DELTACOM, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 5 6800,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 20,290,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,720,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -33,100,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 4 1360,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 294,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 6800,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,70040,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6800,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -9 2670,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 1770,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 2 8970,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 120,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 3860,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 280,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 280,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 0800,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 1770,00000,00000,00000,0000
EBITDA -1 0010,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 0010,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,050,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 5 6800,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,94820,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94820,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 3200,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 280,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 0010,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 6800,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 417,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 466,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 8970,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53790,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,55930,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,55930,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,58830,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,240,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 20,290,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,58120,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -1 0010,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,51000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53790,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 20,290,00000,00000,00000,0000
Služby 1 0010,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 6800,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 1360,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1360,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -9 2670,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 3860,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 294,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 1350,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 1350,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 8970,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 120,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 1770,00000,00000,00000,0000
Záväzky 294,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 1770,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,940,00000,00000,00000,0000