ROMBULL SLOVAKIA PLUS, kom. spol.

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!