CK mirotravels.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 85214 2968 5956 4208 971
Bežná likvidita III. stupeň 0,86731,972,963,751,89
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,24-1,13-0,8162-0,9848-2,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,66781,081,582,681,89
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,881,060,53100,37711,13
Celkové tržby 41 16435 62817 36118 2800,0000
Celkový dlh 14 2677 3542 9811 7584 756
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 434-7 822-4 582-4 591-8 971
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 4347 8224 5824 5918 971
Čistý cash flow 9 4347 8224 5824 5918 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 946,001 8071 433746,00-179,00
Čistý zisk 642,001 327953,00266,00-179,00
Čistý zisk v minulom roku 1 327953,00266,00179,0049,00
Cudzie zdroje -7 585-6 942-5 614-4 662-4 215
Daň z príjmov 304,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 304,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,4066,3284,3736,520,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,4627,1739,8635,440,0000
Doba obratu aktív 220,19146,46180,70128,19278,63
Doba obratu pohľadávok 28,4066,3284,3736,520,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000150,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 142,3474,2561,1034,18147,71
EBIT v minulom roku 1 8071 433746,00659,0049,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 946,001 8071 433746,00-179,00
EBITDA -2 3483 5162 0371 521-60,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 3483 5162 0371 521-60,00
Efektívna daňová sadzba 0,32140,26560,33500,64340,0000
Finančná páka 2,882,061,531,382,13
Finančné účty 9 4347 8224 5824 5918 971
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3471-0,4856-0,6532-0,7262-0,4698
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34710,48560,65320,72620,4698
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 2661 8071 433746,00-155,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64640,50700,33810,26670,5302
Krátkodobé pohľadávky 2 8186 4744 0131 8290,0000
Krátkodobé záväzky 14 1267 2482 9061 7124 756
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 9845 9961 716742,000,0000
Náklady na predaný tovar 31 18323 9468 91610 17711 551
Neobežný majetok 9 6000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 25214 2968 5956 4208 971
Obrat aktív 1,662,492,022,851,31
Obrat neobežného majetku 3,770,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,962,492,022,851,31
Osobné náklady 7 8196 7626 2145 7640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0261 709604,00775,0095,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 642,001 327953,00266,00-179,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43170,54710,53310,71511,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,550,57880,73580,71130,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,64461,731,361,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64461,731,361,410,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,26040,21950,26390,25110,7634
Pohľadávky z obchodného styku 2 5272 6521 8961 7750,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86731,972,963,751,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8040-0,8875-1,23-1,02-0,4698
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65290,51440,34680,27380,5302
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,881,060,53100,37711,13
Pridaná hodnota 5 04011 6828 4458 103201,00
Primárna platobná neschopnosť 5,142,260,90510,41800,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66781,081,582,681,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,082,091,461,16-79,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,082,091,461,16-79,27
Služby 27 70619 5666 9087 12211 310
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 85214 2968 5956 4208 971
Spotreba materiálu… 3 4774 3802 0083 055241,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 40 54335 62817 36118 28011 752
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 3200,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 22335 62817 36118 28011 752
Účtovný cash flow 9 4347 8224 5824 5918 971
Vlastné imanie 7 5856 9425 6144 6624 215
Všetky záväzky 14 2677 3542 9811 7584 756
Výsledok hospodárenia 1 9723 5162 0371 521-60,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 9723 5162 0371 521-60,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 642,001 327953,00266,00-179,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 327953,00266,00179,0049,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 946,001 8071 433746,00-155,00
Záväzky 14 2677 3542 9811 7584 756
Záväzky z obchodného styku 12 9845 9961 716742,000,0000
Zisk pred zdanením 946,001 8071 433746,00-155,00
Zmena EBIT 0,52351,261,921,13-3,65