ALPINA EST s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 901 5532 248 2951 859 1992 040 6951 396 496
Bankové úvery 0,00000,00000,000099 225103 955
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,101,151,090,6961
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000099 225103 955
Časové rozlíšenie aktív 337 148488 812447 549255 37141 806
Časové rozlíšenie pasív 0,000013 4562 3782 088724,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,7913,417,428,5411,50
Celkové tržby 9 638 7026 595 7384 763 4504 230 7200,0000
Celkový dlh 1 725 3362 079 6981 636 4131 824 9971 284 068
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 993-65 724-40 46763 04599 412
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 99365 72440 46736 1804 543
Čistý cash flow 24 26925 2574 2874 5964 543
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 03124 87436 57781 18216 299
Čistý zisk 21 0764 2016 79851 7544 655
Čistý zisk v minulom roku 4 2016 79851 754161 4653 733
Cudzie zdroje -176 217-155 141-220 408-213 610-111 704
Daň z príjmov 15 4378 99214 89220 4160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 99214 89220 416-9 4270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 4378 99214 89220 4160,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 7174 89310 44422 4560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,9984,2485,48123,7779,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,3117,076,573,1030,02
Doba obratu aktív 86,95126,34146,00179,21179,04
Doba obratu pohľadávok 60,1184,5286,30125,7479,64
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000035,100,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00006 702172,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,01106,64110,65129,01150,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00006 1760,0000
EBIT v minulom roku 24 87436 57781 182162 67512 788
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 03124 87436 57781 18216 299
EBITDA 217 262182 092193 939149 00032 772
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 217 262182 092193 939149 00032 772
Efektívna daňová sadzba 0,42280,68160,68660,28290,0000
Finančná páka 10,7914,498,449,5512,50
Finančné účty 89 99365 72440 46736 1804 543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 216 142179 923194 555155 16135 035
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,88580,84400,75780,71990,8432
Krátkodobé pohľadávky 1 311 9931 499 0981 088 5281 409 380621 218
Krátkodobé záväzky 1 684 3441 897 6371 408 9711 469 0291 177 512
Krytie dlhovej služby 22,8315,5913,0316,532,81
Materiál 59 03248 24647 8027 694225 000
Nákladové úroky 9 51811 68114 8879 01211 644
Nákladové úroky v minulom roku 11 68114 8879 01210 6379 055
Náklady na predaný tovar 7 256 3195 609 2273 924 9113 686 5892 494 237
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000080 0000,0000
Neobežný majetok 100 670141 522224 409309 614503 929
Obežný majetok 1 463 7351 617 9611 187 2411 475 710850 761
Obrat aktív 4,202,892,502,042,04
Obrat neobežného majetku 79,3045,9020,7113,425,65
Obrat obežného majetku 5,454,013,912,823,35
Obrat zásob 0,00000,00000,000010,400,0000
Odpisy 169 430165 774170 41080 09018 893
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 84 71582 88785 20540 04518 893
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 71582 88785 20540 0450,0000
Osobné náklady 754 468690 880533 780366 1560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3202 1692 3844 83927 678
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000029 941
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 431 2021 610 305894 9621 353 5380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 190 506169 975177 208131 84423 548
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,040,77970,73830,77950,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00005,870,1414
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96281,281,351,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78621,031,031,0518,67
Pohľadávky z obchodného styku 28 559303 72483 65835 289234 191
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,071,121,080,5206
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,26-6,14-51,41-46,48-24,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,552,160,28800,51000,3902
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90730,92500,88020,89430,9195
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,7913,417,428,5411,50
Pridaná hodnota 726 381886 061723 019469 754352 715
Primárna platobná neschopnosť 50,115,3010,7038,360,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,9411,428,4412,2539,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,9411,428,4412,2539,18
Služby 4 389 2703 607 3082 603 2922 338 8221 454 131
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 901 5532 248 2951 859 1992 040 6951 396 496
Spotreba materiálu… 2 867 0492 001 9191 321 6191 267 7671 040 106
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000099 225103 955
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 983 3006 495 2884 649 4304 161 8432 846 952
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 600,000,00001 5005 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000080 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 982 7006 495 2884 647 9304 076 3432 846 952
Účtovný cash flow 24 26925 2574 2874 5964 543
Úročený dlh 0,00000,00000,000099 225103 955
Úrokové krytie 4,842,132,469,011,40
Vlastné imanie 176 217155 141220 408213 610111 704
Všetky záväzky 1 725 3362 079 6981 636 4131 824 9971 284 068
Výsledok hospodárenia 48 43216 31825 02974 41013 879
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 43216 31825 02974 41013 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 0764 2016 79851 7544 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2016 79851 754161 4653 733
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 51313 19321 69072 1704 655
Zásoby 59 03248 24647 8027 694225 000
Záväzky 1 725 3362 079 6981 636 4131 824 9971 284 068
Záväzky z obchodného styku 1 431 2021 610 305894 9621 353 5380,0000
Zisk pred zdanením 36 51313 19321 69072 1704 655
Zmena EBIT 1,850,68000,45060,49901,27