FORTYS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 67 06249 76460 28362 47949 997
Bankové úvery 0,00000,0000321,00225,000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,0000321,00225,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,33-1,28-1,39-1,48-1,56
Celkové tržby 41 77345 10044 96441 3280,0000
Celkový dlh 271 538226 084216 574191 788139 995
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42,00-20,00232,00-175,00-161,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6740-0,4441-0,6001-0,86710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42,0020,0089,00400,00161,00
Čistý cash flow 42,0020,0089,00400,00161,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -28 156-19 069-26 022-34 917-40 121
Čistý zisk -28 156-20 029-26 982-35 837-40 171
Čistý zisk v minulom roku -20 029-26 982-35 837-3 475-38 331
Cudzie zdroje 204 476176 320156 291129 30989 998
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00920,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00920,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00920,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,270,00000,00009,328,16
Doba obratu aktív 589,87404,44489,35552,76315,83
Doba obratu pohľadávok 5,270,00000,00009,328,16
Doba obratu zásob 468,03441,81524,25384,37174,70
Doba splácania záväzkov 2 4482 1051 9631 289616,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 2461 8301 7071 645844,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,4617,9213,768,800,0000
EBIT v minulom roku -19 069-26 022-34 917-2 515-38 291
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -28 156-19 069-26 022-34 917-40 121
EBITDA -25 719-17 420-24 223-30 807-35 733
EBITDA marža -0,6157-0,3863-0,5387-0,74540,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -25 719-17 420-24 223-30 807-35 733
Finančná páka -0,3280-0,2822-0,3857-0,4832-0,5555
Finančné účty 42,0020,0089,00400,00161,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,053,542,592,071,80
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,05-3,54-2,59-2,07-1,80
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -25 751-17 506-24 468-31 162-36 858
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,814,533,492,982,67
Krátkodobé pohľadávky 599,000,00000,00001 0531 292
Krátkodobé záväzky 255 293225 184210 231185 945133 619
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 9251 9171 4741 2690,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-714,66
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000050,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000040,00
Náklady na predaný tovar 44 83444 91849 40157 54979 168
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 38 06839 05339 09952 63475 064
Neobežný majetok 17 6072 4734 0365 59912 616
Obežný majetok 49 45547 29156 24756 88037 381
Obrat aktív 0,61880,90250,74590,66031,16
Obrat neobežného majetku 2,3618,1611,147,374,58
Obrat obežného majetku 0,83910,94970,79940,72531,55
Obrat zásob 0,77990,82620,69620,94962,09
Odpisy 2 4051 5631 5633 7553 263
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4051 5631 5633 7553 263
Osobné náklady 20 07113 00516 37213 5740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 32,0086,00245,00355,001 339
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000214,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 751-18 466-25 419-32 082-36 908
Podiel EBIT k aktívam -0,4199-0,3832-0,4317-0,5589-0,8025
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4199-0,3832-0,4317-0,5589-0,8025
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -6,01-1 858-3,69-0,83310,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,1663-0,0005-0,2710-1,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1485-0,0005-0,2474-0,9402-6,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4 8688 8161 756323,27558,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00003,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,054,543,593,072,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,33-1,28-1,39-1,48-1,56
Pridaná hodnota -3 337-7,00-4 437-16 293-21 387
Rentabilita aktív, ROA -0,4199-0,4025-0,4476-0,5736-0,8035
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,56-12,98-8,94-6,23-3,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,56-12,98-8,94-6,23-3,92
Služby 4 6803 5443 8632 145860,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 06249 76460 28362 47949 997
Spotreba materiálu… 2 0862 3216 4392 7703 244
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000321,00225,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 49744 91144 96441 25657 781
Tržby z predaja tovaru 41 49744 91144 96441 25657 781
Účtovný cash flow 42,0020,0089,00400,00161,00
Úročený dlh 0,00000,0000321,00225,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-802,42
Vlastné imanie -204 476-176 320-156 291-129 309-89 998
Všetky záväzky 271 538226 084216 574191 788139 995
Výsledok hospodárenia -28 124-18 983-25 786-34 562-38 996
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -28 124-18 983-25 786-34 562-38 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 156-20 029-26 982-35 837-40 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 029-26 982-35 837-3 475-38 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 156-19 069-26 022-34 917-40 171
Zásoby 48 81447 27156 15855 42735 928
Záväzky 271 538226 084216 574191 788139 995
Záväzky z obchodného styku 1 9251 9171 4741 2690,0000
Zisk pred zdanením -28 156-19 069-26 022-34 917-40 171
Zmena EBIT 1,480,73280,745313,881,05