BSC Line, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 957 9751 041 8181 491 8321 929 3872 037 477
Bankové úvery 0,00000,00000,0000199 128599 820
Bežná likvidita III. stupeň 1,941,911,341,241,21
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000199 128599 820
Časové rozlíšenie aktív 3 3692 1382 4622 7494 923
Časové rozlíšenie pasív 28,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,251,202,874,174,87
Celkové tržby 2 629 3322 795 7482 902 1292 375 4613 520 901
Celkový dlh 532 116568 5451 106 0641 556 2881 690 334
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 997-159 155-44 075198 676599 140
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 997159 15544 075452,00680,00
Čistý cash flow -104 158115 08043 623-228,00-1 616
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 65 989126 90321 53438 925205 266
Čistý zisk 48 71696 94312 66925 956154 830
Čistý zisk v minulom roku 96 94312 66925 956154 83046 489
Cudzie zdroje -425 831-473 273-385 768-373 099-347 143
Daň z príjmov 15 92328 0066 2248 42347 013
Daň z príjmov v minulom roku 28 0066 2248 42347 01314 165
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 92328 0066 2248 42347 013
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,2790,38144,06230,19202,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,4290,38142,41221,40196,81
Doba obratu aktív 133,37136,71188,15298,34211,74
Doba obratu pohľadávok 90,2790,38144,06230,19202,01
Doba obratu zásob 47,5121,5735,6698,053,48
Doba splácania záväzkov 114,4295,56176,36349,09165,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,6966,25131,77200,57107,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 75,2953,35149,00310,84109,85
EBIT v minulom roku 126 90321 53438 925205 26662 247
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 65 989126 90321 53438 925205 266
EBITDA 137 903198 69682 61687 701276 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 137 903198 69682 61687 701276 976
Finančná páka 2,252,203,875,175,87
Finančné účty 54 997159 15544 075452,00680,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 137 499204 25392 104103 267276 105
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48500,48460,70040,67230,5071
Krátkodobé pohľadávky 648 356688 7671 142 2061 488 6401 943 796
Krátkodobé záväzky 464 652504 8551 044 8111 297 0601 033 173
Krytie dlhovej služby 100,07101,6931,2819,2980,92
Materiál 443,00365,00485,00392,00634,00
Nákladové úroky 1 3501 9542 6414 5463 423
Nákladové úroky v minulom roku 1 9542 6414 5463 4231 593
Náklady na predaný tovar 2 161 0802 321 6432 578 7132 064 8783 039 371
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 482 1921 928 2642 162 3701 356 1812 283 806
Neobežný majetok 58 33077 78491 80373 21766 316
Obežný majetok 896 276961 8961 397 5671 853 4211 966 238
Obrat aktív 2,742,671,941,221,72
Obrat neobežného majetku 44,9535,7631,5232,2452,96
Obrat obežného majetku 2,932,892,071,271,79
Obrat zásob 7,6816,9210,233,72104,94
Odpisy 71 30474 19665 78456 06266 820
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 65237 09832 89228 03133 410
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 65237 09832 89228 03133 410
Osobné náklady 357 610304 676264 828228 972199 584
Ostatné náklady na finančnú činnosť 404,00387,00312,001 1681 871
Ostatné záväzky z obchodného styku 305 736281 824882 7121 154 928687 353
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 120 020171 13978 45382 018221 650
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77640,66250,83990,77470,4221
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,511,191,292,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,210,95381,041,77
Pohľadávky z obchodného styku 635 073688 7671 129 1441 431 8261 893 814
Pohotová likvidita II. stupeň 1,521,681,140,99711,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,09-4,11-8,841 636214,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -77,1558,8916,52-0,0502-0,4721
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55550,54570,74140,80660,8296
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,251,202,874,174,87
Pridaná hodnota 460 601459 855315 326295 579472 841
Primárna platobná neschopnosť 0,48140,40920,78180,80660,3629
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,862,8613,3917,756,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,862,8613,3917,756,10
Služby 629 728340 987337 658399 545706 487
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 957 9751 041 8181 491 8321 929 3872 037 477
Spotreba materiálu… 49 16052 39278 685309 15249 078
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000199 128599 820
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 621 6812 784 4702 898 9392 368 8243 512 712
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 9724 9008 367500,00
Tržby z predaja tovaru 1 864 5162 138 6462 424 4301 527 4813 006 648
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 757 165642 852469 609832 976505 564
Účtovný cash flow -104 158115 08043 623-228,00-1 616
Úročený dlh 0,00000,00000,0000199 128599 820
Úrokové krytie 48,8864,958,158,5659,97
Vlastné imanie 425 831473 273385 768373 099347 143
Všetky záväzky 532 116568 5451 106 0641 556 2881 690 334
Výnosy budúcich období krátkodobé 28,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 66 599127 47221 73240 006210 656
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 66 599127 47221 73240 006210 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 71696 94312 66925 956154 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 96 94312 66925 956154 83046 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 64 639124 94918 89334 379201 843
Zásoby 192 923113 974211 286364 32921 762
Záväzky 532 116568 5451 106 0641 556 2881 690 334
Záväzky z obchodného styku 305 736281 824882 7121 154 928687 353
Zisk pred zdanením 64 639124 94918 89334 379201 843
Zmena EBIT 0,52005,890,55320,18963,30
Účtovné závierky