TITUS a HREŠKO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 06832 16841 13841 56812 517
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,391,371,293,69
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000345,00815,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -21,34-2,70-1,95-0,9841-1,17
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,75241,171,050,61183,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 28,362,311,851,610,3719
Celkové tržby 6 66540 24953 937115 1050,0000
Celkový dlh 11 65722 43626 69225 6323 393
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 771-26 279-28 123-27 011-10 717
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,40-0,1171-0,02760,03060,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 77126 27928 12327 01110 717
Čistý cash flow 8 77126 27928 12315 68210 717
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 321-3 754-523,004 690-216,00
Čistý zisk -9 321-4 714-1 4903 527-216,00
Čistý zisk v minulom roku -4 714-1 4903 5273 2851 514
Cudzie zdroje -411,00-9 732-14 446-15 936-9 124
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 1570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 1571 1700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 1570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,625,377,982,563,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,390,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 670,55291,91278,39131,8177,66
Doba obratu pohľadávok 67,625,377,982,563,37
Doba obratu zásob 285,3162,8270,9019,823,74
Doba splácania záväzkov 1 599323,26265,04102,6521,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 647,71203,59180,6381,2821,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,52304,361,061,520,0000
EBIT v minulom roku -3 754-523,004 6904 4551 514
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 321-3 754-523,004 690-216,00
EBITDA -8 28399,003 33912 29927,00
EBITDA marža -1,240,00250,06190,10690,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 28399,003 33912 29927,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,2557-1,810,24700,0000
Finančná páka 29,363,312,852,611,37
Finančné účty 8 77126 27928 12327 01110 717
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0341-0,3025-0,3512-0,3834-0,7289
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,03410,30250,35120,38340,7289
Hrubá marža -0,94270,06650,10340,09280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 3845,003 23612 208-55,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96590,69750,64880,61660,2708
Krátkodobé pohľadávky 1 217592,001 179807,00543,00
Krátkodobé záväzky 11 65722 43626 69225 6323 390
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 135,0021 124107,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000477,002 0500,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000020,00
Nákladové úroky 0,00000,00007,006,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00007,006,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 85237 54648 361104 42556 258
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 66125 33336 75991 13943 143
Neobežný majetok 0,0000937,004 6968 4550,0000
Obežný majetok 12 06831 23136 44232 76811 702
Obrat aktív 0,54431,251,312,774,70
Obrat neobežného majetku 0,000042,9311,4913,610,0000
Obrat obežného majetku 0,54431,291,483,515,03
Obrat zásob 1,285,815,1518,4197,61
Odpisy 937,003 7593 7597 5180,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 937,003 7593 7593 7590,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 7590,0000
Osobné náklady 1 3401 8631 4651 1010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0094,00103,0091,0082,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000379,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 384-955,002 26911 045-216,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -22,68-0,4844-0,10310,2213-0,0237
Podiel EBIT k aktívam -0,7724-0,1167-0,01270,1128-0,0173
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7724-0,1167-0,01270,1128-0,0173
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -22,68-0,3857-0,03620,2943-0,0237
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72680,81690,68360,64980,8562
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,21330,69590,26270,10310,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,320,65290,52140,13620,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -2,360,10570,15170,11720,0457
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -4,691,443,819,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,760,47621,071,240,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,340,65330,52140,13620,1822
Pohľadávky z obchodného styku 601,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85681,201,101,103,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0469-0,3703-0,5137-1,02-0,8514
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004 0182 6140,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96590,69750,64880,61660,2711
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 28,362,311,851,610,3719
Pridaná hodnota -6 2832 6775 57610 6802 569
Rentabilita aktív, ROA -0,7724-0,1465-0,03620,0848-0,0173
Rentabilita vlastného imania, ROE -22,68-0,4844-0,10310,2213-0,0237
Rýchla likvidita I. stupeň 0,75241,171,051,053,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,41226,637,992,08125,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,41226,637,992,08125,67
Služby 6 5867 0546 5137 1377 051
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 06832 16841 13841 56812 517
Spotreba materiálu… 3 6055 1595 0896 1496 064
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 56940 22353 937115 10558 827
Tržby z predaja tovaru 2 54534 48344 631106 50751 783
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 0245 7409 3068 5987 044
Účtovný cash flow 8 77126 27928 12315 68210 717
Úrokové krytie 0,00000,0000-74,71781,670,0000
Vlastné imanie 411,009 73214 44615 9369 124
Všetky záväzky 11 65722 43626 69225 6323 393
Výsledok hospodárenia -9 220-3 660-420,004 78127,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 220-3 660-420,004 78127,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 321-4 714-1 4903 527-216,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 714-1 4903 5273 2851 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 321-3 754-530,004 684-55,00
Zásoby 2 0804 3607 1404 950442,00
Záväzky 11 65722 43626 69225 6323 393
Záväzky z obchodného styku 135,0021 124107,00379,000,0000
Zisk pred zdanením -9 321-3 754-530,004 684-55,00
Zmena EBIT 2,487,18-0,11151,05-0,1427