TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 176 327160 86588 14750 50686 039
Bankové úvery 30 70641 2300,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,53351,280,82090,58851,07
Bežné bankové úvery 10 52410 5240,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 2111 253811,000,00001 373
Časové rozlíšenie pasív 38 6470,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,94-0,9108-0,32122,26-0,2920
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,39470,66860,1605-0,91910,2326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 31,002,883,112,641,64
Celkové tržby 639 212608 959413 421455 0490,0000
Celkový dlh 133 377119 45766 67536 62153 428
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 879-7 159-10 674-3 778-9 523
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 82748 38910 6743 7789 523
Čistý cash flow -25 56237 7156 896-31 4249 523
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -19 43124 162-4 676-8 393101,00
Čistý zisk -21 57319 936-5 774-9 353101,00
Čistý zisk v minulom roku 19 936-5 774-9 353-580,00275,00
Cudzie zdroje -4 303-41 408-21 472-13 885-32 611
Daň z príjmov 0,00002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 20 18230 7060,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 300,00350,00300,00350,00400,00
Dlhodobý dlh 20 18230 7060,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,0418,9717,4111,5913,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,6118,9716,0911,1513,53
Doba obratu aktív 101,8296,8678,3140,9470,43
Doba obratu pohľadávok 19,2119,1817,6711,8814,03
Doba obratu zásob 416,3975 5883 354102,521 285
Doba splácania záväzkov 7 127935 86034 3881 71888,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,4033,9638,1727,7133,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 719,4458 831921,30374,150,0000
EBIT v minulom roku 24 162-4 676-8 3932 300275,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -19 43124 162-4 676-8 393101,00
EBITDA 51 65581 67529 89327 99619 895
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 65581 67529 89327 99619 895
Finančná páka 40,983,884,113,642,64
Finančné účty 22 82748 38910 6743 7789 523
Hrubá marža 0,64520,69350,73550,60280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 40082 04333 02332 30119 293
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36730,35070,48740,67690,4757
Krátkodobé pohľadávky 32 96731 50819 59414 30416 736
Krátkodobé záväzky 64 76856 40842 96234 19040 933
Krytie dlhovej služby 1,2760,68216,620,00000,0000
Materiál 3 7844 5564 1902 04016 024
Nákladové úroky 2 1421 346138,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 346138,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 219 694183 913106 770175 974168 915
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 31722,00456,007 2634 553
Neobežný majetok 115 23874 80952 57830 03441 983
Obežný majetok 59 87884 80334 75820 47242 683
Obrat aktív 3,583,774,668,925,18
Obrat neobežného majetku 5,498,107,8114,9910,62
Obrat obežného majetku 10,567,1511,8222,0010,45
Obrat zásob 0,87660,00480,10883,560,2841
Odpisy 71 31657 56835 73636 73018 992
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 65828 78417 86818 36518 992
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 65828 78417 86818 3650,0000
Osobné náklady 385 117356 566278 641249 5260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 285,00258,00686,00697,00602,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 5383 5461 1517 4450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 74377 50429 96227 37719 093
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,61620,2412-0,2689-0,67360,0031
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,26650,2313-0,1035-0,51440,0022
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93380,84430,91630,90960,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 124,3319 196666,8637,771,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,181,091,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90351,020,96730,958314,59
Pohľadávky z obchodného styku 27 03431 50718 10713 75816 531
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50031,210,72340,52890,6751
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1683-1,10-3,110,4419-3,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -11,9328,0249,970,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75640,74260,75640,72510,6210
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 31,002,883,112,641,64
Pridaná hodnota 412 408422 305304 089274 317277 005
Primárna platobná neschopnosť 0,24180,11250,06360,54110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,010,4815-0,2689-0,67360,0031
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20030,72300,24850,11050,2326
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,581,462,231,312,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,581,462,231,312,69
Služby 98 68563 95435 79088 10056 035
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 176 327160 86588 14750 50686 039
Spotreba materiálu… 117 692119 93770 52480 611108 327
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 70641 2300,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 632 617606 531412 767452 792445 920
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 515,00313,001 9082 5010,0000
Tržby z predaja tovaru 3 33322,00477,007 2334 598
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 628 769606 196410 382443 058441 322
Účtovný cash flow -25 56237 7156 896-31 4249 523
Úročený dlh 30 70641 2300,00000,00000,0000
Úrokové krytie -9,0717,95-33,880,00000,0000
Vlastné imanie 4 30341 40821 47213 88532 611
Všetky záväzky 133 377119 45766 67536 62153 428
Výnosy budúcich období krátkodobé 38 6470,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -19 14624 420-3 988-7 682778,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -19 14624 420-3 988-7 682778,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 57319 936-5 774-9 353101,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 936-5 774-9 353-580,00275,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 57322 816-4 814-8 393177,00
Zásoby 3 7844 5564 1902 04016 024
Záväzky 133 377119 45766 67536 62153 428
Záväzky z obchodného styku 6 5383 5461 1517 4450,0000
Zisk pred zdanením -21 57322 816-4 814-8 393177,00
Zmena EBIT -0,8042-5,170,5571-3,650,3673
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000053,001 449125,00