SANABO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 38 71049 02549 48928 53435 010
Bežná likvidita III. stupeň 0,65190,36720,32700,50780,2979
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5478-0,4556-1,450,85600,1051
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,502,5412,55-5,05-3,69
Celkové tržby 73 53680 96088 82266 04575 917
Celkový dlh 23 19935 16245 83835 58448 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 497-6 316-5 282-6 035-1 369
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 4976 3165 2826 0351 369
Čistý cash flow 8 4976 3165 2826 0351 369
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 45410 7547 235864,004 697
Čistý zisk 1 93810 2115 460674,004 148
Čistý zisk v minulom roku 10 2115 460673,004 2086 336
Cudzie zdroje -15 511-13 863-3 6517 05013 026
Daň z príjmov 516,00543,00480,00190,00549,00
Daň z príjmov v minulom roku 543,00480,00190,00705,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 516,00543,00480,00190,00549,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,8932,9445,8760,7852,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,6530,7845,0658,6852,87
Doba obratu aktív 192,14244,76233,83157,69169,24
Doba obratu pohľadávok 32,8932,9445,8760,7852,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 115,15175,55216,58185,37199,70
EBIT v minulom roku 10 7547 235863,004 9136 336
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 45410 7547 235864,004 697
EBITDA 15 84219 36613 23018 94019 452
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 84219 36613 23018 94019 452
Finančná páka 2,503,5413,55-4,05-2,69
Finančné účty 8 4976 3165 2826 0351 369
Hrubá marža 0,57020,55220,42120,68310,7813
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 97933 49234 57717 30818 499
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59930,71720,92621,181,18
Krátkodobé pohľadávky 6 6266 5979 70710 99810 937
Krátkodobé záväzky 23 19935 16245 83833 54141 312
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 34417 35717 372210,00576,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,000010,220,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00001 2950,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 2950,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 31 60528 40639 83720 92816 192
Neobežný majetok 23 58736 11234 50011 50122 704
Obežný majetok 15 12312 91314 98917 03312 306
Obrat aktív 1,901,491,562,312,16
Obrat neobežného majetku 3,122,022,245,743,33
Obrat obežného majetku 4,865,665,153,886,14
Odpisy 12 52511 99510 60111 2039 861
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 52511 99510 60111 2039 861
Osobné náklady 25 44224 75423 49524 42638 361
Ostatné náklady na finančnú činnosť 863,001 5741 6531 6321 773
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 46322 20616 06111 87714 009
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12490,73661,50-0,0956-0,3184
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15820,77571,98-0,1726-0,7453
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60680,55370,62800,54140,6467
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,651,811,591,851,55
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,221,101,271,23
Pohľadávky z obchodného styku 6 5776 1669 53610 61710 937
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65190,36720,32700,50780,2979
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,83-2,19-0,69121,179,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004,080,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59930,71720,92621,251,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,502,5412,55-5,05-3,69
Pridaná hodnota 41 93144 70437 41245 11759 316
Primárna platobná neschopnosť 2,642,811,820,01980,0527
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12490,73661,50-0,0956-0,3184
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,461,823,461,882,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,461,823,461,882,47
Služby 16 24714 66316 71911 0579 096
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 71049 02549 48928 53435 010
Spotreba materiálu… 15 35813 74323 1189 8717 096
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 73 53680 96088 74966 04575 917
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 85011 5000,0000410,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 73 53673 11077 24966 04575 507
Účtovný cash flow 8 4976 3165 2826 0351 369
Úrokové krytie 0,00000,00005,590,00000,0000
Vlastné imanie 15 51113 8633 651-7 050-13 026
Všetky záväzky 23 19935 16245 83835 58448 036
Výsledok hospodárenia 3 31712 32814 1297 73710 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 31712 32814 1297 73710 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 93810 2115 460674,004 148
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 2115 460673,004 2086 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 45410 7545 940864,004 697
Záväzky 23 19935 16245 83835 58448 036
Záväzky z obchodného styku 17 34417 35717 372210,00576,00
Zisk pred zdanením 2 45410 7545 940864,004 697
Zmena EBIT 0,22821,498,380,17590,7413
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 8930,00000,00000,0000