GolfIN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 22 97322 97323 45323 9330,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000048,860,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,0209-1,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,00000,0000480,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 973-22 973-23 453-23 9330,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 97322 97323 45323 9330,0000
Čistý cash flow 0,00000,0000-480,0023 9330,0000
Čistý zisk 0,00000,0000-480,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000-480,000,00000,0000
Cudzie zdroje -22 973-22 973-22 973-23 9330,0000
Daň z príjmov 0,00000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,00001,021,00000,0000
Finančné účty 22 97322 97323 45323 9330,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9795-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,97951,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,000,00000,0000
Obežný majetok 22 97322 97323 45323 9330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000048,860,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,000047,86-1,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000048,860,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 97322 97323 45323 9330,0000
Účtovný cash flow 0,00000,0000-480,0023 9330,0000
Vlastné imanie 22 97322 97322 97323 9330,0000
Všetky záväzky 0,00000,0000480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000-480,000,00000,0000
Záväzky 0,00000,0000480,000,00000,0000