohotová likvidita II. stupeň 1,035,744,745,126,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,452,26-3,56-7,80-0,8808
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,56-11,896,322,4720,81
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52550,46480,54480,54510,5459
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,510,86921,201,201,20
Pridaná hodnota 418 103411 993304 907264 811130 740
Primárna platobná neschopnosť 0,85430,60060,84680,46300,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49661,583,653,524,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,981,742,751,722,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,981,742,751,722,61
Služby 130 825176 50989 852181 319137 433
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 411 272869 442858 015813 947528 294
Spotreba materiálu… 416 811312 602292 634263 538140 964
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 539 823175 333194 613158 0070,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 965 739901 104687 393710 418431 737
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000750,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000057,00907,0029 154
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 965 739901 104687 336708 761402 583
Účtovný cash flow 201 046-205 985109 57147 454272 352
Úročený dlh 539 823175 333194 613158 0070,0000
Úrokové krytie 2,966,592,576,133,13
Vlastné imanie 492 513464 959390 430370 225239 874
Všetky záväzky 741 666404 141467 440443 670288 420
Výnosy budúcich období krátkodobé 174 0960,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 61 052115 85147 401120 72754 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 052115 85147 401120 72754 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 55574 52920 20575 99427 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 74 52920 20575 99454 35717 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 33696 90427 14298 74036 868
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 030
Záväzky 741 666404 141467 440443 670288 420
Záväzky z obchodného styku 67 07854 29474 51149 3850,0000
Zisk pred zdanením 37 33696 90427 14298 74036 868
Zmena EBIT 0,49352,570,37701,312,20