GSoft-Consulting spol. s r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 33 995366 073229 653231 472343 284
Bankové úvery 0,000029 38737 6962,00279,00
Bežná likvidita III. stupeň 8,522,052,892,331,79
Bežné bankové úvery 0,000026 90725 2082,00279,00
Časové rozlíšenie aktív 0,000017 9394 5324 5793 542
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000059,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,72-0,2536-0,3460-0,0286-0,0041
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -58,020,36380,95460,03980,0034
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13300,92860,73600,91721,27
Celkové tržby 26 625746 582709 580740 139892 974
Celkový dlh 3 991176 26397 366110 737192 026
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 995-100 872-44 420-36 343-32 619
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,00001 623
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,77780,12470,07910,06020,0840
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 995130 25982 11636 34532 898
Čistý cash flow -231 55848 14345 7713 447613,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 216138 79776 74561 109106 254
Čistý zisk 20 71093 12156 09844 54675 010
Čistý zisk v minulom roku 40 07656 09844 54675 0109 364
Cudzie zdroje -30 004-189 810-132 287-120 735-151 199
Daň z príjmov 5 50642 65218 17714 88931 179
Daň z príjmov v minulom roku 0,000018 17714 88931 1794 299
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 50642 65218 17714 88931 179
Dlhodobé bankové úvery 0,00002 48012 4880,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00002 48012 4880,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000088,3564,1480,50116,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000088,3564,1470,69116,72
Doba obratu aktív 0,0000181,41118,13115,94140,33
Doba obratu pohľadávok 0,000088,3564,1480,50116,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000065,5824,6643,4073,24
EBIT v minulom roku 40 24176 74561 109106 25414 510
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 216138 79776 74561 109106 254
EBITDA 26 593169 339102 553109 691150 402
EBITDA marža 0,99880,22680,14450,14820,1684
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 593169 339102 553109 691150 402
Finančná páka 1,131,931,741,922,27
Finančné účty 33 995130 25982 11636 34532 898
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8826-0,5185-0,5760-0,5216-0,4404
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88260,51850,57600,52160,4404
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 092171 883101 703109 358150 020
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11740,36150,20880,37440,5219
Krátkodobé pohľadávky 0,0000178 284124 695160 719285 536
Krátkodobé záväzky 3 991132 33847 94886 654179 159
Krytie dlhovej služby 0,000056,0041,5265,532 314
Materiál 0,0000243,00249,00155,00111,00
Nákladové úroky 0,00003 0242 4701 67465,00
Nákladové úroky v minulom roku 165,002 4701 67465,00847,00
Náklady na predaný tovar 30,00404 854430 170455 905526 918
Neobežný majetok 0,000039 34818 06129 67421 197
Obežný majetok 33 995308 786207 060197 219318 545
Obrat aktív 0,00002,013,093,152,60
Obrat neobežného majetku 0,000018,7239,2924,5642,12
Obrat obežného majetku 0,00002,393,433,692,80
Odpisy 0,000031 68623 22448 02243 972
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000015 84311 61224 01121 986
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000015 84311 61224 01121 986
Osobné náklady 0,0000179 396189 115191 593202 222
Ostatné náklady na finančnú činnosť 501,001 056850,00333,00382,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000060 84410 99767 156110 423
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 710124 80779 32292 568118 982
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,69020,42480,33000,36900,4952
Podiel EBIT k aktívam 0,77120,37920,33420,26400,3095
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,77120,37920,33420,26400,3096
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,87380,59380,42240,42200,6476
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,35580,35760,15700,0958
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,54090,67680,70230,5525
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -8,700,06450,06450,00470,0007
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,851,481,421,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,571,321,141,49
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000178 284124 695141 119285 536
Pohotová likvidita II. stupeň 8,522,052,892,331,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1296-3,94-2,89-35,03-246,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000015,9218,532,069,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11740,48150,42400,47840,5594
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13300,92860,73600,91721,27
Pridaná hodnota -30,00331 680279 410272 795365 981
Rentabilita aktív, ROA 0,60920,25440,24430,19240,2185
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,69020,49060,42410,36900,4961
Rýchla likvidita I. stupeň 8,520,81801,120,41940,1833
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15011,040,94941,011,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15011,040,94941,011,28
Služby 30,00382 563422 294445 730516 924
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 995366 073229 653231 472343 284
Spotreba materiálu… 0,000022 2917 87610 1759 994
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000029 38737 6962,00279,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000738 334709 580728 700892 899
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 8000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000736 534709 580728 700892 899
Účtovný cash flow -231 55848 14345 7713 447613,00
Úročený dlh 0,000029 38737 6962,00279,00
Úrokové krytie 0,000045,9031,0736,501 635
Vlastné imanie 30 004189 810132 287120 735151 199
Všetky záväzky 3 991176 26397 366110 737192 026
Výsledok hospodárenia 26 593139 45379 32961 669106 430
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 593139 45379 32961 669106 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 71093 12156 09844 54675 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 07656 09844 54675 0109 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 216135 77374 27559 435106 189
Zásoby 0,0000243,00249,00155,00111,00
Záväzky 3 991176 26397 366110 737192 026
Záväzky z obchodného styku 0,000060 84410 99767 156112 046
Zisk pred zdanením 26 216135 77374 27559 435106 189
Zmena EBIT 0,65151,811,260,57517,32
Účtovné závierky