Wavin Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 104 7383 480 4723 536 0923 067 5682 937 820
Bežná likvidita III. stupeň 4,082,402,732,773,27
Časové rozlíšenie aktív 3 1332 8211 8512 5273 683
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00002 0000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11850,9418-0,15720,1691-0,9369
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3608-1,310,2709-0,29812,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34650,73010,58970,57850,4500
Celkové tržby 8 191 6257 072 3776 229 4627 299 4700,0000
Celkový dlh 798 9351 468 7541 311 6791 123 494911 741
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -499,00-273 842-2 168 541-1 818 754-1 898 300
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 499,00273 8422 168 5411 818 7541 898 300
Čistý cash flow -273 343-1 894 699349 787-328 4871 898 300
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 387 518279 315379 308566 916192 007
Čistý zisk 294 085206 578282 339431 136192 007
Čistý zisk v minulom roku 206 578282 339431 136284 85974 957
Cudzie zdroje -2 305 803-2 011 718-2 224 413-1 942 074-2 026 079
Daň z príjmov 93 43270 53592 358134 2490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 70 53592 358134 24992 8480,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 93 43270 53592 358134 2490,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 29214 8717 0937 5348 619
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,57154,4863,1747,4949,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,7638,0362,8047,3749,75
Doba obratu aktív 138,90183,91212,29156,02229,33
Doba obratu pohľadávok 126,03155,2763,6047,8850,43
Doba obratu zásob 15,7417,1822,8819,6437,95
Doba splácania záväzkov 42,2794,5398,5371,8180,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,8976,2077,5356,0469,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,5288,3792,4662,920,0000
EBIT v minulom roku 279 315379 308566 916377 90074 957
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 387 518279 315379 308566 916192 007
EBITDA 376 395280 319385 125565 858269 826
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 376 395280 319385 125565 858269 826
Finančná páka 1,351,731,591,581,45
Finančné účty 499,00273 8422 168 5411 818 7541 898 300
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7427-0,5780-0,6291-0,6331-0,6897
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74270,57800,62910,63310,6897
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 374 667279 042384 744580 132260 890
Krátkodobé pohľadávky 2 806 7612 923 4631 052 268933 825637 386
Krátkodobé záväzky 757 5771 441 9781 291 3991 101 771891 357
Krytie dlhovej služby 376 395127,3083,52369,600,0000
Nákladové úroky 1,00002 2024 6111 5310,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 2024 6111 531193,000,0000
Náklady na predaný tovar 7 287 5196 112 2395 295 7916 168 1044 048 545
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 541 6335 568 0684 783 9845 600 0063 650 460
Neobežný majetok 1 9743 4036 4363 62710 264
Obežný majetok 3 099 6313 474 2483 527 8053 061 4142 923 873
Obrat aktív 2,631,981,722,341,59
Obrat neobežného majetku 4 1332 030944,641 979455,56
Obrat obežného majetku 2,631,991,722,341,60
Obrat zásob 23,1921,2515,9518,599,62
Odpisy 2 8586 0665 4206 0506 145
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 4293 0332 7103 0256 145
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 4293 0332 7103 0250,0000
Osobné náklady 494 373446 497392 425418 1990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7281 277481,00476,008 936
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 296 943212 644287 759437 186198 152
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00020,07870,61330,59290,6462
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55970,56310,50220,42190,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,791,781,992,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,781,751,962,34102,09
Pohľadávky z obchodného styku 531 035719 7591 046 087931 389637 386
Pohotová likvidita II. stupeň 3,712,222,502,502,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,441,06-6,365,91-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -273 343-860,4475,86-214,560,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34650,73010,58970,57850,4500
Pridaná hodnota 883 354792 966781 378991 212627 360
Primárna platobná neschopnosť 1,231,871,161,040,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00070,18991,681,652,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,125,243,411,993,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,125,243,411,993,38
Služby 700 322503 591469 388513 406341 621
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 104 7383 480 4723 536 0923 067 5682 937 820
Spotreba materiálu… 45 56440 58042 41954 69256 464
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 158 5126 907 4486 079 7777 183 9154 675 905
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000050,007 3750,0000
Tržby z predaja tovaru 8 124 7566 907 4486 079 7277 176 5404 675 905
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 33 7560,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -273 343-1 894 699349 787-328 4871 898 300
Úrokové krytie 387 518126,8582,26370,290,0000
Vlastné imanie 2 305 8032 011 7182 224 4131 942 0742 026 079
Všetky záväzky 798 9351 468 7541 311 6791 123 494911 741
Výsledok hospodárenia 373 537274 253379 755567 183263 681
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 373 537274 253379 755567 183263 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 294 085206 578282 339431 136192 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 206 578282 339431 136284 85974 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 387 517277 113374 697565 385255 535
Zásoby 282 079262 072299 903301 301379 568
Záväzky 798 9351 468 7541 311 6791 123 494911 741
Záväzky z obchodného styku 654 6111 348 0681 211 796965 3380,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 83 63883 68398 450100 1470,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 570 9731 264 3851 113 346865 1910,0000
Zisk pred zdanením 387 517277 113374 697565 385255 535
Zmena EBIT 1,390,73640,66911,502,56
Účtovné závierky