AUTOKOMPLEXX, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 626 9903 583 3163 675 2822 515 2022 390 577
Bežná likvidita III. stupeň 0,78850,87800,82480,95071,17
Časové rozlíšenie aktív 5 1631 9702 0242 1152 652
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 414
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04160,0279-0,04640,1843-1,77
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,188,636,6114,2235,83
Celkové tržby 3 605 8743 658 4353 150 3623 010 7230,0000
Celkový dlh 3 040 4033 211 3253 192 3712 349 9942 324 288
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 309-72 731-83 107-60 714-114 884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 30972 73183 10760 714114 884
Čistý cash flow -24 422-10 37622 393-30 447114 884
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -83 856-80 425343 476-39 444-42 633
Čistý zisk -89 604-110 920317 703-43 464-44 815
Čistý zisk v minulom roku -110 920317 703-43 464-56 203-5 749
Cudzie zdroje -586 587-371 991-482 911-165 208-64 875
Daň z príjmov 4 57729 39024 9473 0780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29 39024 9473 07810 7970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 57729 39024 9473 0780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,1512,5617,4628,6321,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,979,3114,6922,0916,10
Doba obratu aktív 367,34366,32431,60304,43329,27
Doba obratu pohľadávok 14,1512,5617,4628,6321,47
Doba obratu zásob 104,43102,69106,54100,49158,98
Doba splácania záväzkov 168,86151,37180,83168,54128,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,70101,20116,54102,21104,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 113,8696,5386,6699,520,0000
EBIT v minulom roku -80 425343 476-39 444-43 608-2 086
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -83 856-80 425343 476-39 444-42 633
EBITDA 148 317155 028-184 379112 90176 311
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 148 317155 028-184 379112 90176 311
Finančná páka 6,189,637,6115,2236,85
Finančné účty 48 30972 73183 10760 714114 884
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 164 707301 634-128 885110 65874 396
Krátkodobé finančné výpomoci 5 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 139 689122 880148 718236 500155 859
Krátkodobé záväzky 1 112 717989 883992 412844 437761 969
Krytie dlhovej služby 126,66140,30-223,22119,8534,97
Materiál 124 253158 119226 353206 374201 264
Nákladové úroky 1 1711 105826,00942,002 182
Nákladové úroky v minulom roku 1 105826,00942,001 7983 663
Náklady na predaný tovar 3 029 5783 065 3632 632 2902 541 2192 167 914
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 405 2292 386 9772 003 1031 828 7451 415 517
Neobežný majetok 2 745 6872 714 2002 856 7211 712 3721 500 633
Obežný majetok 876 140867 146816 537800 715887 292
Obrat aktív 0,99360,99640,84571,201,11
Obrat neobežného majetku 1,311,321,091,761,77
Obrat obežného majetku 4,114,123,813,772,99
Obrat zásob 3,503,553,433,632,30
Odpisy 223 692224 286-518 244144 00885 095
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 111 846112 143-259 12272 00485 095
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 111 846112 143-259 12272 0040,0000
Osobné náklady 444 996398 175359 042400 6730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 47813 4102 6722 5771 915
Ostatné záväzky z obchodného styku 750 324631 273475 613498 6410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 134 088113 366-200 541100 54440 280
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1515-0,29820,6579-0,2631-0,6908
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86010,78850,75450,84460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,271,331,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77370,8113-2,990,87105,66
Pohľadávky z obchodného styku 137 90491 056125 122182 522116 890
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 24,0235,85-21,575,43-0,5647
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -20,86-9,3927,11-32,3252,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83830,89620,86860,93430,9723
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,188,636,6114,2235,83
Pridaná hodnota 517 368505 006475 839474 408482 033
Primárna platobná neschopnosť 5,446,933,802,730,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1528-0,29820,6579-0,2631-0,6908
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,5020,71-17,3120,8130,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,5020,71-17,3120,8130,46
Služby 103 191114 421166 823160 767200 983
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 626 9903 583 3163 675 2822 515 2022 390 577
Spotreba materiálu… 497 272567 550473 221542 752551 224
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 618 8253 650 3773 137 2123 015 7942 649 947
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 93480 00829 083167,000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 656 7372 616 0322 193 7072 002 3551 562 955
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 947 154954 337914 4221 013 2721 086 992
Účtovný cash flow -24 422-10 37622 393-30 447114 884
Úročený dlh 5 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -71,61-72,78415,83-41,87-19,54
Vlastné imanie 586 587371 991482 911165 20864 875
Všetky záväzky 3 040 4033 211 3253 192 3712 349 9942 324 288
Výsledok hospodárenia -70 378-67 020346 187-36 877-44 884
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -70 378-67 020346 187-36 877-44 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -89 604-110 920317 703-43 464-44 815
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -110 920317 703-43 464-56 203-5 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -85 027-81 530342 650-40 386-48 976
Zásoby 688 142671 535584 712503 501616 549
Záväzky 3 040 4033 211 3253 192 3712 349 9942 324 288
Záväzky z obchodného styku 750 324631 273475 613498 6410,0000
Zisk pred zdanením -85 027-81 530342 650-40 386-48 976
Zmena EBIT 1,04-0,2342-8,710,904520,44
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -23 8863 58510 857-8 955-190,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -23 8863 58510 857-8 955-190,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 93777 77016 7615 93736 100
Účtovné závierky