TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 163 257176 327160 86588 14750 506
Aktivácia 1 7260,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 50 82630 70641 2300,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,19020,53351,280,82090,5885
Bežné bankové úvery 28 11610 52410 5240,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 3011 2111 253811,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 59 79838 6470,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,735,94-0,9108-0,32122,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3718-0,39470,66860,1605-0,9191
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -19,2631,002,883,112,64
Celkové tržby 559 785639 212608 959413 421455 049
Celkový dlh 109 125133 377119 45766 67536 621
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 49 1187 879-7 159-10 674-3 778
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 70822 82748 38910 6743 778
Čistý cash flow -21 119-25 56237 7156 896-31 424
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 934-19 43124 162-4 676-8 393
Čistý zisk -24 969-21 57319 936-5 774-9 353
Čistý zisk v minulom roku -21 57319 936-5 774-9 353-580,00
Cudzie zdroje 5 666-4 303-41 408-21 472-13 885
Daň z príjmov 0,00000,00002 880960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 880960,00960,002 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 880960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 22 71020 18230 7060,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 300,00300,00350,00300,00350,00
Dlhodobý dlh 22 71020 18230 7060,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,7219,0418,9717,4111,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,7215,6118,9716,0911,15
Doba obratu aktív 109,82101,8296,8678,3140,94
Doba obratu pohľadávok 13,9219,2119,1817,6711,88
Doba obratu zásob 0,0000416,3975 5883 354102,52
Doba splácania záväzkov 0,00007 127935 86034 3881 718
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,2137,4033,9638,1727,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000719,4458 831921,30374,15
EBIT v minulom roku -19 43124 162-4 676-8 3932 300
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 934-19 43124 162-4 676-8 393
EBITDA 63 35551 65581 67529 89327 996
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 35551 65581 67529 89327 996
Finančná páka -28,8140,983,884,113,64
Finančné účty 1 70822 82748 38910 6743 778
Hrubá marža 0,71780,64520,69350,73550,6028
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 65 56152 40082 04333 02332 301
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34790,36730,35070,48740,6769
Krátkodobé pohľadávky 20 39132 96731 50819 59414 304
Krátkodobé záväzky 56 80464 76856 40842 96234 190
Krytie dlhovej služby 1,021,2760,68216,620,0000
Materiál 4 1223 7844 5564 1902 040
Nákladové úroky 2 0352 1421 346138,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 1421 346138,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 140 788219 694183 913106 770175 974
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 31722,00456,007 263
Neobežný majetok 135 435115 23874 80952 57830 034
Obežný majetok 26 52159 87884 80334 75820 472
Obrat aktív 3,323,583,774,668,92
Obrat neobežného majetku 4,015,498,107,8114,99
Obrat obežného majetku 20,4610,567,1511,8222,00
Obrat zásob 0,00000,87660,00480,10883,56
Odpisy 86 98071 31657 56835 73636 730
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 49035 65828 78417 86818 365
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 49035 65828 78417 86818 365
Osobné náklady 377 625385 117356 566278 641249 526
Ostatné náklady na finančnú činnosť 824,00285,00258,00686,00697,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 6946 5383 5461 1517 445
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 62 01149 74377 50429 96227 377
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5529-0,61620,2412-0,2689-0,6736
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,4916-0,26650,2313-0,1035-0,5144
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93980,93380,84430,91630,9096
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000124,3319 196666,8637,77
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,071,181,091,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86480,90351,020,96730,9583
Pohľadávky z obchodného styku 20 39127 03431 50718 10713 758
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16170,50031,210,72340,5289
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,26830,1683-1,10-3,110,4419
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,38-11,9328,0249,970,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66840,75640,74260,75640,7251
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -19,2631,002,883,112,64
Pridaná hodnota 401 796412 408422 305304 089274 317
Primárna platobná neschopnosť 0,91680,24180,11250,06360,5411
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,41-5,010,4815-0,2689-0,6736
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01180,20030,72300,24850,1105
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,722,581,462,231,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,722,581,462,231,31
Služby 55 19098 68563 95435 79088 100
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 163 257176 327160 86588 14750 506
Spotreba materiálu… 87 324117 692119 93770 52480 611
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 50 82630 70641 2300,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 7260,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 544 099632 617606 531412 767452 792
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 515515,00313,001 9082 501
Tržby z predaja tovaru 0,00003 33322,00477,007 233
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 542 584628 769606 196410 382443 058
Účtovný cash flow -21 119-25 56237 7156 896-31 424
Úročený dlh 50 82630 70641 2300,00000,0000
Úrokové krytie -11,27-9,0717,95-33,880,0000
Vlastné imanie -5 6664 30341 40821 47213 885
Všetky záväzky 109 125133 377119 45766 67536 621
Výnosy budúcich období krátkodobé 59 79838 6470,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,55290,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -22 110-19 14624 420-3 988-7 682
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 110-19 14624 420-3 988-7 682
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 969-21 57319 936-5 774-9 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 57319 936-5 774-9 353-580,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 969-21 57322 816-4 814-8 393
Zásoby 4 1223 7844 5564 1902 040
Záväzky 109 125133 377119 45766 67536 621
Záväzky z obchodného styku 18 6946 5383 5461 1517 445
Zisk pred zdanením -24 969-21 57322 816-4 814-8 393
Zmena EBIT 1,18-0,8042-5,170,5571-3,65
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000053,001 449