EUROWAN, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 270 5041 081 6341 045 290998 3231 071 828
Bankové úvery 28 9560,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 28 9560,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 943,00693,009,0036,001 760
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,63080,6877-0,15800,4766-3,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,5116,526,697,7376,78
Celkové tržby 339 506216 356216 737428 1740,0000
Celkový dlh 1 040 0301 019 907909 381884 0261 058 048
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 23 913140 34397 892119 359101 276
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 150 0434 65747 10825 64143 724
Čistý cash flow 145 386-42 45121 467-54 47543 724
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -54 625-72 5312 189775,00-19 463
Čistý zisk -55 435-74 182633,00-1 262-19 717
Čistý zisk v minulom roku -74 182633,00-1 2621 779939,00
Cudzie zdroje -230 474-61 727-135 909-114 297-13 780
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 2980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 2981 0710,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 2980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,1442,9941,4623,95135,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,6230,3333,7317,3850,76
Doba obratu aktív 1 6962 0021 9711 0443 037
Doba obratu pohľadávok 42,1442,9941,4623,95135,69
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000018,42456,43
Doba splácania záväzkov 0,000076 2330,00001 6713 781
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 1451 5951 408765,052 586
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 7980,000074,210,0000
EBIT v minulom roku -72 5312 189775,003 215974,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -54 625-72 5312 189775,00-19 463
EBITDA 57 98532 479104 20974 69134 647
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 98532 479104 20974 69134 647
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,01310,602636,060,0000
Finančná páka 5,5117,527,698,7377,78
Finančné účty 150 0434 65747 10825 64143 724
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 185 48056 244124 560227 91534 419
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67540,79650,71430,73300,8518
Krátkodobé finančné výpomoci 145 000145 000145 000145 000145 000
Krátkodobé pohľadávky 31 57623 22221 98322 91247 894
Krátkodobé záväzky 858 155861 539746 692731 742912 946
Krytie dlhovej služby 71,5947,00174,85101,07136,41
Nákladové úroky 810,00691,00596,00739,00254,00
Nákladové úroky v minulom roku 691,00596,00739,00365,0035,00
Náklady na predaný tovar 265 416213 663147 348312 02088 130
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 1250,0000159 8409 250
Neobežný majetok 1 087 9421 053 062968 123941 667966 883
Obežný majetok 181 61927 87977 15856 620103 185
Obrat obežného majetku 1,517,072,516,171,25
Obrat zásob 0,00000,00000,000019,810,7997
Odpisy 109 574103 340101 77489 17850 720
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 78751 67050 88744 58950 720
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 78751 67050 88744 5890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 471,00235,00249,00176,00228,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 142 92820 31525 44832 4960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 13929 158102 40787 91631 003
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-4,000,00000,23200,4619
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0736-0,15980,45380,41590,8026
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5316-0,21530,1109-0,15600,3394
Pohľadávky z obchodného styku 19 94616 38017 88516 62817 918
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,591,45-6,332,10-0,3152
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 179,49-61,4336,02-73,71172,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81860,94290,87000,88550,9871
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,5116,526,697,7376,78
Pridaná hodnota 8 070-16 50946 18037 08940 707
Primárna platobná neschopnosť 7,171,241,421,950,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2405-1,200,0047-0,0110-1,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,9431,408,7311,8430,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,9431,408,7311,8430,54
Služby 205 712168 579111 970114 96048 226
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 270 5041 081 6341 045 290998 3231 071 828
Spotreba materiálu… 59 70440 95935 37837 22030 654
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 173 956145 000145 000145 000145 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 337 469209 154203 828425 809128 837
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 63 98312 00010 30076 7000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00004 8750,0000186 4808 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 273 486192 279193 528162 629120 337
Účtovný cash flow 145 386-42 45121 467-54 47543 724
Úročený dlh 173 956145 000145 000145 000145 000
Úrokové krytie -67,44-104,973,671,05-76,63
Vlastné imanie 230 47461 727135 909114 29713 780
Všetky záväzky 1 040 0301 019 907909 381884 0261 058 048
Výsledok hospodárenia -54 152-72 2772 437945,00-19 236
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -54 152-72 2772 437945,00-19 236
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -55 435-74 182633,00-1 262-19 717
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -74 182633,00-1 2621 779939,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -55 435-73 2221 59336,00-19 717
Zásoby 0,00000,00008 0678 06711 567
Záväzky 1 040 0301 019 907909 381884 0261 058 048
Záväzky z obchodného styku 142 92820 31525 44832 4960,0000
Zisk pred zdanením -55 435-73 2221 59336,00-19 717
Zmena EBIT 0,7531-33,132,820,2411-19,98
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 66 54613 41610 29861 2683 163