INVESTPETROL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 706 448891 175808 567562 692413 746
Bežná likvidita III. stupeň 0,50100,62900,58570,51360,3407
Časové rozlíšenie aktív 29 06814 285-8 6260,0000-58 880
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00004 4250,00001 949
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,320,7408-0,5244-0,5387-0,7272
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,714,064,503,563,27
Celkové tržby 5 915 5625 442 1084 011 6133 381 1990,0000
Celkový dlh 650 871715 166657 837439 344315 335
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 60 520-12 796-93 176-66 452-70 144
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -60 52012 796143 17666 45270 144
Čistý cash flow -73 316-130 38076 72466 45270 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -115 85347 71635 67410 7204 573
Čistý zisk -120 43329 70522 9575 3344 573
Čistý zisk v minulom roku 29 70522 9575 33430 715340,00
Cudzie zdroje -55 577-176 009-146 305-123 348-96 462
Daň z príjmov 0,000014 86811 5765 3860,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 86811 5765 3866 7390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000014 86811 5765 3860,0000
Dlhodobé pohľadávky 20 1660,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,0014,2012,3210,236,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,6814,1911,7213,426,18
Doba obratu aktív 44,7960,6373,9761,3864,26
Doba obratu pohľadávok 14,2814,2012,3210,236,78
Doba obratu zásob 12,0317,3110,896,568,81
Doba splácania záväzkov 51,8658,4563,8351,0950,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,9348,2252,3145,3948,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,8816,5524,3918,770,0000
EBIT v minulom roku 47 71635 67410 72037 454340,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -115 85347 71635 67410 7204 573
EBITDA 50 274207 840180 15259 61333 017
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 274207 840180 15259 61333 017
Efektívna daňová sadzba 0,00000,33360,33520,50240,0000
Finančná páka 12,715,065,534,564,29
Finančné účty -60 52012 796143 17666 45270 144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 135 662241 685169 74372 32325 840
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91380,79520,70710,73940,7553
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000050 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 205 087208 715134 64693 81643 642
Krátkodobé záväzky 645 558708 668571 774416 049312 486
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000152 8270,0000
Krytie dlhovej služby 10,9866,1332,370,000016,94
Materiál 0,0000164 35449 9840,00000,0000
Nákladové úroky 4 5803 1431 1410,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 1431 1410,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 577 9145 066 9903 723 0663 172 0612 280 487
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 543 8704 425 6673 269 5482 972 4032 162 861
Neobežný majetok 362 829445 434441 800349 015306 625
Obežný majetok 314 551431 456375 393213 677166 001
Obrat aktív 8,156,024,935,955,68
Obrat neobežného majetku 15,8712,049,039,597,66
Obrat obežného majetku 18,3012,4310,6315,6614,16
Obrat zásob 30,3321,0833,5155,6541,42
Odpisy 141 554142 704133 99049 70319 517
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 70 77771 35266 99549 70319 517
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 70 77771 35266 9950,00000,0000
Osobné náklady 186 298189 895159 832120 7730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 87813 65510 52310 6247 177
Ostatné záväzky z obchodného styku 210 085200 642218 4770,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 121172 409156 94755 03724 090
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,170,16880,11690,04320,0474
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,900,26140,15350,07310,0460
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,040,63770,59910,69460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96231,571,671,440,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54680,89540,90801,023,56
Pohľadávky z obchodného styku 200 070208 621128 153122 97539 766
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,75801,35-1,91-1,86-1,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,01-41,4867,240,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92130,80250,81360,78080,7621
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,714,064,503,563,27
Pridaná hodnota 179 274297 793266 779173 86869 526
Primárna platobná neschopnosť 1,050,96181,701,240,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,170,16880,15690,04320,0474
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,953,443,657,379,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,953,443,657,379,55
Služby 504 158230 886224 99695 52180 250
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 706 448891 175808 567562 692413 746
Spotreba materiálu… 618 514410 437228 522104 13737 376
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000050 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 807 3215 388 5333 989 9023 357 5962 350 013
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 50 13323 75057,0011 6670,0000
Tržby z predaja tovaru 4 926 8054 791 9153 582 3233 196 2622 309 465
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 830 383572 868407 522149 66740 548
Účtovný cash flow -73 316-130 38076 72466 45270 144
Úročený dlh 0,00000,000050 0000,00000,0000
Úrokové krytie -25,3015,1831,270,00000,0000
Vlastné imanie 55 577176 009146 305123 34896 462
Všetky záväzky 650 871715 166657 837439 344315 335
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00004 4250,00001 949
Výsledok hospodárenia -100 77161 37246 21921 57713 500
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -100 77161 37246 21921 57713 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -120 43329 70522 9575 3344 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 70522 9575 33430 715340,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -120 43344 57334 53310 7206 329
Zásoby 149 818209 94597 57153 40952 215
Záväzky 650 871715 166657 837439 344315 335
Záväzky z obchodného styku 210 085200 642218 477152 8270,0000
Zisk pred zdanením -120 43344 57334 53310 7206 329
Zmena EBIT -2,431,343,330,286213,45
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 88 6280,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 88 6280,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 59 62427 5140,00000,00000,0000