GASTRO - SYST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 75 50750 19339 54935 39058 790
Aktivácia 7 0426 8807 3768 5048 896
Bankové úvery 0,000033 29734 01828 59114 893
Bežná likvidita III. stupeň 0,76660,37040,34210,37440,8961
Bežné bankové úvery 0,000033 29734 01828 59114 893
Časové rozlíšenie aktív 393,00712,00604,00607,00620,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,33920,0176-0,0161-0,0835-1,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,71-1,56-1,49-1,57-7,07
Celkové tržby 589 444610 425606 936665 734730 377
Celkový dlh 103 400139 789119 54697 30368 480
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 70229 05531 35124 6365 770
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 7024 2422 6673 9559 123
Čistý cash flow 9 4601 575-1 288-5 168-10 945
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 262-5 940-11 069-46 297-12 077
Čistý zisk 9 904-9 599-18 084-52 223-18 447
Čistý zisk v minulom roku -9 599-18 084-52 223-18 447-17 899
Cudzie zdroje 27 89389 59679 99761 9139 690
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8805 760
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8805 7600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8805 760
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,9922,9617,0511,3118,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,7621,5017,0511,3118,41
Doba obratu aktív 48,4830,7824,2319,7429,77
Doba obratu pohľadávok 33,9922,9617,0511,3118,41
Doba obratu zásob 22,1838,3940,5635,3535,17
Doba splácania záväzkov 724,53503,14391,55220,87140,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,4862,6749,9936,7825,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 573,52377,22262,80123,0777,26
EBIT v minulom roku -5 940-11 069-46 297-12 077-17 606
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 262-5 940-11 069-46 297-12 077
EBITDA 14 822-5 459-10 629-45 572-11 390
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 822-5 459-10 629-45 572-11 390
Finančná páka -2,71-0,5602-0,4944-0,5716-6,07
Finančné účty 13 7024 2422 6673 9559 123
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,36941,792,021,750,1648
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3694-1,79-2,02-1,75-0,1648
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 289-5 940-10 839-46 297-12 078
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,212,042,061,860,8627
Krátkodobé pohľadávky 52 93837 44227 82720 27336 360
Krátkodobé záväzky 91 078102 19881 58665 94150 716
Krytie dlhovej služby 6,29-1,49-2,57-14,96-18,67
Materiál 1 0445 2655 7256 9818 636
Nákladové úroky 2 3583 6594 1353 046610,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 6594 1353 046610,00293,00
Náklady na predaný tovar 349 125385 868384 456474 004507 502
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 88374 13976 054108 970131 674
Neobežný majetok 5 6860,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 69 42849 48138 94534 78358 170
Obrat aktív 7,5311,8615,0618,4912,26
Obrat neobežného majetku 99,980,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 8,1912,0315,3018,8112,39
Obrat zásob 16,469,519,0010,3210,38
Odpisy 1 9440,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 972,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 972,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 215 345220 069222 624223 384221 107
Ostatné náklady na finančnú činnosť 699,00481,00670,00725,00688,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 09576 62254 75836 74327 873
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 848-9 599-18 084-52 223-18 447
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,35510,17050,39331,57-3,55
Podiel EBIT k aktívam 0,1624-0,1183-0,2799-1,31-0,2054
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1624-0,1183-0,2799-1,31-0,2054
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,78750,11420,26331,52-1,50
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98161,051,051,241,04
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,782,822,781,651,62
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,020,95110,94900,80710,9647
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,95110,94900,80710,9647
Pohľadávky z obchodného styku 30 78335 05927 82720 27336 360
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73600,31290,26900,26270,7027
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,9556,89-62,11-11,98-0,8853
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,010,4304-0,3115-1,70-17,94
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,66340,86010,80790,2533
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,372,793,022,751,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,71-1,56-1,49-1,57-7,07
Pridaná hodnota 219 373209 306211 281180 301213 291
Primárna platobná neschopnosť 2,342,191,971,810,7666
Rentabilita aktív, ROA 0,1312-0,1912-0,4573-1,48-0,3138
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,35510,10710,22610,84351,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,98-25,61-11,25-2,14-6,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,98-25,61-11,25-2,14-6,01
Služby 56 18250 68344 32871 17172 144
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 50750 19339 54935 39058 790
Spotreba materiálu… 254 102267 926271 450302 367312 580
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000033 29734 01828 59114 893
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 7 0420,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 568 581595 174595 967654 305720 793
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83,000,0000230,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 51 89387 58295 830128 873160 360
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 516 605507 592499 907525 432560 433
Účtovný cash flow 9 4601 575-1 288-5 168-10 945
Úročený dlh 0,000033 29734 01828 59114 893
Úrokové krytie 5,20-1,62-2,68-15,20-19,80
Vlastné imanie -27 893-89 596-79 997-61 913-9 690
Všetky záväzky 103 400139 789119 54697 30368 480
Výsledok hospodárenia 12 961-5 459-10 399-45 572-11 390
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 961-5 459-10 399-45 572-11 390
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 904-9 599-18 084-52 223-18 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 599-18 084-52 223-18 447-17 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 904-9 599-15 204-49 343-12 687
Zásoby 2 7887 7978 45110 55512 687
Záväzky 103 400139 789119 54697 30368 480
Záväzky z obchodného styku 72 09576 62254 75836 74327 873
Zisk pred zdanením 9 904-9 599-15 204-49 343-12 687
Zmena EBIT -2,060,53660,23913,830,6860