EPUR, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 271 501287 337293 925295 829278 128
Bežná likvidita III. stupeň 16,0814,078,796,6912,12
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 800
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6757-0,6597-0,5449-0,7208-0,0390
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,827,974,103,910,4349
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,44540,57310,64100,74800,7460
Celkové tržby 326 726363 035436 280383 738447 577
Celkový dlh 83 669104 675114 812126 589118 831
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -126 916-120 497-97 591-121 980-121 332
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 126 916120 49797 591121 980121 332
Čistý cash flow 126 916120 49797 591121 9806 217
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 56211 37016 39513 24318 789
Čistý zisk 7 1708 56212 3739 94314 080
Čistý zisk v minulom roku 8 56212 3739 94314 0809 497
Cudzie zdroje -187 832-182 662-179 113-169 240-159 297
Daň z príjmov 1 3922 8084 0223 3004 709
Daň z príjmov v minulom roku 2 8084 0223 3004 7092 997
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3922 8084 0223 3004 709
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,5933,1743,6550,5626,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,8430,2939,0445,5626,22
Doba obratu aktív 310,64290,09263,24293,37239,22
Doba obratu pohľadávok 29,5933,1743,6550,5626,70
Doba obratu zásob 0,0000555 4360,00004 925627,80
Doba splácania záväzkov 0,0000141 4520,00004 290470,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,7915,2621,2930,9612,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000021 4230,00002 797149,58
EBIT v minulom roku 11 37016 39513 24318 78912 494
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 56211 37016 39513 24318 789
EBITDA 30 62533 86837 23530 23422 856
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 62533 86837 23530 23422 856
Finančná páka 1,451,571,641,751,75
Finančné účty 126 916120 49797 591121 980121 332
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6918-0,6357-0,6094-0,5721-0,5727
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69180,63570,60940,57210,5727
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 75767 55342 48534 98270 333
Krátkodobé pohľadávky 25 86432 85548 73750 98231 041
Krátkodobé záväzky 12 93015 11423 77731 21714 295
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 1452 2898 33720 3520,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000011 421
Náklady na predaný tovar 214 604238 581318 119271 535335 226
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000039,000,00002 65611 100
Neobežný majetok 63 63374 63784 86787 032104 863
Obežný majetok 207 868212 700209 058208 797171 465
Obrat aktív 1,181,261,391,241,53
Obrat neobežného majetku 5,014,844,804,234,05
Obrat obežného majetku 1,531,701,951,762,47
Obrat zásob 0,00000,00070,00000,07410,5814
Odpisy 22 30822 76022 64717 83225 002
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 30822 76022 64717 83212 501
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000012 501
Osobné náklady 70 23871 43473 86175 60774 483
Ostatné náklady na finančnú činnosť 814,00487,00404,00332,00335,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00004 549
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 47831 32235 02027 77539 082
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68930,67780,65770,69270,8356
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002 7020,000041,098,03
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,481,521,441,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,121,161,170,8960
Pohľadávky z obchodného styku 24 33329 99943 58945 94230 486
Pohotová likvidita II. stupeň 11,8210,156,155,5410,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,48-1,52-1,84-1,39-25,62
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,44540,57310,64100,74800,7460
Pridaná hodnota 101 892105 385112 300109 14189 139
Rýchla likvidita I. stupeň 9,827,974,103,918,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,733,093,084,195,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,733,093,084,195,20
Služby 69 08982 184129 12694 618106 987
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 271 501287 337293 925295 829278 128
Spotreba materiálu… 145 515156 358188 993174 261216 445
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 327 989378 617410 375370 597448 271
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 97317 0862 8272 54023 906
Tržby z predaja tovaru 0,000030,000,00003 13011 073
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 319 016361 501407 548364 927413 292
Účtovný cash flow 126 916120 49797 591121 9806 217
Vlastné imanie 187 832182 662179 113169 240159 297
Všetky záväzky 83 669104 675114 812126 589118 831
Výsledok hospodárenia 9 47211 93816 62313 66518 947
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 47211 93816 62313 66518 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 1708 56212 3739 94314 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 56212 3739 94314 0809 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 56211 37016 39513 24318 789
Zásoby 55 08859 34862 73035 83519 092
Záväzky 83 669104 675114 812126 589118 831
Záväzky z obchodného styku 2 1452 2898 33720 3524 549
Zisk pred zdanením 8 56211 37016 39513 24318 789
Zmena EBIT 0,75300,69351,240,70481,50
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-694,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-694,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 81816 256792,001 2772 813