BSC Line, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 041 8181 491 8321 929 3872 037 477459 090
Bankové úvery 0,00000,0000199 128599 8200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,911,341,241,211,31
Bežné bankové úvery 0,00000,0000199 128599 8200,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 1382 4622 7494 9232 698
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,202,874,174,872,15
Celkové tržby 2 795 7482 902 1292 375 4613 520 9010,0000
Celkový dlh 568 5451 106 0641 556 2881 690 334313 266
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -159 155-44 075198 676599 140-14 864
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 159 15544 075452,00680,0014 864
Čistý cash flow 115 08043 623-228,00-1 61614 864
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 126 90321 53438 925205 26650 573
Čistý zisk 96 94312 66925 956154 83048 579
Čistý zisk v minulom roku 12 66925 956154 83046 48990 307
Cudzie zdroje -473 273-385 768-373 099-347 143-145 824
Daň z príjmov 28 0066 2248 42347 0130,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 2248 42347 01314 1650,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 28 0066 2248 42347 0130,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,38144,06230,19202,0178,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,38142,41221,40196,8175,65
Doba obratu aktív 136,71188,15298,34211,7496,31
Doba obratu pohľadávok 90,38144,06230,19202,0178,50
Doba obratu zásob 21,5735,6698,053,483,47
Doba splácania záväzkov 95,56176,36349,09165,1275,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,25131,77200,57107,3764,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 53,35149,00310,84109,850,0000
EBIT v minulom roku 21 53438 925205 26662 24792 662
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 126 90321 53438 925205 26650 573
EBITDA 198 69682 61687 701276 97696 024
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 198 69682 61687 701276 97696 024
Finančná páka 2,203,875,175,873,15
Finančné účty 159 15544 075452,00680,0014 864
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 204 25392 104103 267276 10595 326
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48460,70040,67230,50710,6684
Krátkodobé pohľadávky 688 7671 142 2061 488 6401 943 796374 188
Krátkodobé záväzky 504 8551 044 8111 297 0601 033 173306 851
Krytie dlhovej služby 101,6931,2819,2980,9248,16
Materiál 365,00485,00392,00634,00377,00
Nákladové úroky 1 9542 6414 5463 4231 994
Nákladové úroky v minulom roku 2 6414 5463 4231 5932 355
Náklady na predaný tovar 2 321 6432 578 7132 064 8783 039 3711 484 215
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 928 2642 162 3701 356 1812 283 8061 233 721
Neobežný majetok 77 78491 80373 21766 31655 623
Obežný majetok 961 8961 397 5671 853 4211 966 238400 769
Obrat aktív 2,671,941,221,723,79
Obrat neobežného majetku 35,7631,5232,2452,9631,28
Obrat obežného majetku 2,892,071,271,794,34
Obrat zásob 16,9210,233,72104,94105,29
Odpisy 74 19665 78456 06266 82033 659
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 09832 89228 03133 41033 659
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 09832 89228 03133 4100,0000
Osobné náklady 304 676264 828228 972199 5840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 387,00312,001 1681 871698,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 281 824882 7121 154 928687 3530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 171 13978 45382 018221 65082 238
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66250,83990,77470,42210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,511,191,292,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,210,95381,041,777,60
Pohľadávky z obchodného styku 688 7671 129 1441 431 8261 893 814360 606
Pohotová likvidita II. stupeň 1,681,140,99711,191,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,11-8,841 636214,82-9,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 58,8916,52-0,0502-0,47217,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54570,74140,80660,82960,6824
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,202,874,174,872,15
Pridaná hodnota 459 855315 326295 579472 841255 729
Primárna platobná neschopnosť 0,40920,78180,80660,36290,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,8613,3917,756,103,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,8613,3917,756,103,26
Služby 340 987337 658399 545706 487221 549
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 041 8181 491 8321 929 3872 037 477459 090
Spotreba materiálu… 52 39278 685309 15249 07828 945
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000199 128599 8200,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 784 4702 898 9392 368 8243 512 7121 739 944
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 9724 9008 367500,000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 138 6462 424 4301 527 4813 006 6481 395 436
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 642 852469 609832 976505 564344 508
Účtovný cash flow 115 08043 623-228,00-1 61614 864
Úročený dlh 0,00000,0000199 128599 8200,0000
Úrokové krytie 64,958,158,5659,9725,36
Vlastné imanie 473 273385 768373 099347 143145 824
Všetky záväzky 568 5451 106 0641 556 2881 690 334313 266
Výsledok hospodárenia 127 47221 73240 006210 65662 365
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 127 47221 73240 006210 65662 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 96 94312 66925 956154 83048 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 66925 956154 83046 48990 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 124 94918 89334 379201 84363 104
Zásoby 113 974211 286364 32921 76211 717
Záväzky 568 5451 106 0641 556 2881 690 334313 266
Záväzky z obchodného styku 281 824882 7121 154 928687 3530,0000
Zisk pred zdanením 124 94918 89334 379201 84363 104
Zmena EBIT 5,890,55320,18963,300,5458
Účtovné závierky