3 HELP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 63 06275 757104 998117 76616 121
Bankové úvery 6 1342 4654 3627 5604 647
Bežná likvidita III. stupeň 1,691,191,141,110,4436
Bežné bankové úvery 2 0502 465562,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000850,001 280898,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,90-4,680,3387-6,082,59
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,661,12-0,06150,8974-1,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,674,435,797,313,65
Celkové tržby 92 33572 15987 097242 54313 663
Celkový dlh 39 48661 80589 532103 59012 654
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 654-62 878-78 633-80 6732 593
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1042-0,02100,01480,0442-0,5245
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 78865 34382 99588 2332 054
Čistý cash flow 44 78865 343-5 23886 179-8 973
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 675586,004 19513 919-5 351
Čistý zisk 9 623-1 5141 29010 709-7 166
Čistý zisk v minulom roku -1 5141 29010 709-7 166822,00
Cudzie zdroje -23 576-13 952-15 466-14 176-3 467
Daň z príjmov 1 7681 6511 6492 002960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 6511 6492 002960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7681 6511 6492 002960,00
Dlhodobé bankové úvery 4 0840,00003 8007 5604 647
Dlhodobý dlh 4 0840,00003 8007 5604 647
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,4236,8857,7326,4316,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,1930,3844,9323,4416,17
Doba obratu aktív 260,34393,27440,02185,20434,48
Doba obratu pohľadávok 18,4236,8857,7326,4316,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,000011 2390,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 111,69303,98356,93151,02215,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000010 6970,00000,0000
EBIT v minulom roku 586,004 19513 919-5 3511 915
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 675586,004 19513 919-5 351
EBITDA 14 8745 43713 19221 5405 212
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 8745 43713 19221 5405 212
Efektívna daňová sadzba 0,155212,050,56110,1575-0,1547
Finančná páka 2,675,436,798,314,65
Finančné účty 44 78865 34382 99588 2332 054
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 5754 65412 33130 5694 841
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42900,77300,81120,81540,4967
Krátkodobé pohľadávky 4 4617 10513 77516 807600,00
Krátkodobé záväzky 27 05658 55785 17096 0308 007
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 09555 2060,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 52,3712,1110,5017,836,10
Nákladové úroky 284,00449,001 2561 208855,00
Nákladové úroky v minulom roku 449,001 2561 208855,00133,00
Náklady na predaný tovar 49 28155 37161 950206 85512 091
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 7660,00000,0000
Neobežný majetok 13 8133 3097 37811 44612 569
Obežný majetok 49 24972 44896 770105 0402 654
Obrat aktív 1,400,92810,82951,970,8401
Obrat neobežného majetku 6,4021,2511,8020,281,08
Obrat obežného majetku 1,800,97050,90002,215,10
Odpisy 4 3114 0688 1366 96210 192
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3114 0684 0683 4815 096
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00004 0683 4815 096
Osobné náklady 21 7279 06512 43711 3850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 015783,00866,00971,00371,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000081 06584 697162,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 9342 5549 42617 6713 026
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3239-0,09220,06510,4927-0,8832
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32430,03410,21160,6404-0,6595
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71020,86250,79040,74920,1274
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55520,60680,49460,45110,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,48510,9055-0,06010,3553-0,6567
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00009,090,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,801,652,022,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,501,141,221,380,1425
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,50660,9293-0,06010,3713-0,6626
Pohľadávky z obchodného styku 1 5005 85310 72014 905600,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,691,191,141,110,4436
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5264-0,21352,95-0,16450,3864
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 157,70145,53-4,1771,34-10,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62610,81580,85270,87960,7849
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,674,435,797,313,65
Pridaná hodnota 39 13414 94025 14625 2381 452
Primárna platobná neschopnosť 11,409,437,565,680,2700
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4082-0,10850,08340,7554-2,07
Rýchla likvidita I. stupeň 1,541,070,96810,91880,2565
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,6511,376,794,812,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,6511,376,794,812,43
Služby 42 15145 74044 543162 9994 289
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 06275 757104 998117 76616 121
Spotreba materiálu… 7 1309 63114 64143 8567 802
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 1342 4654 3627 5604 647
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 92 27370 31187 096237 09313 543
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 8580,00000,00005 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00007 0830,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 88 41570 31180 013232 09313 543
Účtovný cash flow 44 78865 343-5 23886 179-8 973
Úročený dlh 6 1342 4654 3627 5604 647
Úrokové krytie 41,111,313,3411,52-6,26
Vlastné imanie 23 57613 95215 46614 1763 467
Všetky záväzky 39 48661 80589 532103 59012 654
Výsledok hospodárenia 12 6601 3695 05614 890-4 980
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 6601 3695 05614 890-4 980
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 623-1 5141 29010 709-7 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 5141 29010 709-7 166822,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 391137,002 93912 711-6 206
Záväzky 39 48661 80589 532103 59012 654
Záväzky z obchodného styku 17 09555 20681 06584 697162,00
Zisk pred zdanením 11 391137,002 93912 711-6 206
Zmena EBIT 19,920,13970,3014-2,60-2,79
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 7610,00000,00004 6880,0000