Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 18 673 03122 657 63126 171 94827 791 0350,0000
Aktivácia 0,00000,0000656,0013 4030,0000
Bankové úvery 4 247 5575 127 6405 564 4672 436 5910,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,65630,63750,72550,78070,0000
Bežné bankové úvery 1 427 5572 127 6402 427 7032 436 5910,0000
Časové rozlíšenie aktív 56 80665 95461 83168 3810,0000
Časové rozlíšenie pasív 3 000 9123 380 4773 785 8364 194 6230,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,203,351,831,410,0000
Celkové tržby 36 364 27241 304 83442 402 8070,00000,0000
Celkový dlh 14 135 93114 844 55514 481 62213 795 8270,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 237 1885 083 2375 552 3022 428 6800,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 36944 40312 1657 9110,0000
Čistý cash flow -34 03432 2384 2547 9110,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 700 456-3 253 409-1 912 315-465 7320,0000
Čistý zisk -2 896 411-3 471 890-1 896 095-726 8710,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 471 890-1 896 095-726 8711 349 3990,0000
Cudzie zdroje -1 536 188-4 432 599-7 904 490-9 800 5850,0000
Daň z príjmov 2 8802 880-268 8270,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880-268 827-7 1540,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 880-268 8270,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 820 0003 000 0003 136 7640,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 06048 65765 47464 8340,0000
Dlhodobý dlh 2 820 0003 000 0003 136 7640,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,2016,5618,0035,560,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,233,220,36526,870,0000
Doba obratu aktív 190,69214,40241,70266,670,0000
Doba obratu pohľadávok 17,2517,0218,6136,180,0000
Doba obratu zásob 3 7680,000024 240575 3610,0000
Doba splácania záväzkov 4 5240,000023 12382,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,7984,2871,1065,950,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 9490,000020 8600,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 253 409-1 912 315-472 8861 636 3310,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 700 456-3 253 409-1 912 315-465 7320,0000
EBITDA 978 9701 091 3482 784 8462 755 1420,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 978 9701 091 3482 784 8462 755 1420,0000
Finančná páka 12,165,113,312,840,0000
Finančné účty 10 36944 40312 1657 9110,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 125 7934 176 5275 967 6202 695 8180,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 684 3351 750 1411 949 3203 705 7310,0000
Krátkodobé záväzky 6 540 4028 906 4027 699 1486 873 5440,0000
Krytie dlhovej služby 0,30650,30350,68960,61840,0000
Materiál 3 347 2783 947 5834 822 5783 713 9320,0000
Nákladové úroky 193 075215 601252 607261 1390,0000
Nákladové úroky v minulom roku 215 601252 607261 139286 9320,0000
Náklady na predaný tovar 31 079 82633 470 82032 452 89430 216 4010,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 527 6490,0000121 5314 2890,0000
Neobežný majetok 11 469 00513 419 20416 012 32417 183 2910,0000
Obežný majetok 7 147 2209 172 47310 097 79310 539 3630,0000
Obrat aktív 1,911,701,511,370,0000
Obrat neobežného majetku 3,122,872,472,210,0000
Obrat obežného majetku 5,004,213,913,610,0000
Odpisy 3 826 5214 394 8184 699 2242 292 7950,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 001 4092 197 4092 349 6122 292 7950,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 825 1122 197 4092 349 6120,00000,0000
Osobné náklady 5 995 2116 894 6457 433 6290,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 52 72767 94957 19859 3240,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 680 1105 771 3566 945 6530,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 930 110922 9282 803 1291 565 9240,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5008-0,3632-0,1408-0,05940,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,291,351,050,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,830,000058,180,25570,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,77750,74010,95110,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47460,45200,58283,410,0000
Pohľadávky z obchodného styku 707 851340 60539 541715 9400,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 45,14-137,50-1 858-1 2390,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75700,65520,55330,49640,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,203,351,831,410,0000
Pridaná hodnota 4 661 4965 102 9647 070 4847 822 4590,0000
Primárna platobná neschopnosť 8,0623,52175,660,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,89-0,7833-0,2399-0,07420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,4413,605,205,010,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,4413,605,205,010,0000
Služby 3 478 1822 930 8222 947 8213 050 4200,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 673 03122 657 63126 171 94827 791 0350,0000
Spotreba materiálu… 25 792 48530 736 21529 610 73327 540 9800,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 247 5575 127 6405 564 4672 436 5910,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 841 09740 150 34841 143 36438 038 8600,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 099 7751 576 5641 619 9860,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 527 6490,0000124 1292 0370,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 213 67338 573 78439 399 24938 036 8230,0000
Účtovný cash flow -34 03432 2384 2547 9110,0000
Úročený dlh 4 247 5575 127 6405 564 4672 436 5910,0000
Úrokové krytie -13,99-15,09-7,57-1,780,0000
Vlastné imanie 1 536 1884 432 5997 904 4909 800 5850,0000
Všetky záväzky 14 135 93114 844 55514 481 62213 795 8270,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 633 8542 990 3223 377 2553 779 6960,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 367 058390 026408 581414 7210,0000
Výsledok hospodárenia -2 646 967-3 173 690-1 791 672-360 2030,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 646 967-3 173 690-1 791 672-360 2030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 896 411-3 471 890-1 896 095-726 8710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 471 890-1 896 095-726 8711 349 3990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 893 531-3 469 010-2 164 922-734 0250,0000
Zásoby 5 447 4567 329 2728 070 8346 760 8870,0000
Záväzky 14 135 93114 844 55514 481 62213 795 8270,0000
Záväzky z obchodného styku 5 708 2728 012 6146 945 6530,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 28 1622 241 2580,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 893 531-3 469 010-2 164 922-734 0250,0000
Zmena EBIT 0,83001,704,04-0,28460,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 281 510196 217226 535365 8850,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 281 510196 217226 535365 8850,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 899 1911 446 7841 497 280822 5500,0000
Účtovné závierky