VITA slovakia, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 96114 47115 76814 09718 704
Bežná likvidita III. stupeň 0,52530,43440,60970,54880,6407
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 221
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,500,732616,714,584,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,22-3,56-106,12-28,27-11,25
Celkové tržby 92 28770 49199 868100 0900,0000
Celkový dlh 23 54720 13315 91814 61420 528
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 382-4 148-2 507-2 366-8 421
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 3824 1482 5072 3668 421
Čistý cash flow 8 3824 1482 5072 3668 421
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 94,00-4 5501 3272 609-2 836
Čistý zisk 74,00-5 511367,001 649-2 836
Čistý zisk v minulom roku -5 511367,001 650-341,00-1 912
Cudzie zdroje 5 5865 662150,00517,001 824
Daň z príjmov 20,00961,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20,00961,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000420,00420,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,4110,5520,1515,469,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,758,3820,1515,469,14
Doba obratu aktív 71,0774,9357,6351,4171,18
Doba obratu pohľadávok 5,4110,5521,6916,999,14
Doba obratu zásob 12,9421,097,876,444,43
Doba splácania záväzkov 127,10172,7283,8576,0284,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,10102,5756,8351,9076,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 31,7626,3918,438,250,0000
EBIT v minulom roku -4 5501 3272 610619,00-1 912
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 94,00-4 5501 3272 609-2 836
EBITDA 536,00-4 1551 7033 109-2 328
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 536,00-4 1551 7033 109-2 328
Efektívna daňová sadzba 0,2128-0,21120,72340,36800,0000
Finančná páka -3,22-2,56-105,12-27,27-10,25
Finančné účty 8 3824 1482 5072 3668 421
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94,00-4 5501 3272 611-2 834
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,281,370,98621,011,07
Krátkodobé pohľadávky 1 3682 0385 5144 2392 401
Krátkodobé záväzky 23 02519 80915 55014 23320 037
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 7533 0273 4171 5450,0000
Náklady na predaný tovar 79 07358 63185 06784 31486 082
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 12141 86167 68968 34265 571
Neobežný majetok 5 8665 8665 8675 8665 866
Obežný majetok 12 0958 6059 9018 23111 617
Obrat aktív 5,144,876,337,105,13
Obrat neobežného majetku 15,7312,0217,0217,0616,35
Obrat obežného majetku 7,638,1910,0912,168,26
Obrat zásob 28,2017,3146,3656,6782,48
Osobné náklady 12 39615 69312 85612 4250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 442,00397,00378,00498,00506,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002,002,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 74,00-5 511367,001 649-2 836
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01320,9733-2,45-3,191,55
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01860,85246,09-19,182,13
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94091,320,86860,78760,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,060,75581,151,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,75581,151,270,0000
Pohľadávky z obchodného styku 948,001 6185 5144 2392 401
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42350,31230,51580,46410,6010
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,66641,360,05980,21850,2166
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,311,391,011,041,10
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,22-3,56-106,12-28,27-11,25
Pridaná hodnota 13 17511 86014 80115 7769 829
Primárna platobná neschopnosť 6,071,870,61970,36450,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01320,9733-2,45-3,191,55
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 43,93-4,859,354,70-8,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 43,93-4,859,354,70-8,82
Služby 9 14011 51712 15611 84516 124
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 96114 47115 76814 09718 704
Spotreba materiálu… 3 8125 2535 2224 1274 387
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 92 24870 49199 868100 09095 911
Tržby z predaja tovaru 72 05145 63374 77975 00769 346
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 19724 85825 08925 08326 565
Účtovný cash flow 8 3824 1482 5072 3668 421
Vlastné imanie -5 586-5 662-150,00-517,00-1 824
Všetky záväzky 23 54720 13315 91814 61420 528
Výsledok hospodárenia 536,00-4 1551 7033 109-2 328
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 536,00-4 1551 7033 109-2 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 74,00-5 511367,001 649-2 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 511367,001 650-341,00-1 912
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 94,00-4 5501 3272 609-2 834
Zásoby 2 3452 4191 4601 206795,00
Záväzky 23 54720 13315 91814 61420 528
Záväzky z obchodného styku 5 7533 0273 4171 5450,0000
Zisk pred zdanením 94,00-4 5501 3272 609-2 834
Zmena EBIT -0,0207-3,430,50844,211,48