Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 100 637 602101 460 318102 675 975103 884 011104 147 946
Aktivácia 135 650119 23854 57919 50578 175
Bankové úvery 7 804 6098 655 2899 616 09310 687 73611 759 466
Bežné bankové úvery 850 680850 680960 8041 071 8921 072 478
Časové rozlíšenie aktív 103 72686 35783 91768 33922 212
Časové rozlíšenie pasív 40 021 00142 189 18244 375 82346 572 45147 570 004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0205-2,25-0,38832,192,33
Celkové tržby 15 249 39414 576 56014 446 74313 483 59711 700 615
Celkový dlh 15 295 76814 368 99714 558 90314 618 46414 679 655
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 968 4896 764 4064 403 3814 954 1078 353 356
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 836 1201 890 8835 212 7125 733 6293 406 110
Čistý cash flow -54 763-3 321 829-520 9172 327 5191 977 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 361 078267 691307 869263 049113 002
Čistý zisk 164 68376 03089 11793 355277 243
Čistý zisk v minulom roku 76 03089 11793 355277 243-1 280 370
Cudzie zdroje -45 320 833-44 902 139-43 741 249-42 693 096-41 898 287
Daň z príjmov 49 99624 76228 0221 548-226 468
Daň z príjmov v minulom roku 24 76228 0221 548-226 468-302 528
Daň z príjmov z bežnej činnosti 49 99624 76228 0221 548-226 468
Dlhodobé bankové úvery 6 953 9297 804 6098 655 2899 615 84410 686 988
Dlhodobé pohľadávky 1 878 7451 499 0811 195 182896 145626 315
Dlhodobý dlh 6 953 9297 804 6098 655 2899 615 84410 686 988
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,5744,3246,5142,9156,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,9042,9546,0241,0023,02
Doba obratu aktív 2 8643 0503 1313 1903 407
Doba obratu pohľadávok 108,0389,3982,9670,4376,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,2044,3440,9132,6827,70
EBIT v minulom roku 267 691307 869263 049113 002-1 552 974
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 361 078267 691307 869263 049113 002
EBITDA 11 398 57011 074 84611 025 40810 229 8796 919 250
EBITDA marža 0,74750,75980,76320,75870,5914
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 398 57011 074 84611 025 40810 229 8796 919 250
Efektívna daňová sadzba 0,23290,24570,23920,0163-4,46
Finančná páka 2,222,262,352,432,49
Finančné účty 1 836 1201 890 8835 212 7125 733 6293 406 110
Hrubá marža 0,52810,53140,53400,59030,5806
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 390 71911 070 00611 078 76210 288 6957 182 600
Krátkodobé pohľadávky 1 917 6221 474 3101 525 3271 397 3381 716 535
Krátkodobé záväzky 2 677 9121 474 9831 341 6771 064 090846 825
Materiál 109 225118 502110 958103 171145 548
Nákladové úroky 146 399166 899190 730168 14662 227
Nákladové úroky v minulom roku 166 899190 730168 14662 22729 924
Náklady na predaný tovar 4 771 2074 393 9714 257 1513 931 3794 350 472
Neobežný majetok 94 792 11096 391 18194 547 87595 685 38598 231 222
Obežný majetok 5 741 7664 982 7808 044 1838 130 2875 894 512
Obrat obežného majetku 2,232,441,491,461,89
Odpisy 11 030 24210 809 11610 729 3569 966 7866 802 864
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 515 1215 404 5585 364 6784 983 3933 401 432
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 515 1215 404 5585 364 6784 983 3933 401 432
Osobné náklady 3 821 8553 724 3763 609 0983 575 3093 320 044
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 21912 31814 82015 69215 586
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00006,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 082 222840 209676 031476 010319 686
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 194 92510 885 14610 818 47310 060 1417 080 107
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,112,082,142,232,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54220,53300,53800,58770,6711
Pohľadávky z obchodného styku 1 859 1321 428 7911 508 9561 335 013703 812
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 827,5813,5283,97-18,34-21,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,3741-19,90-2,7313,8431,77
Pridaná hodnota 8 053 4247 746 3767 714 7487 958 6966 793 234
Primárna platobná neschopnosť 1,120,58810,44800,35660,4542
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,341,301,321,432,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,341,301,321,432,12
Služby 2 042 1751 881 5091 860 1641 507 0331 815 350
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 100 637 602101 460 318102 675 975103 884 011104 147 946
Spotreba materiálu… 2 864 6822 631 7002 451 5662 443 8512 613 297
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 804 6098 655 2899 616 09310 687 73611 759 466
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 135 6500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 829 96712 144 99612 003 39111 922 28511 296 640
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 1843 73934 08737 254139 465
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 826 78312 141 25711 969 30411 885 03111 157 175
Účtovný cash flow -54 763-3 321 829-520 9172 327 5191 977 003
Úročený dlh 7 804 6098 655 2899 616 09310 687 73611 759 466
Úrokové krytie 2,471,601,611,561,82
Vlastné imanie 45 320 83344 902 13943 741 24942 693 09641 898 287
Všetky záväzky 15 295 76814 368 99714 558 90314 618 46414 679 655
Výnosy budúcich období dlhodobé 38 109 86540 000 83342 172 69144 585 83247 245 338
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 888 4222 170 4772 183 7291 965 677300 358
Výsledok hospodárenia 369 111266 296304 859264 673124 265
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 369 111266 296304 859264 673124 265
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 164 68376 03089 11793 355277 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 76 03089 11793 355277 243-1 280 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 214 679100 792117 13994 90350 775
Zásoby 109 279118 506110 962103 175145 552
Záväzky 15 295 76814 368 99714 558 90314 618 46414 679 655
Záväzky z obchodného styku 2 082 232840 219676 041476 010319 686
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 10,0010,0010,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 214 679100 792117 13994 90350 775
Zmena EBIT 1,350,86951,172,33-0,0728
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 4013 17325 28035 674131 586
Účtovné závierky