DMD GROUP, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 25 080 61425 472 65325 604 25225 960 62125 900 395
Bankové úvery 93,00273,00245,00119,00137,00
Bežná likvidita III. stupeň 19,4922,4018,4216,6610,41
Bežné bankové úvery 93,00273,00245,00119,00137,00
Časové rozlíšenie aktív 6 0559 6356 1958 1525 652
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6108-3,611,572,50-3,39
Celkové tržby 588 876586 073662 016863 295880 907
Celkový dlh 73 40372 04779 76280 467103 577
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -706 331-681 807-825 282-743 506-608 186
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,02-1,99-1,40-1,31-1,71
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 706 424682 080825 527743 625608 323
Čistý cash flow 24 344-143 44781 902135 302-250 981
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 190 582-1 165 777-925 621-1 129 266-1 499 474
Čistý zisk -1 190 624-1 165 819-928 543-1 130 481-1 502 731
Čistý zisk v minulom roku -1 165 819-928 543-1 130 481-1 502 731-1 210 508
Cudzie zdroje -25 007 211-25 400 606-25 524 490-25 880 154-25 796 818
Daň z príjmov 42,0042,002 9221 2153 257
Daň z príjmov v minulom roku 42,002 9221 2153 2571 028
Daň z príjmov z bežnej činnosti 42,0042,002 9221 2153 257
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,44142,7590,75121,07111,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,6349,0072,10120,29110,40
Doba obratu aktív 16 11217 71517 37620 49518 225
Doba obratu pohľadávok 42,44142,7590,75121,07111,18
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000118 278162 198191 635
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,6027,6635,4142,8052,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000032 07045 01245 320
EBIT v minulom roku -1 165 777-925 621-1 129 266-1 499 474-1 209 480
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 190 582-1 165 777-925 621-1 129 266-1 499 474
EBITDA 878 296885 803868 590814 444610 493
EBITDA marža 1,491,511,310,94340,6930
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 878 296885 803868 590814 444610 493
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 706 424682 080825 527743 625608 323
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9971-0,9972-0,9969-0,9969-0,9960
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99710,99720,99690,99690,9960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 879 652962 5611 028 0741 613 585605 008
Krátkodobé pohľadávky 66 061205 251133 721153 359157 995
Krátkodobé záväzky 39 85339 76552 17254 21474 029
Náklady na predaný tovar 440 806406 905433 258241 992787 433
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000161,00122,00141,00
Neobežný majetok 24 302 07424 575 68724 638 80925 055 48525 128 425
Obežný majetok 772 485887 331959 248896 984766 318
Obrat obežného majetku 0,73550,59150,56070,51540,6769
Odpisy 2 168 1132 168 1862 125 7782 103 5402 118 394
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 084 0521 083 9571 059 4811 047 0561 059 197
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 084 0611 084 2291 066 2971 056 4841 059 197
Osobné náklady 262 688275 468279 028401 791483 553
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8662 4102 4662 7755 891
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 69513 89814 14615 04517 507
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 977 4891 002 3671 197 235973 059615 663
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,062,342,671,82-1,80
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000649,591 806-1 906
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,48490,42810,37480,5484-0,5557
Pohľadávky z obchodného styku 64 80470 449106 247152 374156 884
Pohotová likvidita II. stupeň 19,4922,4018,4216,6610,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 027177,07-311,65-191,28102,78
Pridaná hodnota 127 377117 919104 584220 345-268 728
Rýchla likvidita I. stupeň 17,6817,0415,7513,698,20
Služby 353 772330 501352 815169 940710 712
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 080 61425 472 65325 604 25225 960 62125 900 395
Spotreba materiálu… 87 03476 40480 28271 93076 580
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 93,00273,00245,00119,00137,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 570 294564 408618 817863 295518 908
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 11139 58480 975400 958203,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000250,00250,00320,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 568 183524 824537 592462 087518 385
Účtovný cash flow 24 344-143 44781 902135 302-250 981
Úročený dlh 93,00273,00245,00119,00137,00
Vlastné imanie 25 007 21125 400 60625 524 49025 880 15425 796 818
Všetky záväzky 73 40372 04779 76280 467103 577
Výsledok hospodárenia -1 287 887-1 263 899-1 230 310-1 127 839-1 507 698
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 287 887-1 263 899-1 230 310-1 127 839-1 507 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 190 624-1 165 819-928 543-1 130 481-1 502 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 165 819-928 543-1 130 481-1 502 731-1 210 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 190 582-1 165 777-925 621-1 129 266-1 499 474
Záväzky 73 40372 04779 76280 467103 577
Záväzky z obchodného styku 14 69513 89814 14615 04517 507
Zisk pred zdanením -1 190 582-1 165 777-925 621-1 129 266-1 499 474
Zmena EBIT 1,021,260,81970,75311,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 181,0021 10054 097239 7010,0000
Účtovné závierky