DANICON DEVELOPMENT, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 142 926155 3231 367 1891 959 760596 714
Bankové úvery 0,00000,00001 150 0001 386 0140,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,030,60180,16990,78720,7707
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,88550,41530,06450,10980,0210
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 39,41-2,51-52,26-10,64-4,36
Celkové tržby 53 9311 545 939505 00020 0000,0000
Celkový dlh 139 389258 1131 393 8612 162 973774 255
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 132-42 6891 148 2801 363 693-3 720
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0339-0,04920,0352-0,53840,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 13242 6891 72022 3213 720
Čistý cash flow 3 13242 6891 72022 3213 720
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 799-1 613138 440-4 302-721,00
Čistý zisk 1 828-76 11817 767-10 768-721,00
Čistý zisk v minulom roku -76 11817 767-10 768-14 904-7 034
Cudzie zdroje -3 537102 79026 672203 213177 541
Daň z príjmov 6 9715 4622 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 4622 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 9715 4622 880960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00001 150 0001 386 0140,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00001 150 0001 386 0140,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69 993242,8735,6210 7540,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43 156198,6934,92112,910,0000
Doba obratu aktív 71 561334,921 22635 7660,0000
Doba obratu pohľadávok 69 993242,8735,6210 7540,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000503 738
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69 781556,53218,7414 1790,0000
EBIT v minulom roku -1 613138 440-4 302-13 944-7 034
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 799-1 613138 440-4 302-721,00
EBITDA 8 950-22 113164 3104 641-594,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 950-22 113164 3104 641-594,00
Efektívna daňová sadzba 0,7922-0,07730,1395-0,09790,0000
Finančná páka 40,41-1,51-51,26-9,64-3,36
Finančné účty 3 13242 6891 72022 3213 720
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,02470,66180,01950,10370,2975
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0247-0,6618-0,0195-0,1037-0,2975
Hrubá marža -0,62280,01020,32650,24550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 7992 728 413160 811-2 435-721,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97511,660,17840,39641,30
Krátkodobé pohľadávky 139 794112 63439 708589 284592 972
Krátkodobé záväzky 139 371258 096243 844776 942774 238
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 107 987197 678215 195144 0320,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-0,32031,390,84290,0000
Nákladové úroky 0,000069 043117 7935 5060,0000
Nákladové úroky v minulom roku 69 043117 7935 5060,00000,0000
Náklady na predaný tovar 34 315153 534242 02915 090561,00
Neobežný majetok 0,00000,00001 325 7611 348 15522,00
Obežný majetok 142 926155 32341 428611 605596 692
Obrat aktív 0,00511,090,29760,01020,0000
Obrat obežného majetku 0,00511,099,820,03270,0000
Odpisy 0,000014 91522 3731 8670,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000014 91522 3731 8670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 151,002 8083 4997 076127,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 828-61 20340 140-8 901-721,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51680,74050,0158-0,00910,0041
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,480,01570,1232-0,00360,0041
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,05810,02760,00341,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,067,372,630,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,300,25220,00421,120,0000
Pohľadávky z obchodného styku 86 19392 14238 9296 1876 187
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,60180,16990,78720,7707
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,132,4115,519,1047,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,61830,01464,050,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,84110,70720,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97531,661,021,101,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 39,41-2,51-52,26-10,64-4,36
Pridaná hodnota -33 58615 738164 8604 910-561,00
Primárna platobná neschopnosť 1,252,155,5323,280,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51680,7405-0,66610,05300,0041
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,57-11,678,48466,06-1 303
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,57-11,678,48466,06-1 303
Služby 31 344147 307210 84415 071544,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 142 926155 3231 367 1891 959 760596 714
Spotreba materiálu… 2 9716 22731 18519,0017,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 150 0001 386 0140,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 729,001 545 939406 88920 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 376 6670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 729,00169 272406 88920 0000,0000
Účtovný cash flow 3 13242 6891 72022 3213 720
Úročený dlh 0,00000,00001 150 0001 386 0140,0000
Úrokové krytie 0,0000-0,02341,18-0,78130,0000
Vlastné imanie 3 537-102 790-26 672-203 213-177 541
Všetky záväzky 139 389258 1131 393 8612 162 973774 255
Výsledok hospodárenia 8 9501 194141 9372 774-594,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 9501 194141 9372 774-594,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 828-76 11817 767-10 768-721,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -76 11817 767-10 768-14 904-7 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 799-70 65620 647-9 808-721,00
Záväzky 139 389258 1131 393 8612 162 973774 255
Záväzky z obchodného styku 107 987197 678215 195144 0320,0000
Zisk pred zdanením 8 799-70 65620 647-9 808-721,00
Zmena EBIT -5,46-0,0117-32,180,30850,1025
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 338 4450,00000,00000,0000