ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 311 22426 234 24723 775 85923 774 44614 127 400
Časové rozlíšenie aktív 5 9005 83914 8213 82418 592
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 19,1824,9224,1518,018,18
Celkové tržby 29 763 76529 286 27918 669 58818 376 2460,0000
Celkový dlh 25 958 11825 222 26422 830 34922 523 73012 588 524
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 803-3 218-6 722-15 840-3 491
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 8033 2186 72215 8403 491
Čistý cash flow 4 585-3 504-9 118-6 2663 491
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 580 894573 516184 204182 00292 615
Čistý zisk 341 12266 473-305 206-227 46055 505
Čistý zisk v minulom roku 66 473-305 206-227 460-60 69922 638
Cudzie zdroje -1 353 106-1 011 983-945 510-1 250 716-1 538 876
Daň z príjmov 99 79128 297-11 415-3 4440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 297-11 415-3 44459 1520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 99 79128 297-11 415-3 4440,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,1130,4237,3981,2852,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,0130,2737,1980,9452,63
Doba obratu aktív 342,91335,58467,71483,29431,74
Doba obratu pohľadávok 33,1130,4237,3981,2852,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000442,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 322,17319,89446,42270,77382,38
EBIT v minulom roku 573 516184 204182 002128 78732 579
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 580 894573 516184 204182 00292 615
EBITDA 4 559 5783 600 0242 020 8711 657 886695 148
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 559 5783 600 0242 020 8711 657 886695 148
Finančná páka 20,1825,9225,1519,019,18
Finančné účty 7 8033 2186 72215 8403 491
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 585 6673 599 3022 020 2041 656 791694 462
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93950,95330,95450,56030,8857
Krátkodobé pohľadávky 2 636 7802 378 4881 900 7943 998 2561 725 221
Krátkodobé záväzky 25 659 11225 007 98422 693 93913 319 73712 512 201
Krytie dlhovej služby 32,577,524,044,0218,73
Materiál 1 862 0161 416 7831 569 3311 314 3641 181 528
Nákladové úroky 139 981478 746500 825412 90637 110
Nákladové úroky v minulom roku 478 746500 825412 906130 3349 941
Náklady na predaný tovar 24 253 50024 568 23715 971 99715 332 49810 088 328
Neobežný majetok 20 806 05920 860 24219 291 75817 525 90210 688 934
Obežný majetok 6 499 2655 368 1664 469 2806 244 7203 419 874
Obrat aktív 1,061,090,78040,75520,8454
Obrat neobežného majetku 1,401,370,96181,021,12
Obrat obežného majetku 4,475,324,152,883,49
Odpisy 3 989 4423 025 7841 835 9821 474 814569 902
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 994 7211 512 892917 991737 407569 902
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 994 7211 512 892917 991737 4070,0000
Osobné náklady 2 338 5341 789 7531 527 2481 599 4620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 847,00722,00669,001 095686,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00002,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 584 026632 448262 0411 895 3960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 330 5643 092 2571 530 7761 247 354625 407
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49360,46660,57620,62810,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,032,141,741,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74880,79660,78810,82833,26
Pohľadávky z obchodného styku 2 628 9682 366 3711 890 6233 981 8371 722 118
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -295,12288,81103,70199,60-440,81
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95050,96140,96020,94740,8911
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 19,1824,9224,1518,018,18
Pridaná hodnota 4 738 1453 835 9322 650 5022 546 4981 855 121
Primárna platobná neschopnosť 0,25880,31960,74380,64870,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,697,0111,3013,5918,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,697,0111,3013,5918,11
Služby 1 987 7872 027 0481 864 5132 072 855839 617
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 311 22426 234 24723 775 85923 774 44614 127 400
Spotreba materiálu… 22 688 70123 118 43314 183 65713 656 3689 487 226
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 084 04028 534 32118 554 71317 955 41411 943 449
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 4680,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 070 57228 534 32118 554 71317 955 41411 943 449
Účtovný cash flow 4 585-3 504-9 118-6 2663 491
Úrokové krytie 4,151,200,36780,44082,50
Vlastné imanie 1 353 1061 011 983945 5101 250 7161 538 876
Všetky záväzky 25 958 11825 222 26422 830 34922 523 73012 588 524
Výsledok hospodárenia 583 604574 240184 889183 072120 238
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 583 604574 240184 889183 072120 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 341 12266 473-305 206-227 46055 505
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 66 473-305 206-227 460-60 69922 638
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 440 91394 770-316 621-230 90482 394
Zásoby 3 854 6822 986 4602 561 7642 230 6241 691 162
Záväzky 25 958 11825 222 26422 830 34922 523 73012 588 524
Záväzky z obchodného styku 680 394756 2851 406 1832 582 9260,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 96 368123 8371 144 142687 5300,0000
Zisk pred zdanením 440 91394 770-316 621-230 90482 394
Zmena EBIT 1,013,111,011,412,84
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 422 988577 24476 173396 725238 515
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 422 988577 24476 173396 725238 515
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00005 008
Účtovné závierky