EU mechanika, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 227 757211 478186 230278 903285 017
Aktivácia 0,00000,00001 6291 4230,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,62300,33400,24210,47480,2404
Časové rozlíšenie aktív 1 6361 115759,003 6711 507
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00009,00259,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,69-1,73-1,73-2,99-2,06
Celkové tržby 602 775720 110543 052739 4850,0000
Celkový dlh 555 642503 071441 716418 744552 664
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 82216 11314 154-25 641-11 417
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 21814 9273 34625 64111 417
Čistý cash flow -4 70911 581-22 29517 69211 417
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -35 438-27 660-107 58571 626-20 430
Čistý zisk -36 292-35 276-115 63647 455-21 707
Čistý zisk v minulom roku -35 275-115 63647 455-48 943-14 894
Cudzie zdroje 327 885291 593255 486139 850267 906
Daň z príjmov 0,00002 8802 88018 3380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 88018 3382 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 88018 3380,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,4541,9136,2944,4933,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,7930,8222,4830,4112,97
Doba obratu aktív 138,59108,95125,16142,59126,03
Doba obratu pohľadávok 78,4541,9136,2944,4933,75
Doba obratu zásob 1 4281 20433 6420,00000,0000
Doba splácania záväzkov 14 53216 631585 1150,0000341,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 152,39171,36196,09146,04166,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10 27611 891386 9560,00000,0000
EBIT v minulom roku -27 659-107 58571 626-39 445-14 894
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -35 438-27 660-107 58571 626-20 430
EBITDA 18 88429 594-38 072145 12019 745
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 88429 594-38 072145 12019 745
Finančná páka -0,6946-0,7253-0,7289-1,99-1,06
Finančné účty 10 21814 9273 34625 64111 417
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,441,381,370,50140,9400
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,44-1,38-1,37-0,5014-0,9400
Hrubá marža 0,55060,49590,56610,67960,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 89639 208-29 134149 19614 607
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,101,571,571,021,32
Krátkodobé finančné výpomoci 15 04031 04017 5000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 128 92281 34353 99787 02476 322
Krátkodobé záväzky 250 422332 618291 756285 647375 682
Krytie dlhovej služby 22,116,25-7,3624,8815,46
Materiál 14 78215 32113 4199 5431 131
Nákladové úroky 854,004 7365 1715 8331 277
Nákladové úroky v minulom roku 4 7365 1715 8336 6180,0000
Náklady na predaný tovar 267 911351 383235 679211 349401 870
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 2907 300182,000,00000,0000
Neobežný majetok 62 37190 015111 353143 285194 640
Obežný majetok 163 750120 34874 118131 94788 870
Obrat aktív 2,633,352,922,562,90
Obrat neobežného majetku 9,627,874,884,984,24
Obrat obežného majetku 3,665,897,335,419,29
Odpisy 55 28861 99473 86675 36235 002
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 64430 99736 93337 68135 002
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 64430 99736 93337 6810,0000
Osobné náklady 337 789355 869346 924407 3130,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,00134,00228,00316,006 007
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000869,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 177 083237 813192 948168 0430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 99626 718-41 770122 81713 295
Podiel EBIT k aktívam -0,1556-0,1308-0,57770,2568-0,0717
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1556-0,1308-0,57770,2568-0,0717
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,560,22831,02-10,610,2247
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,020,99661,130,81040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 52,7748,921 6890,00001,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98261,000,88611,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84440,85460,73051,0412,10
Pohľadávky z obchodného styku 109 75459 81733 44159 48329 326
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53030,26780,18790,40730,2374
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -69,6325,18-11,467,9023,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,512,45-4,313,038,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,442,382,371,501,94
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,69-1,73-1,73-2,99-2,06
Pridaná hodnota 331 908357 085307 405502 580423 592
Primárna platobná neschopnosť 1,613,985,772,830,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1593-0,1668-0,62090,1701-0,0762
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,4217,00-11,602,8927,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,4217,00-11,602,8927,99
Služby 160 117119 45865 34794 111170 159
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 227 757211 478186 230278 903285 017
Spotreba materiálu… 102 613230 050165 501120 423231 711
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 04031 04017 5000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 600 865713 342547 667716 125825 462
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 0464 8744 5832 1960,0000
Tržby z predaja tovaru 9 42010 600182,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 590 399697 868542 902713 929825 462
Účtovný cash flow -4 70911 581-22 29517 69211 417
Úročený dlh 15 04031 04017 5000,00000,0000
Úrokové krytie -41,50-5,84-20,8112,28-16,00
Vlastné imanie -327 885-291 593-255 486-139 850-267 906
Všetky záväzky 555 642503 071441 716418 744552 664
Výsledok hospodárenia -35 358-27 526-107 35571 954-15 257
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -35 358-27 526-107 35571 954-15 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 292-35 276-115 63647 455-21 707
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -35 275-115 63647 455-48 943-14 894
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36 292-32 396-112 75665 793-21 707
Zásoby 24 61024 07816 77519 2821 131
Záväzky 555 642503 071441 716418 744552 664
Záväzky z obchodného styku 177 083237 813192 948168 0430,0000
Zisk pred zdanením -36 292-32 396-112 75665 793-21 707
Zmena EBIT 1,280,2571-1,50-1,821,37
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 1095 425-6 2781 7620,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 1095 425-6 2781 7620,0000

Činnosti firmy
Výkon činnosti stavebného dozoru
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Stolárstvo
Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Výroba elektrických zariadení
Montáž sadrokartónových systémov
Výroba, inštalácie, opravy elektrických strojov a prístrojov
Montáž plávajúcich podláh
Obkladačské práce
Murárstvo
Zváračské práce
Poradenstvo v oblasti údržby strojov a zariadení a v oblasti budovania systémov..
Výroba kovového nábytku
Výroba, predaj a prenájom náradia
Výroba a opravy akumulátorových motorových dopravných prostriedkov a opravy..
Kovoobrábanie
Prípravné práce pre stavbu, zemné práce, demolácie
Maliarske, natieračské a lakovnícke práce
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Záhradnícke práce, aranžovanie kvetov, zazeleňovanie a úprava záíhradných..
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
Reklamná a propagačná činnosť
Sprostredkovateľská činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v..
Mechanické opravy a údržba výrobných strojov a zariadení
Podlahárstvo
Zámočníctvo
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných..
Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov..