A.N.I. s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142012
Aktíva 73 86174 07178 091390 2810,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000048,030,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50040,47810,50980,50780,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000044,870,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,50-1,50-1,55-3,760,0000
Celkové tržby 0,00000,0000323 7750,00000,0000
Celkový dlh 221 473221 473221 199531 6380,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -73 861-70 473-72 951-71 7860,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 73 86170 47372 95171 7860,0000
Čistý cash flow 73 86170 47372 95171 7860,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -211,00-146,00-790,00-25 7680,0000
Čistý zisk -211,00-146,00-1 750-25 7680,0000
Čistý zisk v minulom roku -146,00-1 461-25 768-26 0360,0000
Cudzie zdroje 147 612147 402143 108141 3570,0000
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,00000,0000
EBIT v minulom roku -146,00-501,00-25 768-26 0360,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -211,00-146,00-790,00-25 7680,0000
EBITDA 0,0000-1,0000-132 368-11 7950,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1,0000-132 368-11 7950,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,220,00000,0000
Finančná páka -0,5004-0,5025-0,5457-2,760,0000
Finančné účty 73 86170 47372 95171 7860,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,001,991,830,36220,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,00-1,99-1,83-0,36220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -211,00-146,00514 978-11 9970,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00003 5985 1404 4830,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,00001 6260,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000408,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00008 76010 2050,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000314 0120,0000
Obežný majetok 73 86174 07178 09176 2690,0000
Odpisy 0,00000,000012 53513 7710,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000012 53513 7710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 211,00145,00204,00202,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -211,00-146,0010 785-11 9970,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,95140,93420,18390,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,6988-0,74110,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00003 2123 2120,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000048,030,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,002,091,961,970,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,002,992,831,360,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,50-1,50-1,55-3,760,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-8 760-10 2050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000044,870,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-221 473-1,67-45,070,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-221 473-1,67-45,070,0000
Služby 0,00000,00008 76010 2050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 86174 07178 091390 2810,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000323 7750,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000323 7750,00000,0000
Účtovný cash flow 73 86170 47372 95171 7860,0000
Vlastné imanie -147 612-147 402-143 108-141 3570,0000
Všetky záväzky 221 473221 473221 199531 6380,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-1,0000-587,00-25 5660,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1,0000-587,00-25 5660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -211,00-146,00-1 750-25 7680,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -146,00-1 461-25 768-26 0360,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -211,00-146,00-790,00-25 7680,0000
Záväzky 221 473221 473221 199531 6380,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000408,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -211,00-146,00-790,00-25 7680,0000
Zmena EBIT 1,450,29140,03070,98970,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000179 4590,00000,0000