IZOAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 668 933614 037572 532558 748519 365
Bankové úvery 188 204209 749233 6930,00000,0000
Bežné bankové úvery 188 204209 749233 6930,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000013,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,52180,18580,0698-0,32170,1463
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 24,1918,9620,5630,7231,20
Celkové tržby 113 66887 84084 52383 13880 729
Celkový dlh 642 381583 280545 972541 133503 237
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 169 749205 148223 378-12 170-7 504
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 4554 60110 31512 1706 504
Čistý cash flow 13 854-5 714-1 8555 666-2 360
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 15312 1904 9279 4906 106
Čistý zisk -3 5114 1973 7663 9014 693
Čistý zisk v minulom roku 4 1973 7663 9014 6933 782
Cudzie zdroje -26 552-30 757-26 560-17 615-16 128
Daň z príjmov 462,000,00001 1615 5891 413
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 1615 5891 4131 067
Daň z príjmov z bežnej činnosti 462,000,00001 1615 5891 413
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,2923,9531,0219,28117,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,3021,9716,1119,2733,07
Doba obratu aktív 2 1802 5512 4722 4535 375
Doba obratu pohľadávok 33,2923,9531,0219,28117,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4781 5521 3482 3765 219
EBIT v minulom roku 12 1904 9279 4906 1064 849
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 15312 1904 9279 4906 106
EBITDA 25 628-9 251-20 623-16 126-33 450
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 628-9 251-20 623-16 126-33 450
Efektívna daňová sadzba -0,15150,00000,23560,58890,2314
Finančná páka 25,1919,9621,5631,7232,20
Finančné účty 18 4554 60110 31512 1706 504
Hrubá marža 0,35160,21240,01440,0265-0,6838
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 985-9 364-20 789-16 226-33 549
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67790,60810,54540,96850,9709
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000-1 000,00
Krátkodobé pohľadávky 10 2155 7647 1844 39111 382
Krátkodobé záväzky 453 462373 420312 256541 133504 237
Krytie dlhovej služby 3,56-1,160,00000,00000,0000
Materiál 3 0480,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 7 2027 9930,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 9930,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 72 03569 17983 30580 93490 468
Neobežný majetok 637 215603 672555 033542 174501 479
Obežný majetok 31 71810 36517 49916 56117 886
Obrat obežného majetku 3,538,474,835,021,97
Odpisy -9 138-21 554-25 716-25 716-39 654
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -4 569-10 777-12 858-12 858-19 827
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku -4 569-10 777-12 858-12 858-19 827
Osobné náklady 7 65713 7215 269819,00453,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 30 862113,00166,00100,0099,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 249,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 0677 54227 50547 63051 923
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 649-17 357-21 950-21 815-34 961
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01930,05070,01890,53870,4036
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,19160,73534,330,3716-0,0082
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,221,360,23122,69-121,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -26,99-2,38-0,0596-0,08851,41
Pohľadávky z obchodného styku 9 6045 2873 7314 3893 195
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,925,3814,32-3,116,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,92-0,71490,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96030,94990,95360,96850,9689
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 24,1918,9620,5630,7231,20
Pridaná hodnota 39 96818 6611 2182 204-55 202
Primárna platobná neschopnosť 2,821,437,3710,8516,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 25,07-63,05-26,47-33,56-15,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 25,07-63,05-26,47-33,56-15,04
Služby 42 15638 59544 45723 34474 363
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 668 933614 037572 532558 748519 365
Spotreba materiálu… 29 87930 58438 84857 59016 105
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 188 204209 749233 6930,0000-1 000,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 112 00387 84084 52383 13835 266
Tržby z predaja tovaru 0,000039 77218 1910,000030 258
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 112 00348 06866 33283 1385 008
Účtovný cash flow 13 854-5 714-1 8555 666-2 360
Úročený dlh 188 204209 749233 6930,0000-1 000,00
Úrokové krytie 0,57661,530,00000,00000,0000
Vlastné imanie 26 55230 75726 56017 61516 128
Všetky záväzky 642 381583 280545 972541 133503 237
Výsledok hospodárenia 34 76612 3035 0939 5906 204
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 76612 3035 0939 5906 204
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 5114 1973 7663 9014 693
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 1973 7663 9014 6933 782
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 0494 1974 9279 4906 106
Zásoby 3 0480,00000,00000,00000,0000
Záväzky 642 381583 280545 972541 133503 237
Záväzky z obchodného styku 27 0677 54227 50547 63051 923
Zisk pred zdanením -3 0494 1974 9279 4906 106
Zmena EBIT 0,34072,470,51921,551,26

Činnosti firmy
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Kompletačné a dokončovacie stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
Oprava bicyklov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Upratovacie práce
Ozvučovanie
Omietkárske práce
Vedenie účtovníctva
Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Zatepľovanie budov a vysúšanie budov
Služby spojené so zabezpečovaním športových podujatí a súťaží
Fotografické služby
Brúsenie a leštenie kovov
Zváračské práce
Informačné služby
Poskytovanie služieb vedenia motorových vozidiel
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Montáž oplotenia
Montáž okien a zimných záhrad
Jednoduché montážne práce na zákazku v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie biliardových stolov, šípiek a spoločenských hier
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Prenájom automobilov, motocyklov a prípojných vozidiel
Montáž bytových doplnkov (žalúzie, lamelové dvere)
Montáž sadrokartónu
Stavebno-inštalačné práce v rozsahu voľnej živnosti
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Prenájom strojov a zariadení
Marketing v rozsahu voľnej živnosti
Tvorba www stránok
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
Kováčstvo
Výroba dekoratívnych predmetov
Premietanie filmov
Baliace činnosti
Úprava verejnej zelene
Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov, počítačových a spoločenských hier
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Prevádzka športových zariadení
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Organizovanie voľného času detí
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti
Maloobchod mimo predajne
Dodávka jedál (príprava jedál alebo hostín na mieste, ktoré siurčí zákazník)
Príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach
Grafické práce
Spracovanie údajov
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Výroba drobných výrobkov z dreva
Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe
Aranžovanie, viazanie kytíc a vencov
Zariaďovanie a montáž interiérov a exteriérov v rozsahu voľnej živnosti
Čistenie fasád budov
Poriadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav a diskozábav pre verejnosť
Zariaďovanie a montáž interiérov a exteriérov v rozsahu voľnej živnosti
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Reklamné a propagačné činnosti