Innovatrics, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 339 9928 272 6349 446 5557 662 5284 774 766
Aktivácia 851 093124 489273 4540,00000,0000
Bankové úvery 33 94815 83611 5305 6043 664
Bežná likvidita III. stupeň 1,100,96102,103,011,83
Bežné bankové úvery 33 94815 83611 5305 6043 664
Časové rozlíšenie aktív 195 302108 2074 50047 17736 858
Časové rozlíšenie pasív 726 927705 944796 2721 041 4391 665 667
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4007-0,14180,5256-0,4462-0,0586
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,31650,0640-2,211,740,1981
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,292,240,24330,25880,3048
Celkové tržby 9 901 1042 717 5437 640 4317 187 9193 245 027
Celkový dlh 5 411 2955 230 8561 692 4961 361 375726 288
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 444 686-1 779 230-1 452 342-5 109 016-2 828 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 478 6341 795 0661 463 8725 114 6202 832 558
Čistý cash flow 1 683 569331 194-3 657 1412 347 062139 661
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 098 266120 6912 187 7973 718 2071 034 319
Čistý zisk 1 865 934101 1771 698 2992 877 602790 604
Čistý zisk v minulom roku 101 1781 698 2992 877 375790 604533 723
Cudzie zdroje -4 201 770-2 335 834-6 957 787-5 259 714-2 382 811
Daň z príjmov 232 23419 502489 435840 590243 715
Daň z príjmov v minulom roku 19 502489 435840 591243 715191 414
Daň z príjmov z bežnej činnosti 232 23419 502489 435840 590243 715
Dlhodobé pohľadávky 121 4980,00001 868 5130,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 110,45485,75167,2991,82150,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,59103,9580,4646,16143,24
Doba obratu aktív 427,911 170475,32391,80542,61
Doba obratu pohľadávok 115,47485,75261,3191,82150,58
Doba obratu zásob 426,662 661668,50736,02371,43
Doba splácania záväzkov 7 01041 9052 9863 8161 880
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 220,13731,8383,3168,9580,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 2126 3342 7551 9151 547
EBIT v minulom roku 120 6922 187 7973 717 9811 034 319725 137
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 098 266120 6912 187 7973 718 2071 034 319
EBITDA 2 659 306310 2542 389 6283 780 266781 128
EBITDA marža 0,26860,11420,31280,52590,2407
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 659 306310 2542 389 6283 780 266781 128
Finančná páka 2,463,541,361,462,00
Finančné účty 3 478 6341 795 0661 463 8725 114 6202 832 558
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4064-0,2824-0,7365-0,6864-0,4990
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40640,28240,73650,68640,4990
Hrubá marža 0,41110,32850,48110,65000,4236
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 691 285306 0142 388 0353 771 226811 297
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51440,62560,17530,17600,1476
Krátkodobé pohľadávky 2 668 7923 435 1353 324 8301 795 7881 325 054
Krátkodobé záväzky 5 319 1815 175 3291 655 6531 348 505704 955
Krytie dlhovej služby 3,660,43953,003,630,4690
Materiál 61 78154 67363 906277,00278,00
Nákladové úroky 98,0012,0063,0015,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12,0063,0015,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 749 6311 688 5333 578 4102 466 0281 837 313
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 276 96345 078202 388128 972136 872
Neobežný majetok 3 552 0182 605 5482 414 165444 873441 014
Obežný majetok 6 592 6725 558 8797 027 8907 170 4784 296 894
Obrat aktív 0,85300,31200,76790,93160,6727
Obrat neobežného majetku 2,480,99073,0016,057,28
Obrat obežného majetku 1,340,46431,030,99550,7475
Obrat zásob 0,85550,13710,54600,49590,9827
Odpisy 736 682125 778133 330108 80090 540
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 368 34162 88966 66554 40045 270
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 368 34162 88966 66554 40045 270
Osobné náklady 1 937 602602 4371 435 915960 225606 567
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 5224 2407 9989 0419 147
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 851,000,0000739,001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 919 394782 2171 527 364676 615580 230
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 602 616226 9551 831 6292 986 402881 144
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,44050,04300,24370,54650,3313
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,21830,01600,25290,56160,3327
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,48870,05050,31280,70520,4302
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33640,21700,15500,66750,5932
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47610,67490,39070,20550,4413
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,7019,8018,1636,2310,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,101,482,564,872,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,232,344,371,97
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,19090,1283-0,50420,32880,0435
Pohľadávky z obchodného styku 1 294 879735 1121 599 160902 8321 260 417
Pohotová likvidita II. stupeň 1,040,90531,952,901,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,50-7,051,90-2,24-17,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17 17927 600-58 050156 4710,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52330,63230,17920,17770,1521
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,292,240,24330,25880,3048
Pridaná hodnota 4 070 125892 6573 675 6354 672 4281 374 529
Primárna platobná neschopnosť 0,71001,060,95510,74940,4603
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,44410,04330,24410,54710,3318
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57210,30440,59422,141,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,0316,860,70830,36010,9298
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,0316,860,70830,36010,9298
Služby 5 215 8901 718 8333 407 6932 180 3671 637 536
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 339 9928 272 6349 446 5557 662 5284 774 766
Spotreba materiálu… 107 87149 111241 783156 68962 905
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 33 94815 83611 5305 6043 664
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 851 0930,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 842 5812 581 1907 256 8787 138 4563 231 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 8250,00002 8330,000019 658
Tržby z predaja tovaru 379 046113 119315 677325 730270 845
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 440 7102 468 0716 938 3686 812 7262 940 997
Účtovný cash flow 1 683 569331 194-3 657 1412 347 062139 661
Úročený dlh 33 94815 83611 5305 6043 664
Úrokové krytie 21 41110 05834 727247 8800,0000
Vlastné imanie 4 201 7702 335 8346 957 7875 259 7142 382 811
Všetky záväzky 5 411 2955 230 8561 692 4961 361 375726 288
Výnosy budúcich období krátkodobé 726 927705 944796 2721 041 4391 665 667
Výsledok hospodárenia 1 941 588184 4762 259 1313 671 466696 010
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 941 588184 4762 259 1313 671 466696 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 865 934101 1771 698 2992 877 602790 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 101 1781 698 2992 877 375790 604533 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 098 168120 6792 187 7343 718 1921 034 319
Zásoby 323 748328 678370 675260 070139 282
Záväzky 5 411 2955 230 8561 692 4961 361 375726 288
Záväzky z obchodného styku 919 394782 2171 527 364676 615580 230
Zisk pred zdanením 2 098 168120 6792 187 7343 718 1921 034 319
Zmena EBIT 17,390,05520,58843,591,43
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 8610,00000,00000,000014 236
Účtovné závierky