DMV - INVEST, v. o. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 93 440123 330151 145167 895201 069
Bežná likvidita III. stupeň 0,95200,56240,3113-0,0122-0,4599
Časové rozlíšenie aktív 1 0571 0411 0751 2731 425
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50785,480,89410,51378,24
Celkové tržby 46 06842 65149 46440 9520,0000
Celkový dlh 93 440123 330151 145167 895201 069
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 32734 79155 19058 70260 127
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 07513 1114 5973 3396 162
Čistý cash flow 2 9648 5141 258825,006 162
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 3362 9386 3177 3059 874
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 137,61116,9198,73-48,03-312,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 132,04109,4693,04-56,55-321,22
Doba obratu aktív 740,331 0551 1151 4961 637
Doba obratu pohľadávok 137,61116,9198,73-48,03-312,78
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000028,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,2513,2910,3814,316,09
EBIT v minulom roku 2 9386 3177 3059 2118 093
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 3362 9386 3177 3059 874
EBITDA 81 15576 67680 14775 82535 135
EBITDA marža 1,761,801,621,850,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 81 15576 67680 14775 82535 135
Finančné účty 16 07513 1114 5973 3396 162
Hrubá marža 0,96770,94450,88450,92140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 80 08075 58779 05374 74234 007
Krátkodobé finančné výpomoci 30 40247 90259 78762 04166 289
Krátkodobé pohľadávky 17 36813 66113 379-5 389-38 414
Krátkodobé záväzky 5 8371 5531 4071 606748,00
Krytie dlhovej služby 34,7426,1012,6910,383,56
Nákladové úroky 2 3362 9386 3177 3059 874
Nákladové úroky v minulom roku 2 9386 3177 3059 2118 093
Náklady na predaný tovar 1 4902 3695 7143 2199 438
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00005 984
Neobežný majetok 58 94095 517132 094168 672231 896
Obežný majetok 33 44326 77217 976-2 050-32 252
Obrat neobežného majetku 0,78160,44650,37450,24280,1933
Obrat obežného majetku 1,381,592,75-19,98-1,39
Odpisy 73 15473 15473 15476 89424 718
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 57736 57736 57738 44724 718
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 57736 57736 57738 4470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0751 0891 0941 0831 128
Ostatné záväzky z obchodného styku 605,00776,00633,001 4260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 15473 15473 15476 89424 718
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,75
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,60940,55060,59810,49071,43
Pohľadávky z obchodného styku 16 66512 79112 608-6 345-39 450
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95200,56240,3113-0,0122-0,4599
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,272,900,19910,11290,6241
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pridaná hodnota 44 57840 28243 75037 73335 389
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,151,611,892,215,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,151,611,892,215,72
Služby 1 4901 5914 9801 5382 439
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 93 440123 330151 145167 895201 069
Spotreba materiálu… 0,0000778,00734,001 6811 015
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 40247 90259 78762 04166 289
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 06842 65149 46440 95244 827
Tržby z predaja tovaru 5 5384 7475 8597 7105 984
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 53037 90443 60533 24238 843
Účtovný cash flow 2 9648 5141 258825,006 162
Úročený dlh 30 40247 90259 78762 04166 289
Úrokové krytie 1,00001,00001,00001,00001,0000
Všetky záväzky 93 440123 330151 145167 895201 069
Výsledok hospodárenia 8 0013 5226 993-1 06910 417
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 0013 5226 993-1 06910 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 590-505,00-418,00-9 456-585,00
Záväzky 93 440123 330151 145167 895201 069
Záväzky z obchodného styku 605,00776,00633,001 4260,0000
Zisk pred zdanením 4 590-505,00-418,00-9 456-585,00
Zmena EBIT 0,79510,46510,86480,79311,22