VeľkoZel, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 99420 56623 49824 31720 446
Bežná likvidita III. stupeň 1,711,850,94591,110,6758
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00007,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1405-0,1189-0,2910-0,3202-2,36
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,711,850,94561,110,6754
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,08240,06420,30780,28753,50
Celkové tržby 1 7334 1600,0000-1,00000,0000
Celkový dlh 1 5981 2405 5305 43015 900
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 725-2 297-5 229-6 048-10 739
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04040,32620,0000775,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7252 2975 2296 04810 739
Čistý cash flow 2 7252 2975 2296 04810 739
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 294,001 837-439,00-295,00-241,00
Čistý zisk 70,001 357-919,00-775,00-241,00
Čistý zisk v minulom roku 1 357-919,00-775,00-304,00-1 088
Cudzie zdroje -19 396-19 326-17 968-18 887-4 546
Daň z príjmov 224,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 224,00480,00480,00480,000,0000
Doba obratu aktív 4 5081 8040,00000,00001 816
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 407
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 343,10108,800,00000,00001 412
EBIT v minulom roku 1 837-439,00-295,00-304,00-1 088
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 294,001 837-439,00-295,00-241,00
EBITDA 378,001 897-380,00-231,00-154,00
EBITDA marža 0,21810,45600,0000231,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 378,001 897-380,00-231,00-154,00
Efektívna daňová sadzba 0,76190,2613-1,09-1,630,0000
Finančná páka 1,081,061,311,294,50
Finančné účty 2 7252 2975 2296 04810 739
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9239-0,9397-0,7647-0,7767-0,2223
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92390,93970,76470,77670,2223
Hrubá marža 0,39640,83990,000090,000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 294,001 837-440,00-296,00-243,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07610,06030,23530,22330,7777
Krátkodobé záväzky 1 5981 2405 5305 43015 900
Náklady na predaný tovar 1 013666,0099,0089,004 124
Neobežný majetok 18 26718 26718 26718 2679 700
Obežný majetok 2 7272 2995 2316 05010 739
Obrat obežného majetku 0,62341,810,00000,00000,3827
Osobné náklady 201,001 4560,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0060,0060,0065,0089,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 70,001 357-919,00-775,00-241,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12980,11170,22250,24870,5252
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,570,55220,0000-6 0480,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,422,400,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,422,400,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,600,55220,00000,00002,61
Pohotová likvidita II. stupeň 1,711,850,94561,110,6758
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,12-8,41-3,44-3,12-0,4233
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,07610,06030,23530,22330,7777
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,08240,06420,30780,28753,50
Pridaná hodnota 687,003 494-99,00-90,00-14,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,711,850,94561,110,6754
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,230,6537-14,55-23,51-103,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,230,6537-14,55-23,51-103,25
Služby 1 001399,000,00000,00002 550
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 99420 56623 49824 31720 446
Spotreba materiálu… 12,00267,0099,0089,001 574
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 7004 1600,00000,00004 110
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 7004 1600,00000,00004 110
Účtovný cash flow 2 7252 2975 2296 04810 739
Vlastné imanie 19 39619 32617 96818 8874 546
Všetky záväzky 1 5981 2405 5305 43015 900
Výsledok hospodárenia 378,001 897-380,00-231,00-154,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 378,001 897-380,00-231,00-154,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 70,001 357-919,00-775,00-241,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 357-919,00-775,00-304,00-1 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 294,001 837-439,00-295,00-241,00
Zásoby 2,002,002,002,000,0000
Záväzky 1 5981 2405 5305 43015 900
Zisk pred zdanením 294,001 837-439,00-295,00-241,00
Zmena EBIT 0,1600-4,181,490,97040,2215