GASTRO - SYST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 50 19339 54935 39058 79075 960
Aktivácia 6 8807 3768 5048 8969 844
Bankové úvery 33 29734 01828 59114 8930,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,37040,34210,37440,89611,23
Bežné bankové úvery 33 29734 01828 59114 8930,0000
Časové rozlíšenie aktív 712,00604,00607,00620,001 841
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00009 862
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0176-0,0161-0,0835-1,133,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0154-0,0158-0,0784-0,2158-0,5747
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,56-1,49-1,57-7,076,55
Celkové tržby 610 425606 936665 734730 377782 424
Celkový dlh 139 789119 54697 30368 48057 341
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 29 05531 35124 6365 770-20 068
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 2422 6673 9559 12320 068
Čistý cash flow 1 575-1 288-5 168-10 945-29 754
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 940-11 069-46 297-12 077-17 606
Čistý zisk -9 599-18 084-52 223-18 447-17 899
Čistý zisk v minulom roku -18 084-52 223-18 447-17 8995 430
Cudzie zdroje 89 59679 99761 9139 690-8 757
Daň z príjmov 0,00002 8802 8805 7600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8805 7600,00002 417
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8805 7600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,9617,0511,3118,4121,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,5017,0511,3118,4119,94
Doba obratu aktív 30,7824,2319,7429,7735,92
Doba obratu pohľadávok 22,9617,0511,3118,4121,00
Doba obratu zásob 38,3940,5635,3535,1729,26
Doba splácania záväzkov 503,14391,55220,87140,58157,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,6749,9936,7825,6824,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 377,22262,80123,0777,2680,64
EBIT v minulom roku -11 069-46 297-12 077-17 6067 847
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 940-11 069-46 297-12 077-17 606
EBITDA -5 459-10 629-45 572-11 390-16 149
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 459-10 629-45 572-11 390-16 149
Finančná páka -0,5602-0,4944-0,5716-6,078,67
Finančné účty 4 2422 6673 9559 12320 068
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,792,021,750,1648-0,1153
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,79-2,02-1,75-0,16480,1153
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 940-10 839-46 297-12 078-17 610
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,042,061,860,86270,6816
Krátkodobé pohľadávky 37 44227 82720 27336 36044 404
Krátkodobé záväzky 102 19881 58665 94150 71651 776
Krytie dlhovej služby -1,49-2,57-14,96-18,67-55,12
Materiál 5 2655 7256 9818 6365 870
Nákladové úroky 3 6594 1353 046610,00293,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 1353 046610,00293,000,0000
Náklady na predaný tovar 385 868384 456474 004507 502532 755
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 13976 054108 970131 674120 359
Obežný majetok 49 48138 94534 78358 17074 119
Obrat aktív 11,8615,0618,4912,2610,16
Obrat obežného majetku 12,0315,3018,8112,3910,41
Obrat zásob 9,519,0010,3210,3812,48
Osobné náklady 220 069222 624223 384221 107252 349
Ostatné náklady na finančnú činnosť 481,00670,00725,00688,001 461
Ostatné záväzky z obchodného styku 76 62254 75836 74327 8732 185
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 599-18 084-52 223-18 447-17 899
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17050,39331,57-3,55-2,04
Podiel EBIT k aktívam -0,1183-0,2799-1,31-0,2054-0,2318
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1183-0,2799-1,31-0,2054-0,2664
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11420,26331,52-1,50-1,23
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,051,051,241,041,06
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,822,781,651,621,99
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,95110,94900,80710,96470,9474
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95110,94900,80710,96470,9474
Pohľadávky z obchodného styku 35 05927 82720 27336 36042 159
Pohotová likvidita II. stupeň 0,31290,26900,26270,70271,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 56,89-62,11-11,98-0,88530,2943
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4304-0,3115-1,70-17,94-101,55
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,66340,86010,80790,25330,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,793,022,751,160,7549
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,56-1,49-1,57-7,076,55
Pridaná hodnota 209 306211 281180 301213 291239 069
Primárna platobná neschopnosť 2,191,971,810,76660,6308
Rentabilita aktív, ROA -0,1912-0,4573-1,48-0,3138-0,2356
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10710,22610,84351,90-2,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -25,61-11,25-2,14-6,01-3,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -25,61-11,25-2,14-6,01-3,55
Služby 50 68344 32871 17172 14471 519
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 19339 54935 39058 79075 960
Spotreba materiálu… 267 926271 450302 367312 580350 721
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 33 29734 01828 59114 8930,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 595 174595 967654 305720 793771 824
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000230,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 87 58295 830128 873160 360143 933
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 507 592499 907525 432560 433627 891
Účtovný cash flow 1 575-1 288-5 168-10 945-29 754
Úročený dlh 33 29734 01828 59114 8930,0000
Úrokové krytie -1,62-2,68-15,20-19,80-60,09
Vlastné imanie -89 596-79 997-61 913-9 6908 757
Všetky záväzky 139 789119 54697 30368 48057 341
Výsledok hospodárenia -5 459-10 399-45 572-11 390-16 149
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 459-10 399-45 572-11 390-16 149
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 599-18 084-52 223-18 447-17 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 084-52 223-18 447-17 8995 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 599-15 204-49 343-12 687-17 899
Zásoby 7 7978 45110 55512 6879 647
Záväzky 139 789119 54697 30368 48057 341
Záväzky z obchodného styku 76 62254 75836 74327 87326 592
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000024 407
Zisk pred zdanením -9 599-15 204-49 343-12 687-17 899
Zmena EBIT 0,53660,23913,830,6860-2,24