TAMPO CENTRUM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 7043 36026 6276 9718 744
Bankové úvery 18,0018,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,73950,62330,79043,693,35
Bežné bankové úvery 18,0018,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,741,59-2,54-1,35-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,71670,60170,64463,652,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,84-2,653,930,37120,4248
Celkové tržby 2 5924 36535 8555 0280,0000
Celkový dlh 5 0095 39121 2291 8872 607
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 559-3 215-13 685-6 884-6 628
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2801-1,700,0087-0,03180,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 5773 23313 6856 8846 628
Čistý cash flow 3 5773 23313 6856 8846 628
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 920,00-6 4671 273800,00-708,00
Čistý zisk 726,00-7 427313,00-160,00-708,00
Čistý zisk v minulom roku -7 427313,00-160,00-893,00356,00
Cudzie zdroje 1 3052 031-5 398-5 084-6 137
Daň z príjmov 194,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 194,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,9111,2330,580,0000113,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000030,580,0000113,13
Doba obratu aktív 521,59898,46271,06506,05499,62
Doba obratu pohľadávok 5,9111,2330,580,0000113,13
Doba obratu zásob 0,0000156,692,242 11725,20
Doba splácania záväzkov 0,00009 905529,5345 917151,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 702,821 437216,11136,98148,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 089317,26-3 1390,0000
EBIT v minulom roku -6 4671 273800,0068,00356,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 920,00-6 4671 273800,00-708,00
EBITDA 920,00529,003 242886,00-633,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 920,00529,003 242886,00-633,00
Efektívna daňová sadzba 0,2109-0,14840,75411,200,0000
Finančná páka -2,84-1,654,931,371,42
Finančné účty 3 5773 23313 6856 8846 628
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,35230,6045-0,2027-0,7293-0,7019
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3523-0,60450,20270,72930,7019
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 920,006 3802 680800,00-683,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,351,600,79730,27070,2981
Krátkodobé pohľadávky 42,0042,003 0040,00001 980
Krátkodobé záväzky 4 9915 37321 2291 8872 607
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1331 13312 719-129,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 672818,0032 0484 0456 298
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000198,0014 63315,001 970
Neobežný majetok 0,00000,00009 8480,00000,0000
Obežný majetok 3 7043 36016 7796 9718 744
Obrat aktív 0,69980,40631,350,72130,7306
Obrat neobežného majetku 0,00000,00003,640,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,69980,40632,140,72130,7306
Obrat zásob 0,00002,33162,590,172414,49
Odpisy 0,00002 1111 4070,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 1111 4070,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000149,00562,0086,0050,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 726,00-5 3161 720-160,00-708,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,56413,690,0580-0,0315-0,1154
Podiel EBIT k aktívam 0,2484-1,920,04780,1148-0,0810
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,2484-1,920,04780,1148-0,0810
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,71483,210,23580,1574-0,1154
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96570,96220,51400,98750,7580
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,380,74070,38171,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,760,260265,530,0143
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,25912,710,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,382,370,38171,371,04
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00003 0040,00001 980
Pohotová likvidita II. stupeň 0,72250,60750,78613,653,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,36480,6282-0,3944-0,7385-0,9259
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,351,600,79730,27070,2981
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,84-2,653,930,37120,4248
Pridaná hodnota 920,00547,003 807983,0090,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00004,230,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1960-2,210,0118-0,0230-0,0810
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,55633,660,0580-0,0315-0,1154
Rýchla likvidita I. stupeň 0,71410,59970,64463,652,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,4410,196,552,13-4,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,4410,196,552,13-4,12
Služby 1 000,00474,0016 085528,004 057
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 7043 36026 6276 9718 744
Spotreba materiálu… 672,00146,001 3303 502271,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18,0018,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 5924 36535 8555 0286 388
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000420,0034 2024 2135 645
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 592945,001 653815,00743,00
Účtovný cash flow 3 5773 23313 6856 8846 628
Úročený dlh 18,0018,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 305-2 0315 3985 0846 137
Všetky záväzky 5 0095 39121 2291 8872 607
Výsledok hospodárenia 920,00-6 3191 835886,00-633,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 920,00-6 3191 835886,00-633,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 726,00-7 427313,00-160,00-708,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 427313,00-160,00-893,00356,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 920,00-6 4671 273800,00-650,00
Zásoby 85,0085,0090,0087,00136,00
Záväzky 5 0095 39121 2291 8872 607
Záväzky z obchodného styku 1 1331 13312 719-129,000,0000
Zisk pred zdanením 920,00-6 4671 273800,00-650,00
Zmena EBIT -0,1423-5,081,5911,76-1,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00007 7370,00000,00000,0000