Bodet & Horst mattress ticking s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 1 558 52110 027 28610 274 18010 583 1990,0000
Aktivácia 0,00000,00000,00001 1150,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00002,000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00002,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 9992 1472 1472 4570,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,810,14910,17570,22520,0000
Celkové tržby 26 343428 988725 1380,00000,0000
Celkový dlh 1 004 4951 301 0531 535 3751 944 9570,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -330,00-394,00-1 028-1 3210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 330,00394,001 0281 3230,0000
Čistý cash flow 97,00-634,00-295,001 3230,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 375-6 043142 155-15 5040,0000
Čistý zisk 5 415-12 572100 562-18 2480,0000
Čistý zisk v minulom roku 86 192100 562-18 248107 6630,0000
Cudzie zdroje -554 026-8 726 233-8 738 805-8 638 2420,0000
Daň z príjmov 960,006 52941 5930,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 70 03741 59323 5240,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,006 52941 5930,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,160,25810,369215,680,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,18640,91570,0000
Doba obratu aktív 21 5958 6266 2594 1880,0000
Doba obratu pohľadávok 4,160,25810,369215,680,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 8660,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13 7931 110925,70761,410,0000
EBIT v minulom roku 156 229142 1558 020120 2820,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 375-6 043142 155-15 5040,0000
EBITDA 25 823487 833613 117413 1380,0000
EBITDA marža 0,98031,140,84550,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 823487 833613 117413 1380,0000
Efektívna daňová sadzba 0,1461-1,080,28630,00000,0000
Finančná páka 2,811,151,181,230,0000
Finančné účty 330,00394,001 0281 3230,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3555-0,8702-0,8506-0,81620,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35550,87020,85060,81620,0000
Hrubá marža 0,94610,76880,62180,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 276485 965851 304408 2630,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63870,12870,14790,18180,0000
Krátkodobé pohľadávky 300,00300,00606,0039 6260,0000
Krátkodobé záväzky 995 4641 290 6671 519 5771 924 1890,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000150,560,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002 7440,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002 74412 6190,0000
Náklady na predaný tovar 1 42094 490148 264375 3260,0000
Neobežný majetok 1 554 89210 024 44510 270 39910 539 7930,0000
Obežný majetok 630,00694,001 63440 9490,0000
Obrat obežného majetku 41,81611,35366,6822,530,0000
Odpisy 18 704491 908585 910380 3960,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 352245 954292 955380 3960,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 352245 954292 9550,00000,0000
Osobné náklady 8 16891 962133 8270,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 547,002 0682 0714 8750,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 135,00183,0013 1950,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 119479 336686 472362 1480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,053,593,370,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92740,56480,62651,440,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000306,002 3140,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5 71213 76429 623-6 5290,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64450,12980,14940,18380,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,810,14910,17570,22520,0000
Pridaná hodnota 24 922329 785450 897547 0770,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,000043,120,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 38,902,672,504,710,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 38,902,672,504,710,0000
Služby 1 42027 81671 987269 8500,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 558 52110 027 28610 274 18010 583 1990,0000
Spotreba materiálu… 0,000066 67476 277106 5910,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00002,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 342424 375719 290922 4030,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000100,00120 1290,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 342424 275599 161922 4030,0000
Účtovný cash flow 97,00-634,00-295,001 3230,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00002,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-5,650,0000
Vlastné imanie 554 0268 726 2338 738 8058 638 2420,0000
Všetky záväzky 1 004 4951 301 0531 535 3751 944 9570,0000
Výsledok hospodárenia 7 119-3 975147 33612 8720,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 119-3 975147 33612 8720,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 415-12 572100 562-18 2480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 86 192100 562-18 248107 6630,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 572-6 043145 2655 2760,0000
Záväzky 1 004 4951 301 0531 535 3751 944 9570,0000
Záväzky z obchodného styku 135,00183,0013 1950,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 572-6 043145 2655 2760,0000
Zmena EBIT 0,0408-0,042517,73-0,12890,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000019 8700,0000